Un nou buget împotriva poporului român

Conform prevederilor legale, Guvernul României este obligat să prezinte Parlamentului, pînă la 15 octombrie, proiectele de lege privind Bugetul de Stat şi Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat pentru anul următor. Sfidînd prevederile legale şi, mai ales, Poporul Român, pînă la 15 octombrie 2012, Guvernul Ponta I nu a pregătit şi nu a depus la Parlament cele două proiecte de lege referitoare la bugete. Cu mai mult de trei luni  întîrziere, abia în ultima decadă a lunii ianuarie 2013, Guvernul Ponta II a adoptat cele două proiecte de lege privind bugetele pe acest an şi le-a depus la Parlament. Neavînd încredere şi fiind nemulţumiţi de modul cum a fost guvernată România, în perioada 2008-2012, la alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012 s-au prezentat la urne doar 42 la sută dintre alegători, iar din totalul alegătorilor au votat cu U.S.L. numai 24 la sută. Din totalul voturilor valabil exprimate au pus ştampila pe candidaţii U.S.L. circa 57 la sută dintre alegători.

Acum, votanţii USL şi marea majoritate a românilor din Ţara-Mamă şi din străinătate au de ce să fie nemulţumiţi. Noul Guvern Ponta II, cel mai numeros din Istoria României, i-a anunţat pe români, începînd cu ziua de 1 ianuarie a.c., că acţionează pentru creşterea preţurilor, impozitelor şi taxelor, precum şi pentru scăderea nivelului de trai al populaţiei. Este pentru prima dată în Istoria României post-decembriste cînd Guvernul i-a sfidat pe cetăţenii români, într-o zi de sărbătoare, înştiinţîndu-i că urmează să suporte creşteri mari ale preţurilor la energia electrică, gaze naturale şi carburanţi, iar impozitele şi taxele locale cresc cu 16 la sută. Anunţul referitor la introducerea coplăţii pentru cei care sînt internaţi în spitale a fost lăsat pentru sfîrşitul lunii ianuarie a.c. După ce au trecut Sărbătorile de iarnă, în data de 15 ianuarie a.c., de ziua genialului Mihai Eminescu şi a Culturii Naţionale, a sosit la Bucureşti delegaţia de komisari ai Fondului Monetar Internaţional (F.M.I.), Băncii Mondiale (B.M.) şi Comisiei Europene (C.E.). Misiunea comună a F.M.I., Băncii Mondiale şi Comisiei Europene a făcut, timp de două săptămîni, încă două verificări şi evaluări ale Acordului Stand-By cu România. Troica internaţională a respectat scenariul clasic al întîlnirilor diverse de la Bucureşti, mai puţin aceea cu preşedintele României. La fel ca şi Guvernele precedente, nici Guvernul Ponta I nu este controlat de Parlament în privinţa execuţiei bugetare pentru anul 2012. La nivelul Consiliilor Locale şi Consiliilor Judeţene există şi se exercită un control asupra Executivului. La nivel naţional, un astfel de control asupra Guvernului nu există! De ce? Pentru ca Guvernul să nu răspundă pentru execuţia bugetară! Ne amintim că în Legea Bugetului de Stat pentru anul 2012 s-a prevăzut o creştere economică de 1,7 la sută-2,7 la sută, un deficit estimat la 1,9 la sută-2,5 la sută din P.I.B. şi atragerea a cel puţin 6 miliarde euro fonduri europene nerambursabile. Acum, la finele lunii ianuarie 2013, şeful misiunii internaţionale, domnul Erik de Vrijer, i-a înştiinţat pe cetăţenii români că  anul trecut, împreună cu Guvernele României (Boc V, M.R. Ungureanu şi Ponta I) s-a realizat o creştere economică aproape de zero, iar absorbţia fondurilor europene nu a fost la nivelul prevăzut, fiind suspendate fondurile sau blocate multe dintre ele. Se pare că această „performanţă“ a F.M.I., Băncii Mondiale şi Comisiei Europene de a realiza o creştere economică egală cu zero  în România este unicat în Europa. Mai mult, şefa F.M.I., doamna Christine Lagarde, a recunoscut public că au greşit cei din troika internaţională cînd au impus măsuri de austeritate, mai ales în România, concretizate în tăierea salariilor, pensiilor, ajutoarelor sociale, care au condus la scăderea puterii de cumpărare a populaţiei şi la încetinirea dezvoltării economice. Această greşeală a F.M.I. nu a fost urmată de diminuarea substanţială a dobînzilor şi comisioanelor plătite acestei bănci de către contribuabili români. F.M.I. greşeşte, Poporul Român plăteşte!

