Propuneri necesare pentru revizuirea Constituției României

Unul dintre proverbele româneşti spune: „Ţara arde şi baba se piaptănă“. Acum, cînd priorităţile Poporului Român şi ale României sînt cu totul altele, U.S.L., A.R.D. şi U.D.M.R. pun pe prim plan revizuirea Constituţiei, cu scopul de a federaliza România şi de a grăbi realizarea proiectului „Israel în România“. La o eventuală nouă revizuire a Constituţiei României, P.R.M. propune, cel puţin următoarele modificări:

1) Art.1. să fie completat astfel: „România este continuatoarea Daciei, iar românii sînt urmaşii dacilor, ai Poporului Primordial, leagăn al civilizaţiei Europei“.2) Art.2. să fie modificat astfel: „Suveranitatea naţională aparţine Poporului Român, care o exercită prin Referendum“.
3) Art. 3. se completează astfel: „Reorganizarea teritoriului, sub aspect administrativ, se decide de Poporul Român prin referendum naţional“.
4) La art. 4 să fie completat textul astfel: „Partidele politice care pun la cale sau care participă la fraudarea alegerilor sînt dizolvate de drept“. De asemenea, „În România, toţi cetăţenii sînt români şi sînt egali în drepturi şi în obligaţii“. Se preiau modelele din S.U.A., Franţa, Germania, Israel, Grecia etc. unde nu există minorităţi etnice.
5) La art. 8 să se prevadă expres că: „Sînt interzise partidele sau formaţiunile constituite pe criterii etnice“.
6) Titlul I trebuie completat cu un nou articol, astfel: „Parlamentul, preşedintele României, Guvernul şi autorităţile locale sînt obligate să asigure locuri de muncă pentru toţi cetăţenii români“.
7) La art. 16 se impune următoarea precizare: „Funcţiile şi demnităţiile publice, civile sau militare pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au numai cetăţenia română şi domiciliul în ţară“.
8) Art. 19 se completează astfel: „Sînt expulzaţi din România cetăţenii care nu sînt loiali Statului Român, care nu recunosc Statul Naţional Unitar Român, care nu cunosc Limba Română, care aduc atingere simbolurilor naţionale, care se pronunţă sau acţionează pentru orice fel de autonomie sau drepturi colective.“
9) La capitolul „Drepturi şi libertăţi fundamentale“ se impune adăugarea unui articol distinct referitor la „Dreptul la demnitate“. De asemenea, acest capitol trebuie completat cu „Dreptul persoanelor în vîrstă de a duce o viaţă demnă şi independentă, de a participa la viaţa socială şi culturală“, precum şi cu „Dreptul la alegeri nefalsificate şi la alegeri libere.“
10) La art. 32 trebuie adăugat un nou alineat: „Pentru învăţămîntul general obligatoriu Statul asigură existenţa şcolii în fiecare sat“.
11) La art. 34 se impune precizarea: „Cetăţenii beneficiază de gratuitate în domeniul ocrotirii sănătăţii“.
12) La art. 41 să fie înscris primul alineat astfel: „Statul asigură locuri de muncă pentru toţi cetăţenii“.
13) La art. 54 ar trebui adăugat  textul „Încălcarea jurămîntului se sancţionează cu încetarea mandatului sau demiterea din funcţie, după caz“. Este vorba despre preşedintele României, parlamentari, miniştri şi alte persoane alese sau numite în funcţii publice, care au depus jurămîntul prevăzut de Constituţie.
14) La art. 70, alin. 2, să fie completat astfel: „Încetează de drept mandatul celor aleşi în funcţii publice, care sînt implicaţi în acte de corupţie“. „Se interzice migraţia politică a parlamentarilor, sub sancţiunea încetării mandatului“.
15) La art. 72 să fie eliminate imunităţile pentru preşedintele României, parlamentari şi pentru miniştri.
16) La art. 105 trebuie precizat că: „Deputaţii şi senatorii nu pot fi în acelaşi timp şi miniştri“, deoarece este încălcată separaţia puterilor în stat.
17) Art. 114 se modifică astfel: „Se interzice angajarea răspunderii Guvernului pe proiecte de lege“. „Anual, Guvernul poate emite, cel mult, 10 ordonanţe de urgenţă“.
18) Art. 131, să fie completat astfel: „Procurorii se autosesizează în cazul faptelor penale săvîrşite de către preşedintele României, parlamentari, miniştri, secretari de Stat, prefecţi şi subprefecţi, preşedinţi şi vicepreşedinţi de Consilii Judeţene, primari şi viceprimari, inclusiv pentru infracţiunile semnalate în presă“.
19) La art. 156 se impune completarea lui astfel: „Resursele naturale aparţin Poporului Român, constituie monopol de stat, iar exploatarea lor se face de către firme româneşti, în concordanţă cu Interesul Naţional“.

O dată cu revenirea P.R.M. în Parlament, la 9 decembrie a.c., senatorii şi deputaţii săi vor acţiona pentru ca aceste propuneri de revizuire să se regăsească în viitoarea Constituţie a României.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*