Micșarea Națiunii Române – M.N.R., capătă ființă ca organism social naționalist

A sosit vremea faptelor, a sosit vremea să demarăm acțiunea de înregistrare juridică a asociației MIȘCAREA NAȚIUNII ROMÂNE, știind că suntem deja un număr apreciabil de militanți dornici să își asume rolul istoric de membri fondatori ai unei mișcări patriotice autentice, ai unui curent național și transnațional de redeșteptare a conștiinței naționale românești, ai unei mari mobilizări civice a lumii moderne revoluționare, spirituale și materiale necesară Țării și Neamului Românesc aflate în mare cumpănă la răscruce de grele timpuri pentru unitatea națională și întreg patrimoniului românesc încă neînstrăinat, dar amenințate cu distrugerea și jaful tocmit de către forțele ostile românilor, aduși în stare de dezbinare și sărăcie de către trădătorii de neam înhăitați: clasa politică, tagma oligarhică și hoarda interlopilor serviți cu slugărnicie de mulți ticăloși din breasla gazetarilor, a oamenilor de cultură, spirit și artă, de mulți trufași ne-români.

Suntem nu puțini români care freamătă, care simt că trebuie să facă ceva, să se ridice, să se organizeze și să fraternizeze pentru a căpăta forța colectivă necesară exprimării și manifestării voinței disperate de a nu permite înrobirea, risipirea și pieirea neamului românesc, urmaș glorios al marelui popor dac, leagănul adevărat al civilizației europene precreștine. Sunt din ce în ce mai mulți și mai inimoși românii care și-ar da viața pentru Țară, pentru a transmite drept moștenire urmașilor lor o Românie măreață și demnă, reîntregită, bogată și stăpână pe propriul destin. O Românie față de care toți suntem datori cu dragostea necondiționată și cu lupta până la moarte pentru a o recuceri, pentru a o readuce la popor, pentru a o repara, curăța de rele, pentru a o purifica chiar și prin foc și sânge de martiri, pentru a o restăpâni și retransforma în marea noastră casă primitoare, luminoasă, caldă și bogată de la Dumnezeu dăruită întru păstrare și îngrijire spre a ne adăposti și îndestula așa cum o vom îngriji și sfinți.

Aici, pe această pagină, cu câteva luni în urmă, am tresăltat împreună alți  români ”neastâmpărați” și neresemnați, cu o mână de confrați care simt și trăiesc românește, oameni care trec Țara prin suflet și prin minte cu durere, căci am înțeles că nu e bine, că românitatea este supusă alungării din propria țară și destrămării prin cel mai diabolic și necruțător război de cucerire pornit de marii asupritori ai timpurilor moderne în care nu se mai ucide cu glonțul și obuzul, ci cu bomba financiară… Și, prin arma banilor, se ucide în masă cu sărăcirea, cu bolile, cu înfometarea, cu alimentele chimizate, cu medicamentele nocive și letale, cu forțarea românilor de a-și vinde pământul, de a-și lumea în cap și de a se îmbolnăvi de stres și năucire, de a muri de dor și durere de țară nu doar în propria țară, ci departe de țară, ca slugi la străini. Nu mai puțin tragic este și fenomenul demografic de îmbătrânire, de împuținare alarmantă, de-românizare, de țigănizare nenaturală, devenind o nație impură, stigmatizată.

Sunt multe și grele bolile care macină românismul și cărora avem a le găsi cauzele și leacurile. Or, nu putem visa la vindecare și curățire altminteri decât unindu-ne forța minților și a inimilor, aglutinând spirit cu spirit, mobilizându-ne, trecând la fapte, mișcându-ne… De aceea avem mare trebuință de o formă asociativă de proporții care să imprime sens, accelerație și obiective unei mișcări istorice pentru deșteptarea și salvarea națiunii române.

Am propus ca aceasta să se numească cel mai nimerit MIȘCAREA NAȚIUNII ROMÂNE, o denumire generoasă, deschisă și atotcuprinzătoare pentru un curent național de emancipare, de redefinire și redimensionare, pentru o mișcare socială capabilă să anime spiritul amorțit al românilor, să descătușeze forțele progresiste, creatoare, novatoare ale celui mai înzestrat dar și amenințat popor. Este nevoie să ne organizăm, să devenim o congregație reprezentativă pentru neam, o uriașă forță colectivă cu misiune istorică similară celei îndeplinite de marii noștri înaintași și fruntași ai neamului.

Este vremea ca acum și aici să începem lucrarea ce o știm a face mai bine: de a da mână cu mână și mână de la mână mai ales sub amenințarea nenorocirilor, spre a da unei ființă unui adevărat organism social.

Avem în vedere, pentru aceasta, asigurarea sediului juridic al asociației MNR, mediatizarea cu ecouri din ce în ce mai puternice și îndepărtate, inclusiv prin presa scrisă dar mai ales prin televiziunea națională și internațională NAȚIUNEA TV pe cale să primească licențele, dar și prin alte instrumente mediatice și de promovare cu mare impact, realizarea unui program inteligent și coerent de manifestări, acțiuni, proiecte, sponsorizări și cofinanțări, organizarea de filiale în țară și în toate zonele lumii unde viețuiesc români, editarea de publicații, înființarea de centre de creație, cultură, învățământ, formare, de ateliere și laboratoare, etc.

Să începem, așadar, cu începutul: Statutul pentru Mișcarea Națiunii Române, lista membrilor fondatori, Procesul-Verbal de constituire, rezervarea denumirii și depunerea cât mai repede a documentelor în vederea înregistrării în instanța judecătorească a mișcării.

Aștept propuneri în vederea constituirii unui colegiu operativ alcătuit din câțiva voluntari care se pot face utili în aceste demersuri de început. Împreună cu bunul camarad Cezar A. Mihalache, co-patron al trustului Națiunea, și cu un mic grup de prieteni din București, mă voi ocupa de rezervarea denumirii persoanei juridice ”Mișcarea Națiunii Române”, de asigurarea unui sediu oficial și a unui sediu lucrativ suficient de încăpător, de depunerea și înregistrarea la judecătorie a documentelor necesare constituirii asociației MIȘCAREA NAȚIUNII ROMÂNE. Rămâne ca unii împreună să redactăm proiectul de  Statut al asociației și să obținem semnăturile pe adeziuni și pe Procesul-Verbal de constituire. Iar cu toții să dăm de știre prietenilor și prietenilor prietenilor lor că s-a născut Mișcarea Națiunii Române și să îi aducă între noi pe cât mai mulți, pentru a fi mulți, deștepți și buni!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*