„MARELE MANIPULATOR şi asasinarea lui Culianu, Ceauşescu, Iorga” – autor Prof. Ion Coja (EDITURA Naţiunea – 2012)

CINE  încă nu cunoaşte personalitatea şi scrierile profesorului universitar Ion Coja are acum ocazia, citind acest volum de 430 de pagini, să-l cunoască, să-şi facă o impresie despre densitatea culturii sale social politică pe care cu elocvenţa şi curaj o prezintă documentat, logic şi corect cititorilor români de pretutindeni. Adevărul social istoric al unor segmente din trecutul şi prezentul nostru, acum învăluite în ceaţă densă a dezinformării lefegiilor din mass medie manipulată din exterior, este exprimat cu atât dârzenie şi cutezanţă  încât impresionează, dă de gândit şi stârneşte indignare împotriva manipulatorilor. Cine va citi, cu luare aminte, volumul va fi cucerit de autor prin lumina argumentelor prezentate asupra subiectelor în discuţie.

Volumul  MARELE  MANIPULATOR, a apărut la Editura NAŢIUNEA din Bucureşti, în condiţii grafice pe măsura valorii textului şi a ajuns în Nord America (Statele Unite şi Canada) îndată ce a fost editat, răspândindu-se cu iuţeală, fiindcă Ion Coja este foarte bine cunoscut printre românii de pe acest continent prin articolele şi eseurile pe care le-a publicat, în decursul anilor, în publicaţia CURENTUL  INTERNATIONAL al editorului Ştefan Străjeri din Michigan.

Prin bunăvoinţa Doamnei Monica Tudor George, soţia regretatului poet, l-am primit şi  citit, cu creionul în mână ca pe vremuri când  pregăteam un examen, vroind să îi fac o prezentare şi recomandare, pentru că merită să cunoaştem adevărul şi să preţuim autorul.

Volumul are nouăsprezece capitole şi un epilog despre asasinarea lui Ioan Petru Culinaru, în ziua Sfiinţilor Constantin şi Elena în 1991 în incinta universităţii din Chicago unde era un reputat profesor universitar, elev şi continuator de prestanţă a lui Mircea Eliade.  Asasinarea lui tânărului profesor Culianu a reverberat puternic în mediul academic din Nord America şi România. Scriitorimea, jurnaliştii şi intelectualii români care îi cunoşteau valoarea şi îi prevedeau un viitor de prestigiu mondial, au fost şocaţii la aflarea acestei ştirii. De la început, cercetările poliţiei americane au fost deviate prin dezinformarea că asasinatul  este o răfuială românească, arătând cu degetul spre legionari şi securitate. Cum poliţia americană este confruntată cu mii de asasinate pe an, a îmbrăţişat, cu mare uşurare,   această  ipoteză şi nu a dat dosarului toată atenţia cuvenită, între timp intervenind alte asasinate la Chicago.

Universitatea americană a dat o bursă unui student grec, Ted Anton, să scrie o carte despre Ioan Petru Culianu, care, pentru informare a venit şi la Bucureşti, unde i-a cerut un interviu şi lui profesorului Ion Coja, care i-a fost cadru didactic universitar lui Ioan Petru Culianu. Ted Anton nu a ţinut seama de considerentele şi raţionamentele profesorului în schimb a ţinut cont de spusele lui Andrei Oişteanu, deprins să dea cu oişte-n gard, nu din prostie ci din anti-românism, dopându-l pe studentul grec cu teoria răfuielii din partea legionarilor. Ion Coja îl fixează corect Andrei Oişteanu considerându-l un evreu nefericit, cu frumos nume românesc. Eu  subliniez că, locuiesc în Nord America de 32 de ani şi am văzut în toţi aceşti ani, cum legionarii au părăsit scena politico-socială românească, rând pe rând, datorită vârstei şi puţinii care mai trăiesc sunt octogenari fără intenţii şi energie pentru asemenea acte, toţi fiind suferinzi cronici. Cât priveşte Securitatea, analizând situaţia securiştilor  în 1991, vom vedea că statutul şi starea confuză în care se aflu  numai de asasinarea lui Ioan Petru Culianu nu le ardea lor atunci.

