S.O.S. Ardealul!

Cei peste 30 milioane de români, din Ţara-Mamă şi de pretutindeni, ştiu că Ardealul este leagănul de formare a Poporului Primordial, a geto-dacilor. În Limba Primordială a strămoşilor noştri geto-daci, Ardealul înseamnă Grădina Domnului, sau Cetatea Domnului din Dacia Mare, Dacia Edenică. Pe acest teritoriu, din Ţara Sfîntă (aşa cum a fost denumită Dacia în scrierile din Antichitate), a existat cea mai veche şi avansată civilizaţie de pe bătrînul continent. Cărţile din Antichitate, celebrele 514 table şi tăbliţe din aur găsite la Sinaia (precum şi cópiile lor, realizate din plumb, după aceleaşi matriţe), numeroasele dovezi arheologice de pe cuprinsul României Mari şi studiile recente ale specialiştilor germani şi români confirmă continuitatea Poporului Român în Vatra Strămoşească, de cel puţin 12.000 de ani. Se ştie că Imperiul Roman a cucerit doar circa 17 la sută din suprafaţa Daciei, în urma războiului din anii 105-106 d.Chr. În cei circa 80 de ani de ocupaţie, jefuire şi distrugere romană, din mica parte a teritoriului Daciei cotropite, au avut loc numeroase răscoale ale dacilor, sprijiniţi de armatele dacilor liberi, împotriva trupelor romane, care au fost alungate peste Dunăre, în jurul anului 190 d.Chr.

Teza cu retragerea aureliană din anul 271 d.Chr. şi „golirea“ Daciei de populaţia autohtonă geto-dacă este falsă! Pînă acum, nici un istoric nu a putut demonstra şi nici nu a prezentat dovezi în legătură cu părăsirea de către dacii liberi, de bună voie şi nesiliţi de nimeni, a 83 la sutădin teritoriul Daciei  Mari. Adevărul istoric a ieşit la suprafaţă, iar „ştiinţificii oficiali“ (cei care au falsificat Istoria Poporului Primordial, a Limbii Române şi a Religiei Ortodoxe) bat în retragere, dar încă nu au curajul să recunoască şi acest capitol din Istoria falsificată a Poporului Român, cea care se predă în învăţămîntul din România. Ardealul a existat cu cel puţin 11.000 de ani înainte ca hoardele ungureşti să migreze în Cîmpia Panonică, unde au găsit un popor ospitalier, pe geto-daci, inclusiv Cetatea Buda, de la care a preluat denumirea actuala capitală a Ungariei.

În Ardeal, nu a fost niciodată un vid demografic, aşa cum susţin cei care au falsificat sistematic istoria Ungariei. De la strămoşii noştri geto-daci şi de la Ardeal au ajuns ungurii să înveţe şi să folosească, de 1.100 de ani, cuvîntul „Erdély“, la care nu renunţă nici astăzi. În încercarea de a-i păcăli pe unii români, dar mai ales pe cetăţenii din alte ţări ale lumii, în privinţa Ardealului, s-a ajuns ca în jurul anului 1.800 cîţiva istorici şi geografi de la Budapesta să dea o denumire artificială şi fără tradiţie locală, aceea de Transilvania, pentru o parte însemnată a României. Românii ştiu că, în anul 1600, domnitorul Mihai Viteazul a unit Ţara Românească cu Ardealul şi cu toată Ţara Moldovei. Începînd cu bravii regi ai Daciei şi pînă la Răscoala condusă de Horea, Cloşca şi Crişan, nu a existat denumirea de Transilvania. Această lucrătură ungurească numită „Transilvania“ face parte din politica revizionistă a Ungariei şi de falsificare a istoriei şi geografiei României. Românii o pot contracara foarte uşor, folosind doar denumirea de Ardeal. Văzînd Ungaria şi iredentismul unguresc că, după 1 Decembrie 1918, nu au mai reuşit să anexeze Ardealul, ca în „mileniul unguresc“ de 51 de ani (1867-1918), au trecut în ultimii trei ani la o acţiune pe cît de paşnică, pe atît de diabolică, respectiv dezmembrarea teritorială a României cu ajutorul decisiv al românilor şi cu complicitatea autorităţilor de la Bucureşti. Cum? Printr-o politică ticăloasă, de neimaginat şi de neadmis în Uniunea Europeană. Avînd ca obiectiv prioritar anexarea Ardealului la Ungaria, Parlamentul de la Budapesta a adoptat, în anul 2010, o lege privind acordarea cetăţeniei ungare pentru ungurii din afara graniţelor.

