Regionalizarea împotriva poporului român și a României

La învestirea în funcţie, preşedintele României, membrii Guvernului şi cei 588 de parlamentari aleşi de calculator, după 9 decembrie 2012, au depus jurămîntul înscris la articolul 82, alin.2 din Constituţie, respectiv: „Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea pentru propăşirea spirituală şi materială a Poporului Român, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!“. Singurii care nu depun nici un jurămînt faţă de Poporul Român şi România sînt europarlamentarii din ţara noastră la Parlamentul European. Ca urmare, mulţi dintre ei, mai ales cei aleşi pe listele şi cu sprijinul U.D.M.R., P.D.L. şi P.N.L., acţionează la Parlamentul European împotriva României şi Poporului Român, fără să fie condamnaţi penal. Nici măcar cel prins la ciordit în Parlamentul European nu a fost, încă, condamnat penal. Contează mult că este nepotul lui Silviu Brucan (Saul Bruckner), cel care a coordonat echipele de alogeni care au impus în România şi împotriva voinţei Poporului Român atît comunismul criminal (după anul 1944), cît şi capitalismul sălbatic asociat cu Holocaustul împotriva Poporului Român (după anul 1989).

Cei care au depus jurămîntul prevăzut de Constituţie se grăbesc să-l încalce, ştiind că pentru nerespectarea acestuia nu sînt sancţiuni penale, ci numai politice care, zicea Nenea Iancu, că nu există. Ca urmare, cei mai mulţi dintre aleşii şi numiţii în funcţii publice, la nivel naţional şi local, au luat în discuţie şi au început să acţioneze pe tema regionalizării, de fapt, a împărţirii, României.

Constituţia României, la art.3, alin.3, prevede că: „Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe. În condiţiile legii, unele oraşe sînt declarate municipii“. Este un text foarte clar. În Constituţia României nu există regiuni, ca persoane juridice şi unităţi administrativ-teritoriale! Ca urmare, toate demersurile făcute în mare grabă şi la comandă externă de către Guvernul Ponta II vizînd delimitarea şi înfiinţarea regiunilor, ca unităţi administrativ-teritoriale, încalcă Constituţia României. La poruncă externă, Regimul Băsescu-Ponta sfidează Constituţia şi pune carul înaintea boilor! U.S.L. împreună cu U.D.M.R. încearcă să aplice Poporului Român politica faptului împlinit. Logic şi legal, abia după ce în viitoarea Constituţie re-revizuită vor fi acceptate de către Poporul Român, prin referendum naţional, regiunile în organizarea teritoriului, probabil în anul 2014, va putea Guvernul României să treacă la regionalizare. În anul 2013, Guvernul Ponta II nu are temei constituţional pentru împărţirea României în regiuni ca unităţi administrativ-teritoriale! Toate demersurile pe această temă ale Guvernului Ponta II sînt lipsite de temei legal. În Programul de guvernare adoptat de Parlament prin lege nu s-a prevăzut că regionalizarea României se înfăptuieşte ilegal şi înaintea revizuirii Constituţiei!

În vechea organizare a Ţării Româneşti şi a Moldovei au existat judeţe ca unităţi administrativ-teritoriale. În timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza şi, mai ales, al României Mari, judeţele au cunoscut o mare dezvoltare. După alungarea din ţară a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, primul rege al României (cel care a intrat în ţara noastră deghizat şi cu acte false) şi urmaşii lui, alogenii din familia Hohenzollern, nu şi-au permis să renunţe la judeţe, la tradiţiile româneşti. După al II-lea război mondial, comuniştii alogeni din conducerea României au primit poruncă de la Moscova să distrugă tradiţiile multimilenare ale Poporului Român şi Biserica strămoşească, inclusiv judeţele. Ca urmare, au fost desfiinţate judeţele şi în perioada 1950-1968 România a fost împărţită în regiuni, alcătuite din mai multe raioane şi unul sau mai multe oraşe importante. În anul 1968, la începutul Regimului Ceauşescu şi în plină dominaţie a Moscovei în ţările socialiste, Marea Adunare Naţională, prin Legea nr.1/1968, a hotărît revenirea la tradiţiile româneşti în organizarea administrativ-teritorială. Au fost desfiinţate regiunile şi raioanele, revenindu-se la judeţe. Ele au fost menţinute prin Constituţia României din anul 1991, revizuită în anul 2003.