Profesorul Ion Coja merge pe urmele marilor manipulatori de-a lungul istoriei, din exemplu în exemplu,  până la Isus Christos  şi demonstrează ce era de demonstrat. Iar concluzia lui este ca Ted Anton a scris o carte comandată, ca şi asasinarea lui Culianu.  Demonstraţia o face în trei sute de pagini şi după părerea mea, de cititor consecvent a tot ce ţine de document şi istorie românească în secolul XX-lea şi până acum, aceasta este cea mai completă carte, cea mai perfectă demonstraţie a marii manipulări anti-romaneşti de la Întregirea  teritorială a Naţiunii. Cu puţine excepţii, istoricii şi scriitorii români de azi nu au consecvenţa, argumentul, verbul şi aplombul profesorului Ion Coja. Cât priveşte aşa zisele elite formatoare de opinie, de la Dilema, GDS-22, ICR-Bucureşti sunt fie indivizi cu câmp neuropsihic limitat, fie nişte lefegii fără caracter ai marii manipulări. Citiţi şi comparaţi, nu vă lăsaţi impresionaţi de doctoratele sau talentele lor.  

Volumul cuprinde şi treisprezece anexe ce, de fapt, sunt  tot atâtea demonstraţii împotriva aşa zisului holocaust ce se spune, acum, că ar fi avut loc în România între 1940 – 1944 şi despre care nu s-a scris şi vorbit în România sau în Lumea Liberă până în 1990. DE CE? Până atunci, am fost doar anti-semiţi de la  Zalmoxe, dar, din 1990, Moses Rosen, Elie Wiesel şi Jan Ancel ne-au legat de gât un holocaust de 400.000 de victime. Pe care Ion Iliescu l-a recunoscut imediat şi cetăţenii romani plătesc de atunci despăgubiri de holocaust mai rău ca nemţii după război. Nici un guvern după  1995 nu are curaj să spună cetăţenilor români cât este haraciul anual la poarta Tel Aviv pentru acest  holocaust fabricat de marii manipulatori din 1990. Ion Coja aduce argument după argument, în fiecare anexă, despre falsitatea acestui holocaust şi gonflarea lui cu atrocităţi şi cifre. Recomand  generaţiei tinere de romanii să se informeze, să ştie pe ce plătesc taxe şi impozite, să afle ca sunt datori vânduţi şi unui holocaust confecţionat în aşa zisul The Holocaust Industry  cum şi-a intitulat cartea profesorul american, de origine evreiască, Norman Finkelstein. În 2001, l-am rugat în scris pe Gabriel Liiceanu să publice şi această carte la Editura Humanitas, fiindcă  s-a publicat şi în alte ţări europene. Nu a răspuns.

Profesorul Ion Coja vine cu zeci de argumente împotriva holocaustului fabricat despre România. Dintre toate mă opresc la unul. După 1990 ni s-a pus în sarcină peste 100.000 de evrei exterminaţi în Transnistria în timpul războiului. FAPT: după război guvernatori din teritoriile  ocupate au fost judecaţi de autorităţile sovietice, în procese deschise cu martori, şi toţi au fost condamnaţi la moarte, cu o singura excepţie, a guvernatorului roman al Trasnistriei, George Alexianu, care a fost eliberat ! Cum să explicam achitarea lui, la Odesa, dacă sub administraţia lui s-ar fi exterminat 100.000 de evrei?! Judecaţi şi trageţi concluzia.

*

Vin şi eu cu un exemplu: sunt timişorean şi dacă a fost holocaust în România cum se face ca la Timişoara  nu s-a atins nimeni de evrei,  nu au fost băgaţi în lagăre de muncă forţată, nici măcar nu au fost scoşi la zăpadă ca la Bucureşti ?! Penibili, şi cei ce au fabricat holocaustul despre România după 50 de ani, dar mai penibili sunt guvernanţii şi elitele româneşti care nu au avut o minimă fărâmă de personalitate românească să protesteze, să ceară dovezi  concrete. La fel de penibili sunt şi evrei care au convieţuit  omeneşte între români, în siguranţă în acele vremuri de război nesigur şi acum susţin falsa teorie a holocaustului. În clasele elementare, eram coleg de bancă cu Schmeterer Herbert şi în fiecare sâmbătă eu îi ducem şi aduceam de şcoala ghiozdanul, erau evrei habotnici refugiaţi din Galiţia la Timişoara. În liceu colegul meu de bancă evreul Mareş Andrei, m-a dus în spate la matematica trei ani. Ne-am îmbrăţişat cu lacrimi în ochi la reuniunea de 50 de ani de la terminarea  liceului. Nu i-am spus că după ce am publicat Libertatea de a iubi adevărul , ce cuprinde recenziile  unor cărţi despre holocaust scrise de evrei corecţi, sunt etichetat antisemit şi marginalizat de poltronii români, mi-ar fi râs în nas!

 Mă opresc aici, recomandu-vă  cartea Profesorului Ion Coja, de dragul adevărului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*