La început, legea a fost aplicată numai etnicilor unguri din unele ţări vecine Ungariei. Cetăţenii români de etnie ungară au solicitat, prin intermediul şi cu sprijinul U.D.M.R., şi au obţinut cetăţenia ungară şi paşapoarte ungureşti. Numărul lor este de circa 1,1 milioane de noi cetăţeni ai Ungariei. S-a trecut la etapa a doua, respectiv la acordarea cetăţeniei ungare pentru românii get-beget din familiile mixte. Cei care solicitau cetăţenia ungară trebuiau să îndeplinească unele condiţii obligatorii, respectiv: cunoaşterea limbii ungare; învăţarea Constituţiei şi a Imnului Ungariei; însuşirea istoriei şi geografiei acestei ţări. Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat public şi a repetat că pentru înlăturarea urmărilor Tratatului de la Trianon, din 4 iunie 1920, este mai preocupat de măsurile ce privesc acordarea cetăţeniei ungare, decît de măsurile economice care să susţină Ungaria în eforturile de a depăşi criza. De la vorbe s-a trecut la fapte şi, din vara anului 2012, Ungaria acordă extrem de rapid şi în proporţie de massă cetăţenia ungară pentru românii get-beget care solicită obţinerea acesteia. Legislaţia în domeniu a fost modificată şi au fost, practic, înlăturate toate condiţiile obligatorii. Românii care solicită obţinerea cetăţeniei ungare nu trebuie să cunoască limba ungară, nici Constituţia, nici Imnul Ungariei, nici istoria şi geografia acestei ţări. În plus, nu trebuie să plătească nimic pentru întocmirea dosarului şi pentru acordarea paşaportului. Totul este gratuit. Cheltuielile sînt suportate de Guvernul Ungariei. În a doua jumătate a anului 2012, peste 500.000 de români get-beget au primit cetăţenia ungară. Zilnic se deplasează în Ungaria, în cele 920 de localităţi nominalizate, mii de români, mai ales din Ardeal, pentru a obţine, în cel mult o lună de zile şi gratuit, cetăţenia ungară, precum şi paşapoartele ungureşti. Pe baza noii cetăţenii, românii au acces imediat pe piaţa muncii din Marea Britanie, Germania, Franţa, Olanda, Austria, Belgia, Irlanda, Luxemburg şi Malta, precum şi în ţările arabe. De asemenea, românii – „unguri“ nu au nevoie de vize pentru a se deplasa în S.U.A., Canada şi Australia. Autorităţile de la Budapesta speră că, în anii 2013 şi 2014, vor acorda cetăţenia ungară la peste 3 milioane de români şi apoi vor acţiona în plan extern pentru a obţine independenţa Ardealului pe baza cererii de autodeterminare a celor peste 4 milioane de cetăţeni unguri.

Pentru realizarea acestui plan, Ungaria a obţinut sprijinul altor state din Uniunea Europeană şi a reuşit să blocheze intrarea României în spaţiul Schengen. Nu trebuie uitat că, în semestrul I din anul 2011, Ungaria a deţinut preşedinţia Consiliului Europei şi a reuşit să stopeze intrarea României în spaţiul Schengen, încălcînd astfel Tratatul bilateral cu Ţara noastră. Sub diverse pretexte şi cu concursul autorităţilor de la Bucureşti se tot amînă, pînă în anul 2015, intrarea României în spaţiul Schengen, cu toate că Ţara noastră a îndeplinit, de mult, toate obligaţiile prevăzute în Tratatul de Aderare. Balamucul provocat în ultimele luni în Consiliul Superior al Magistraturii (C.S.M.) şi amînarea numirii conducătorilor de la Parchetul General şi de la D.N.A. contribuie la un raport negativ pe Justiţie, la sfîrşitul acestei luni, în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare şi, probabil, la o nouă monitorizare a României. În paralel, Ungaria şi U.D.M.R. îşi intensifică acţiunile de internaţionalizare a aşa-zisei probleme ungureşti din Ardeal. Ungurii nu se împacă deloc cu statutul lor real de grup etnic minoritar în România şi vor să devină, în mod artificial şi cu sprijinul Ungariei, majoritari în Ardeal. Conspiraţia revizionistă  acţionează pentru schimbarea statutului Ardealului şi, ca soluţie intermediară, ei caută să obţină independenţă teritorială pe calea autodeterminării populaţiei ungare, care speră să devină majoritară prin acordarea cetăţeniei ungare pentru cîteva milioane de români get-beget. După obţinerea autonomiei teritoriale a Ardealului este prevăzută alipirea sa la Marea Ungarie. Românii trebuie să ştie şi să nu uite niciodată că ungurii din Ungaria şi conducerea acestei ţări, împreună cu etnicii unguri din România şi de pretutindeni, acţionează pentru dezmembrarea teritorială a ţării noastre şi alipirea Ardealului la Ungaria! În faţa noului şi uriaşului pericol unguresc este necesar ca românii din Ţara-Mamă şi de pretutindeni să se unească şi să acţioneze rapid şi cu fermitate. Ca acţiuni concrete, consider că se impun, cel puţin următoarele:

1. În Parlament să fie adresat un mesaj al preşedintelui României în legătură cu acordarea cetăţeniei ungare pentru românii get-beget şi consecinţele politicii Ungariei asupra integrităţii teritoriale a ţării noastre.

