Mișcarea pentru Promovarea Unității Națiunii Române

Îl veți auzi, îl veți vedea, îl veți citi și îl veți simți cu toate simțurile. Vi-l vă vor adresa înșiși ei, viitorii lideri naționali care vor îmbrăca fără teamă cămașa morții pentru țară: doi Oameni uriași în măreția, în puritatea, în dragostea lor pentru Neamul Românesc și pentru Dumnezeu. Doi Români la care nici cu gândul nu îndrăzniți să vă gândiți, deși cu toții năzuiți, ei înșiși îndemnându-vă să îndrăzniți..! Doi titani precum doi Cristoși conștienți că vor fi martirizați pe crucea sfintei Românii. A venit vremea să le netezim calea dând viață unei mișcări istorice.

MIȘCAREA PENTRU PROMOVAREA UNITĂȚII NAȚIUNII ROMÂNE va fi altarul salvării noastre ca națiune, prin purificare și sacrificiu, prin lupta celor mai destoinici români. Prin voi! România este lipsită de bărbați de stat. Opoziția politică este de decor și complice. Societatea civică este dezorganizată, atomizată, manipulată. Puterea, indiferent din care parte a tagmei politice provine, a acaparat toate pârghiile țării fără a i se opune nici o forță. La toate nivelurile și în toate structurile există doar ei, politrucii înavuțiți prin jaf, rupți de națiune, corupți și aroganți, închiși în bastionul nemerniciei cu ziduri groase. Este nevoie mai mult ca niciodată în istoria înlăcrimată și însângerată a românității de unitate, de rezonanță generală și de strângere a rândurilor în jurul câtorva înțelepți necompromiși, în jurul oamenilor luminați și curajoși care vor ieși la luptă doar dacă noi, cei mulți, ne vom organiza și le vom merge în întâmpinare. Ei așteaptă de la noi să ne unim glasurile, să îi chemăm și să ni-i punem în fruntea batalioanelor pe care trebuie să le formăm.  Neamul românesc nu a îngenunchiat decât în fața bunului Dumnezeu, și, nici silit cu moartea, în fata domnilor uzurpatori.

MIȘCAREA PENTRU PROMOVAREA UNITĂȚII NAȚIUNII ROMÂNE își declară următoarele scopuri și obiective, pe care vi le supune analizei și completării:

a) Identificarea și coagularea la nivel național a organizațiilor și altor forme asociative ale socității civice care militează pentru dezvoltarea democratică a României ca Stat și Națiune;
b) Promovarea și angajarea responsabilității civice în deciziile Statului;
c) Consolidarea și consacrarea valorilor democratice autentice în România.

(1) Apărarea caracterului național, suveran, independent, unitar și indivizibil al Statului Român. Incriminarea defăimarii Țării și a Națiunii.

(2) Eradicarea oricăror forme de separatism etnic sau teritorial.

(3) Incriminarea defăimării Țării și a Națiunii.

(4) Unificarea României și a Republicii Moldova în conformitate cu normele dreptului internațional. Denunțarea Tratatului cu Ucraina și readucerea, pe cale pașnică, în granițele Statului Român a Nordului Bucovinei și Sudului Basarabiei, a ținuturilor Herța, Hotin și a Insulei Șerpilor.

(5) Stoparea declinului demografic care amenință viitorul  Națiunii Române și promovarea unei politici de redresare a natalității.

(6) Stoparea exoduluui tinerilor și al specialiștilor peste hotare și facilitarea repatrierii românilor care și-au părăsit țara și familiile din cauza sărăciei, prin programe de recalificare și angajare și prin scutirea de taxe și impozite la demararea unei afaceri în România.

(7) Alocarea unor cote mai mari din Produsul Intern Brut (PIB) pentru  domeniile vitale prezentului și viitorului Națiunii Române: Sănătate, Educație, Cercetare, Apărare. Dezvoltarea și susținerea cercetării, inovației și creativității autohtone.

(8) Favorizarea prin legislație a investitorilor autohtoni și a capitalului romanesc și limitarea treptată a monopolului exercitat de companiile multinaționale până la eliminarea monopolului băncilor străine din sectorul bancar românesc.

(9) Realizarea justiției sociale prin reducerea polarizării societății în bogați și săraci și aigurarea protecției economice și sociale a categoriilor vulnerabile și a celor defavorizate.

(10) Controlul la scară națională și confiscarea averilor ilicite, impozitarea progresivă la niveluri de lux și supra-lux a averilor.

(11) Analizarea și anularea privatizărilor frauduloase și tragerea la răspundere a celor vinovați de sărăcirea României și a românilor.

(12) Edificarea unui spațiu geo-politic european al statelor suverane și independente și realizarea în comun a unui climat armonios bazat pe unitate și diversitate multi-etnică, pe respectarea dreptului internațional, pe descurajarea forței, pe interzicerea intimidării și aplicării forței în relațiile  internaționale.

(13) Consolidarea comunităților românilor din străinătate și întărirea legăturilor acestora cu România, conservarea și afirmarea identității etnice, lingvistice, culturale și religioase a comunităților autohtone românești din vecinătatea României și din întreaga lume.

(14) Protejarea sacralității familiei și combaterea tuturor acțiunilor și fenomenelor care subminează fundamentele familiei tradiționale creștine, asigurarea unui climat sănătos, de moralitate în viața publică românească, apărarea moralei creștine prin îngrădirea manifestarilor publice ale comunităților homosexuale, xenofobe și sectante.

(15) Garantarea și apărarea siguranței cetățenilor prin eradicarea clanurilor interlope care au pus sub ocupație România, inclusiv prin eradicarea corupției la toate nivelurile.

(16) Apărarea și reînsănătoșirea mediului înconjurător, stoparea distrugerii patrimoniului forestier, gestionarea și exploatarea responsabilă a resurselor naturale.

(17) Legiferarea după modelul altor state a interdicției ca cetățenii străini și companiile străine să poată cumpăra terenuri agricole pe teritoriul României, evitând astfel apariția de proprietari majoritari străini în propria noastră țară.

(18) Fomarea unei elite exemplare în România, alcătuită din oameni de valoare necompromiși și educați în spiritul apărării și promovării interselor naționale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*