Trecînd foarte uşor peste anul bugetar 2012, se menţine interesul asasinilor economici şi asasinilor politici străini, în complicitate cu cei din ţara noastră, pentru jefuirea bogăţiilor României şi înrobirea Poporului Român. Pentru că Guvernele României nu au reuşit să-şi îndeplinească angajamentele luate în faţa unor bănci străine şi îndreptate împotriva Poporului Român, mai ales în ceea ce priveşte privatizările unor mari companii de stat, premierul Ponta a fost sfătuit să ceară un timp de două luni pentru a „lucra“ intensiv. Misiunea secretă a F.M.I., Băncii Mondiale şi Comisiei Europene a devenit generoasă şi a prelungit cu încă o lună perioada în care Guvernul Ponta II şi Parlamentul României să-şi facă temele obligatorii, să înstrăineze cîteva companii strategice. România este singura ţară cu statut de colonie din Europa, unde cîţiva reprezentanţi ai unor bănci străine „taie“ şi închid ce vor pe baza unei strategii diabolice îndreptate împotriva Poporului Român, care este supus unui Holocaust în timp de pace. Cu toate că a promis Poporului Român că va da publicităţii scrisorile de intenţie semnate în anii anteriori de către guvernatorul Băncii Naţionale şi foştii premieri ai României, actualul prim-ministru Victor Viorel Ponta refuză să asigure transparenţa în privinţa documentelor semnate cu reprezentanţii F.M.I., Băncii Mondiale şi Comisiei Europene. Mass-media are interdicţie să insiste pe această temă, contribuabilii români nu au voie să afle nici măcar cu cît sînt plătiţi komisarii internaţionali, care fac vizite trimestriale la Bucureşti. Românii au aflat doar o mică parte din adevărul referitor la datoria externă a ţării şi dobînzile uriaşe, de 2,5 miliarde euro, ce trebuie plătite în acest an pentru împrumutul de 20 miliarde euro luat de la F.M.I. Celelalte miliarde de euro, reprezentînd dobînzi pentru cele peste 70 miliarde euro împrumutate în perioada 2009-2012 de Guvernele Boc V, Ungureanu şi Ponta I, au un caracter secret pentru cetăţenii români, la fel ca şi destinaţia dată celor peste 100 miliarde euro împrumutate de la băncile străine în perioada post-decembristă. După Regimurile Iliescu, Constantinescu şi Băsescu, românii au ajuns sclavi în propria lor ţară şi, foarte mulţi, şi în străinătate. Deocamdată, Guvernul Ponta II i-a anunţat pe toţi cetăţenii români, indiferent de vîrstă, că au de plătit 2.500 euro din datoria externă.

Suma reală este de peste 5.000 de euro de persoană! După ce komisarii străini au aprobat proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2013, cetăţenii români au aflat din mass-media care sînt principalele obiective ale Executivului, respectiv: o creştere economică de 1,5 la sută-1,6 la sută; o inflaţie de trei la sută; creşterea cu 15,4 miliarde lei a cheltuielilor bugetului general consolidat, pentru a putea plăti dobînzile la băncile străine; creşterea veniturilor prin lărgirea bazei de impozitare şi aplicarea principiului solidarităţii; plata arieratelor în Sănătate, în infrastructura de transport şi în administraţia locală; îmbunătăţirea substanţială a ratei de absorbţie a fondurilor structurale; creşterea substanţială a fondurilor alocate cofinanţării proiectelor europene; cheltuielile pentru investiţii să fie 5,9 la sută din P.I.B.; blocarea investiţiilor care au un grad mai mic de 80 la sută în execuţie şi care nu pot fi finalizate pînă în anul 2014; amînarea planificării bugetare multianuale pentru perioada 2014-2016; managementul adecvat al datoriei publice; un număr total de angajaţi de 4.485.000 persoane, din care 1.187.000 în sectorul bugetar; 5.452.390 pensionari; cîştig net lunar de 1.615 lei; neacordarea tichetelor de masă, a tichetelor de vacanţă şi a tichetelor cadou personalului din sectorul bugetar; creşterea salariului minim la 750 de lei de la 1 februarie 2013 şi la 800 de lei de la 1 iunie 2013; acordarea a 10 la sută din titlurile executorii obţinute de personalul din sectorul bugetar; crearea a 55.000 locuri de muncă, astfel încît în următorii 100 de ani să se ajungă la numărul de salariaţi din anul 1989; introducerea unor noi taxe pentru companii; extinderea impozitării în agricultură pentru persoanele fizice; transparenţa utilizării banului public, care îşi găseşte expresia în elaborarea „Ghidului cetăţeanului despre buget.”