2. Denunţarea Tratatului de înţelegere, cooperare şi bună vecinătate între România şi Republica Ungară, semnat la 16 septembrie 1996 la Timişoara şi ratificat rapid de Parlament prin Legea nr. 113 din 10 octombrie 1996. Ungaria a încălcat grav articolele nr. 1, 3, 4, 7, 14 şi 15 din acest Tratat. Românii şi europenii îşi amintesc că în 16 septembrie 1996, ca primar al Municipiului Cluj-Napoca, am organizat un marş funebru în ziua cînd a fost înmormîntată liniştea românilor din Ardeal. Viaţa a confirmat justeţea acelei manifestări de protest, mediatizată în toată Europa.

3. Prezentarea şi dezbaterea, de urgenţă, în Senat sau Camera Deputaţilor, de către partidele care apără Interesul Naţional şi integritatea teritorială a României, a unei moţiuni simple cu tema: „ S.O.S., Ardealul!“.

4. Declaraţii pe această temă în Parlamentul European care să fie făcute de către europarlamentarii din România.

5. Preşedintele României şi primul-ministru Ponta, precum şi preşedinţii Senatului şi Camerei Deputaţilor, să adreseze scrisori către omologii lor din ţările Uniunii Europene, mai puţin cei din Ţara vecină şi neprietenă, prin care să-i informeze despre acţiunile Ungariei privind acordarea, cu încălcarea normelor europene, a cetăţeniei ungare pentru românii get-beget în cadrul unui program perfid vizînd anexarea Ardealului la Marea Ungarie.

6. Guvernul României să trimită scrisori la toţi europarlamentarii europeni şi la congresmanii americani, prin care să-i informeze despre acţiunile sinistre ale Ungariei cu scopul anexării Ardealului, prin politica acordării dublei cetăţenii pentru românii care nu cunosc limba ungară. Scopul urmărit de Ungaria este de a modifica structura etnică a locuitorilor din această multimilenară provincie românească, parte a Daciei Mari, a României Mari, a României ţară membră a Uniunii Europene.

7. Preşedintele României şi primul-ministru, împreună cu Parlamentul şi europarlamentarii din Ţara noastră, să acţioneze pentru intrarea urgentă în spaţiul Schengen. Apoi, Ungaria va rămîne fără clienţi români în vederea obţinerii dublei cetăţenii.

8. Printr-o Ordonanţă de Urgenţă şi pentru a cunoaşte realitatea faptică, Guvernul Ponta II să stabilească următoarele:

a) Toţi cetăţenii români care au obţinut cetăţenia ungară sînt obligaţi, în maximum 15 zile, să anunţe în scris acest aspect la Poliţia din localitatea de domiciliu, inclusiv dacă cunosc (vorbit şi scris) limba ungară.

b) Cei care declară că ştiu limba ungară vor fi testaţi, scris şi verbal.

c) Aceia dintre cetăţenii români care nu respectă cele două solicitări de mai sus vor fi amendaţi cu sume cuprinse între 1.000 şi 5.000 de lei.

Pe baza unei asemenea ordonanţe, Guvernul României are posibilitatea să afle care este situaţia reală şi pe localităţi a cetăţenilor români care au dobîndit şi cetăţenia ungară.

9. Cetăţenii români din colegiile electorale să le ceară parlamentarilor aleşi în 9 decembrie 2012 să acţioneze în Senat şi Camera Deputaţilor pentru dezbaterea şi contracararea acţiunilor anti-româneşti ale Ungariei vizînd anexarea Ardealului.

10. Finanţarea din Bugetul de Stat şi publicarea de cărţi şi reviste, în limbi de largă circulaţie şi în tiraje de cel puţin 10.000 de exemplare, privind adevărata Istorie a României şi a Ardealului, precum şi acţiunile anti-româneşti, revizioniste ale Ungariei şi iredentismului unguresc, de după 1 Decembrie 1918.

11. Guvernul României, prin Ministerul Afacerilor Externe şi cu ajutorul organizaţiilor românilor de pretutindeni, să contracareze acţiunile iredentiste ale exilului unguresc pe tema autonomiei teritoriale a Ardealului şi anexarea lui la Ungaria.

12. Guvernul României să finanţeze acţiunile împotriva iredentismului unguresc organizate de către Uniunea Naţională „Vatra Românească“, Societatea Naţională Cultural-Patriotică „Avram Iancu“, „Astra“, Forumul Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, precum şi de partidele politice neparlamentare. Unirea românilor împotriva pericolului unguresc va zădărnici şi această nouă acţiune parşivă a Ungariei îndreptată împotriva integrităţii teritoriale a României.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*