Acum, la începutul anului 2013, alţi stăpîni străini ai României, de aceeaşi etnie cu comuniştii din conducerea ţării noastre, în perioada 1945-1964, cei de acum aflaţi la Bruxelles şi nu la Moscova, au dat mutarea în plic Regimului alogenilor Băsescu – Ponta pentru a regionaliza teritoriul nostru naţional. Stăpînii străini ai României, împreună cu komisarii plasaţi la Palatul Victoria, au stabilit deja viitoarele regiuni, inclusiv una după modelul fostei Regiuni Mureş – Autonomă Maghiară din vremea lui I.V. Stalin. Dacă ar fi cinstiţi faţă de Poporul Român şi ar da dovadă de transparenţă, premierul Victor Ponta şi vicepremierul Liviu Dragnea ar trebui să informeze Parlamentul şi să arate, mai ales la televiziune, documentele primite de la Bruxelles, inclusiv regiunile stabilite pentru România. În slugărnicia lor, guvernanţii de la Bucureşti se străduiesc să îndeplinească porunca de la Bruxelles înainte de termen şi cu încălcarea Constituţiei, dacă se poate în cîteva luni să voteze în Parlament proiectul de lege al regionalizării. La fel s-a întîmplat şi cu legislaţia în domeniul privatizării, de fapt al înstrăinării şi lichidării unităţilor productive româneşti. Atunci, în anii 1990-1991, proiectul legii privatizării a fost adus din străinătate de Silviu Brucan şi votat rapid de majoritatea parlamentară de circa 80 la sută a Frontului Salvării Naţionale (F.S.N). Acum, se păstrează secretul asupra ,,poştaşului“ care a adus de la Bruxelles proiectul legii regionalizării României. Se zvoneşte că ar fi alogenul Sorin Frunzăverde. Majoritatea parlamentară a U.S.L., de circa 60 de procente. împreună cu U.D.M.R., aşteaptă să voteze noile regiuni impuse Poporului Român ca pe vremea stalinismului. „Ciocănitoarele“ politice au înghiţit găluşca regionalizării şi, fără întrerupere, încearcă să-i păcălească, din nou, pe români, susţinînd, fără argumente logice şi credibile, că aceasta este prioritatea numărul 1 în România. Totul este fals şi cusut cu aţă albă! Diversiunea cu regionalizarea este menită să abată atenţia Poporului Român de la, cel puţin, următoarele probleme: înstrăinarea pentru sume derizorii a ultimelor mari societăţi comerciale româneşti nominalizate de F.M.I. şi Banca Mondială; continuarea lichidărilor în domeniul locurilor de muncă; vînzarea a patru combinate metalurgice cu 52 de euro, urmată de tăierea în bucăţi pentru fier vechi, care va fi scos din ţară; tăierea şi topirea rafinăriei „Arpechim“ Piteşti, care rafina anual peste opt milioane tone de ţiţei; jefuirea uriaşelor zăcăminte naturale ale Poporului Român la cele mai mici redevenţe din lume; începerea exploatării gazelor de şist prin fracturare hidraulică; genocidul aplicat bolnavilor de cancer şi celor cărora le-au fost tăiate ajutoarele sociale; retrocedările ilegale de clădiri şi terenuri către bisericile ungureşti; politica diabolică a Ungariei de acordare a cetăţeniei ungare pentru românii get-beget cu scopul de a anexa Ardealul în anul 2014, prin Diktatul de la Bruxelles şi bazat pe aplicarea principiului autodeterminării popoarelor; majorarea substanţială şi nejustificată a preţurilor, impozitelor şi taxelor; teroarea instituită de băncile străine asupra debitorilor; vînzarea şi dispariţia din România, în fiecare an, a mii de copii pentru băncile de organe şi omorurile rituale; vînzarea pămîntului românesc la străini; continuarea epurării etnice a românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş; eliminarea a circa 45% din orele de limba română şi matematică din programa şcolară şi înlocuirea lor cu mişcare în aer liber; neatragerea fondurilor europene, în proporţie de 90%; sterilizarea fetiţelor cu aşa-zisul vaccin împotriva cancerului de col uterin; tăierea necontrolată legal a pădurilor; apropiata închidere şi lichidare a combinatului „Oltchim“ din Rîmnicu Vîlcea; destinaţia împrumuturilor de la bănci luate de Regimul Băsescu-Tăriceanu-Boc-Ungureanu-Ponta; dobînzile de peste zece miliarde de euro ce trebuie plătite de Poporul Român la băncile străine, din care 2,5 miliarde euro în anul 2013; creşterea gradului de sărăcie a populaţiei; intrarea României în Spaţiul Schengen etc. Nimeni nu poate garanta că Uniunea Europeană va dăinui pînă în anul 2016 sau 2020. Proiectul „Casa Europei“ s-a dărîmat. Istoria lumii a confirmat că toate imperiile dispar.