Guvernul Ponta II precizează că, în anul 2013, ponderea cheltuielilor cu dobînzile din bugetul general consolidat în P.I.B. se va menţine la nivelul de 1,8 la sută din P.I.B. înregistrat în anul 2012. Se recunoaşte astfel că, anul trecut, Guvernul României împreună cu guvernatorul B.N.R. a plătit peste 2 miliarde euro, reprezentînd  dobînzi către băncile străine. Din proiectul de Buget de Stat pe anul 2013 reiese că s-au prevăzut sume derizorii care să fie încasate după privatizarea, adică înstrăinarea firmelor nominalizate de F.M.I.

Guvernul Ponta II recunoaşte că în anii 2010 şi 2011 s-a redus deficitul bugetar pe seama nivelului de trai al populaţiei, iar în anul 2012 prin reducerea investiţiilor ineficiente şi a pierderilor. Ca de obicei, la încheierea misiunii în România, în 29 ianuarie a.c., la sediul Băncii Naţionale a avut loc o Conferinţă de Presă. Şeful echipei de negociatori internaţionali pe averea şi viitorul Poporului Român a concluzionat următoarele: sînt cifre slabe cele referitoare la creşterea economică zero pe anul 2012 şi de numai 1,5 la sută pentru anul 2013; deficitul bugetar a fost redus; bugetul este echilibrat; inflaţia a scăzut; ţara trebuie să se bazeze pe forţele proprii pentru a realiza o creştere economică; în anii trecuţi s-au atras foarte puţine fonduri europene; Guvernul Ponta trebuie să atragă fonduri de la Uniunea Europeană şi să dezvolte activităţile din energie şi transporturi; companiile de stat trebuie să aibă conducători profesionişti, privaţi; Guvernul este obligat să privatizeze toate firmele stabilite de comun acord şi înscrise în scrisorile de intenţie de pînă acum; să fie listate la bursă companiile de stat nominalizate în acordurile şi scrisorile precedente; România are rezerve foarte mari de gaze naturale; România se poate finanţa singură! În baza actualului Acord Stand-By, din suma rezervată de cinci miliarde euro, România nu a luat împrumuturi de la F.M.I., Banca Mondială şi Comisia Europeană, ci a plătit mari dobînzi şi comisioane, iar Guvernele Boc V, Ungureanu şi Ponta au primit în genunchi şi apoi au executat ordinele transmise, prin komisarii internaţionali, de către asasinii economici străini. Îndeplinirea acestor porunci de către Guvernele României duce la jefuirea Poporului Român în colonia şi lagărul de exterminare numit România! În anii 2011 şi 2012, Guvernele României nu au respectat şi aplicat Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice. La art. 102, alin. 2 din Legea nr. 263/2010 se precizează că „valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100 la sută din rata inflaţiei, la care se adaugă 50 la sută din creşterea reală a cîştigului salarial mediu brut, realizat pe anul precedent“. Cu toate că faptele sînt de natură penală, Parchetul nu s-a autosesizat, iar Avocatul Poporului se pare că nu a aflat despre faptul că 5,5 milioane de pensionari nu au beneficiat de creşterea pensiilor cu circa zece la sută în cei doi ani de neaplicare a Legii nr. 263/2010. Drept „mulţumire“, o parte însemnată dintre pensionarii ale căror pensii nu au fost majorate conform Legii nr. 263/2010 au votat în 9 decembrie 2012 pe candidaţii U.S.L., A.R.D. şi U.D.M.R. În zilele de 28 şi 29 ianuarie a.c., în sesiunea extraordinară, parlamentarii au votat majorarea pensiilor cu patru la sută, peste indexarea cu rata inflaţiei care nu s-a aplicat de Guvernele Boc V, Ungureanu şi Ponta I.

În proiectul Legii Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2013 nu au fost prevăzute aceste creşteri legale ale pensiilor. În această situaţie, fiecare pensionar are dreptul să dea în judecată Guvernul Ponta II şi să solicite stabilirea şi acordarea creşterii pensiei sale, conform Legii nr. 263/2010 şi legii votate recent în Parlament privind majorarea pensiilor cu patru la sută. Cu toate că cele două proiecte de Lege privind Bugetul de Stat şi Bugetul Asigurărilor de Stat pentru anul 2013 nu asigură respectarea prevederilor din Constituţia României şi din legile care impun garantarea unor procente minime obligatorii din P.I.B. pentru Învăţămînt, Sănătate şi Armată, iar la Parlament au fost depuse circa 10.000 de amendamente, Guvernul Ponta II şi cei care îl susţin au stabilit un program intensiv de lucru pentru senatori şi deputaţi, respectiv zilnic (inclusiv sîmbăta şi duminica) de la orele 9,00 la 23,00, astfel încît cele două proiecte de lege să treacă ca gîsca prin apă, fără modificări referioare la indicatorii şi cifrele aprobate de către komisarii de la F.M.I., Banca Mondială şi Comisia Europeană. Aşa se acţionează în Holocaustul împotriva Poporului Român!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*