Mișcarea Conservatoare din Republica Moldova

Mișcarea Conservatoare cuprinde acel segment al tineretului din Republica Moldova (Basarabia) care nu acceptă actuala stare de lucruri din societate. Dezamăgiți în egală măsură de stânga și de dreapta politică, de societatea civilă neomarxistă și pseudopatriotismul moldovenist, tinerii conservatori vin cu o nouă viziune asupra problemelor sociale, economice și politice din țară.

Mișcarea Conservatoare este o mișcare patriotică din Basarabia, care pledează pentru valorile naționale, valorile tradiționale ale poporului și credința creștin-ortodoxă. Credem cu sinceritate că doar pe fundamentul acestor valori se poate constitui o societate și un stat cu adevărat puternic, capabil să facă față tuturor crizelor cu care se confruntă lumea contemporană.

Mișcarea Conservatoare este constituită din liceeni, studenți, tineri muncitori și intelectuali, din sate și orașe.

– De ce Mişcarea Conservatoare nu este și nu va deveni niciodată un partid politic?

pentru că partidele:

●        sunt elemente temporare care nu pot garanta o dezvoltare durabilă

●        activează doar de dragul rezultatului electoral

●        periclitează unitatea poporului și mențin starea de ură și dezbinare

●        nu dispun de încredere din partea populaţiei

●    nu reprezintă decât interesele unor grupuri restrânse de cetățeni, în favoarea cărora controlează instituțiile de stat

●        nu sunt capabile să propună o viziune integrală asupra perspectivelor societăţii basarabene

●        nu sunt capabile să formeze şi să propulseze în funcţii importante personalităţi de valoare

●        asigură funcţionarea și continuitatea  a unui sistem politic distructiv

●        au devenit instituţii anacronice şi ineficiente.

Ce vrem?

Vrem o nouă societate, o nouă țară, opusă “democrației” impuse de actuala clasă politică și societatea civilă neomarxistă. Realizarea acestor deziderate nu este posibil decât printr-o unificare a tuturor eforturilor, a întregului potențial creator al actualei generații și o voință puternică a schimbării.

Credem că pentru schimbări esențiale este nevoie de un salt revoluționar, care să elimine piedicile care stau în fața reveniri societății noastre la normalitate.

Revoluția gândirii, revoluția atitudinii este o condiție absolut necesară pentru salvarea poporului nostru.

Mișcarea Conservatoare își propune formarea unei forțe politice, economice și ideologice a tineretului, prin care actuala generație să-și impună propria direcție în istoriei.

Mișcarea Conservatoare dorește schimbarea sensului de luptă politică, înlocuind spectacolul absurdului cu implicarea directă în procesele de luare a deciziilor.

Mișcarea Conservatoare nu se vrea un partid politic, nu se vrea un jucător în luptele dintre diverse clanuri mafiote, ci o forță socială sănătoasă a tineretului care își exprimă atitudinea politică prin inițiative și acțiuni directe.

Mișcarea Conservatoare se vrea o fabrică a unei noi elite naționale, înzestrată cu o conștiință aristocratică, responsabilitate față de pământul și poporul acesta, responsabilitate în fața strămoșilor și urmașilor săi.

Obiective

– Familia

  1. Crearea condițiilor necesare pentru înființarea și supraviețuirea tinerilor familii;
  2. Susținerea afacerilor de familie;
  3. Respingerea politicilor de promovarea a pederastiei, avortului și feminismului.

– Neam

  1. Apărarea și promovarea valorilor tradiționale;
  2. Restabilirea modelului economiei tradiționale;
  3. Crearea unor comunități de intrajutorare.

– Dumnezeu

  1. Susținerea autorității Bisericii Ortodoxe;
  2. Educarea tinerilor în spiritul tradiției Sfinților Părinți;
  3. Restabilirea lăcașelor de cult și a mănăstirilor.

Pentru o Basarabie nouă!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*