Guvernul Ponta II şi Parlamentul României nu au temei constituţional pentru împărţirea teritoriului naţional în regiuni administrativ – teritoriale! Poporul Român nu a fost consultat şi, în mod democratic, prin referendum naţional, nu s-a pronunţat pentru împărţirea ţării în regiuni, ca pe vremea comunismului. Cu toate acestea, Guvernul Ponta II transmite că viitoarele regiuni pentru România nu vor avea denumiri tradiţionale, ci vor fi botezate după punctele cardinale, ca de pildă: regiunea Nord-Est; regiunea Sud; regiunea Vest; regiunea Sud-Vest etc. Probabil că Guvernul Ponta II va dona fiecărui locuitor cîte o busolă ca să se poată orienta în căutarea regiunilor dictate de la Bruxelles.

Guvernul Ponta II, încearcă să-i păcălească pe români cu două argumente false pe tema regionalizării României, şi anume:

1) Accesarea fondurilor europene, în perioada 2014-2020. Se ştie că, în perioada 2007-2012, Regimul Băsescu-Tăriceanu-Boc-Ungureanu-Ponta nu a atras circa 90 la sută din fondurile nerambursabile cuvenite României. Dacă aceşti conducători ai ţării  ştiau că împărţirea teritoriului României în regiuni este cheia succesului pentru atragerea tuturor fondurilor europene cuvenite Poporului Român se pune întrebarea: de ce nu au acţionat în această direcţie din anul 2006? Cu toţii ştiau, inclusiv „ciocănitoarele“ politice de azi, că după împărţirea administrativ-teritorială ele trebuie omologate, în anul următor, la nivelul Uniunii Europene. Deci, dacă cu încălcarea Constituţiei s-ar împărţi România în regiuni în anul 2013, urmează omologarea lor în anul 2014 şi abia din anul 2015 ar fi recunoscute ca unităţi de management. Pentru anul 2014 numai prin ministere vor putea fi atrase fondurile europene.

În perioada 2007-2013, cînd României i-au fost alocate mari fonduri europene nerambursabile s-au atras numai 10% din ele şi nu au existat şi nici nu au fost impuse de stăpînii de la Bruxelles regiuni administrativ-teritoriale în România. Pentru perioada 2014-2020 sînt alocate ţării noastre mai puţine fonduri europene nerambursabile, iar la conducerea României, pînă în anul 2016, se află aceleaşi partide politice şi aceiaşi oameni care sînt vinovaţii reali de neatragerea a 90 la sută din fondurile europene. Ei au zis şi au făcut: „La vremuri noi, tot noi!“ Ca urmare, avem garanţia că ei vor atrage cel mult zece la sută din fondurile europene cuvenite în perioada 2014- 2020. În plus, în cazul în care în viitoarea perioadă pînă în anul 2020 se depăşeşte deficitul bugetar impus României de F.M.I. şi Uniunea Europeană vor fi blocate toate accesările europene pentru Poporul Român.

2) Aducerea deciziei mai aproape de cetăţean prin descentralizare. O altă minciună. Actuala structură administrativ-teritorială nu poate fi desfiinţată sau modificată decît prin încălcarea Constituţiei! Persoanele alese în urma scrutinului din iunie 2012 au mandate de 4 ani ca primari, preşedinţi de Consilii Judeţene, consilieri locali, pe actuala organizare administrativ-teritorială a României. Pe cale de consecinţă, logic şi practic, dacă s-ar materializa porunca de la Bruxelles, susţinută de Ungaria, s-ar ajunge la înfiinţarea unei suprastructuri, situată între ministere şi judeţe care nu poate aduce decizia mai aproape de cetăţean. Dimpotrivă, o îndepărtează. În plus, fiecare contribuabil va trebui să suporte, din taxe şi impozite mărite, cheltuielile ocazionate de funcţionarea aparatului birocratic al regiunilor, inclusiv indemnizaţiile pentru guvernatori.

În ziua de 22 februarie a.c., la Congresul Extraordinar al P.N.L., liderul U.D.M.R., Kelemen Hunor, i-a sfidat pe participanţi şi le-a dăruit steagul ilegal, unguresc, al Ardealului. Preşedintele P.N.L., Crin Antonescu l-a primit cu plăcere, în loc să-i dea foc imediat, în faţa celor 1.400 de delegaţi la Congres. În situaţii similare aşa s-ar fi întîmplat în Israel, Franţa, Germania, S.U.A., Italia, Spania, Bulgaria, Grecia ş.a.

Argumentele prezentate ar trebui să-i determine pe membrii Guvernului Ponta II şi pe parlamentari U.S.L. să abandoneze activităţile la „Cooperativa Munca în Zadar“ şi să se ocupe de adevăratele probleme ale Poporului Român şi ale României.

Oamenii inteligenţi nu stăruie în greşeală!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*