Apel către țară!

România se află pe marginea prăpastiei. De peste două decenii, politicieni iresponsabili, în cârdâșie cu corporații transnaționale străine, lacome și corupte, au vândut țara străinilor și alogenilor pentru a se menține la putere. Eșecul managementului politic al majorității clasei politice necesită controlul judecătoresc asupra întregii activități politice. Cerem românilor să vină alături de BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE pentru a reconstrui România din temelii. Ne adresăm tuturor partidelor, asociațiilor, fundațiilor, federațiilor, sindicatelor, personalităților cultural-științifice libere să ni se alăture pentru salvarea țării, în temeiul acestui proiect:

PROGRAM DE URGENȚĂ PENTRU IEȘIREA DIN CRIZĂ A ROMÂNIEI

1. Sprijinirea urgentă a agriculturii ca primă măsură de salvare a țării;
2. Desecretizarea tuturor dosarelor de privatizare din ultimele două decenii, recuperarea a ceea ce mai poate fi salvat de la jaf și risipa, acolo unde s-a încălcat legea;
3. Stoparea tuturor privatizărilor și renegocierea acordurilor cu FMI, concomitent cu acordarea de împrumuturi cu dobând mica pentru investiții și pentru noi angajări de tineri și șomeri;
4. Reducerea impozitelor la doar zece la sută din venituri și renunțarea la impozitarea pensiilor;
5. Reconcilierea forțelor moral-politice, refacerea coeziunii, unității și solidarității între toți cetățenii țării, indiferent de naționalitate, religie, sex, avere, grad de pregătire sau profesie și realizarea consensului tuturor forțelor naționale pentru salvarea și reîntregirea României;
6. Depolitizarea justiției, debirocratizarea, debăsificarea și reducerea aparatului de stat la minimum necesar;
7. Interzicerea partidelor etnice și obligarea declarării etniei tuturor funcționarilor și demnitarilor de stat;
8. Reforma sistemului sanitar; protecția mediului ambiant, conservarea și refacerea potențialului natural al țării;
9. Acordarea de prioritate specială producătorului – întreprinzător, fermierului autohton, finanțatorului – investitor, cercetătorului – educator și creator;
10. Renașterea deplină a vieții satului românesc în contextul modernității europene;
11. Susținerea cercetării științifice fundamentale, a creativității autohtone, a invențiilor și inovațiilor, reglementarea modernă a drepturilor de autor și a celor conexe;
12. Păstrarea tradițiilor strămoșești, stimularea creației populare, protecția, conservarea și reabilitarea elementelor patrimoniului cultural, istoric și memorial (situri arheologice, monumente istorice și memoriale);
13. Reforma din domeniul pensiilor și asigurărilor sociale prin asigurarea unei protecții sociale binemeritate și decente celor care sunt pensionari și au muncit o viață pentru crearea de bunuri materiale, culturale și spirituale;
14. Consolidarea tradițiilor spirituale, reconcilierea și apropierea în vederea unificării bisericilor creștine surori;
15. Întărirea forțelor armate, consolidarea capacității de apărare a patriei, a industriei de apărare, consolidarea comunității de informații și a forțelor destinate siguranței naționale și ordinii publice;
16. Descurajarea emigrării și consolidarea comunităților românilor din întreaga lume și sprijinirea întăririi legăturilor acestora cu România, apărarea drepturilor omului pentru cei născuți în România și crearea unui Fond Național de Solidaritate pentru românii din întreaga lume.

NOTĂ: În acest sens, strângem semnături (email: geostroe@gmail.com) pentru fondarea noului partid denumit PARTIDUL PRODUCĂTORIILOR ROMÂNI – P.R.R., cu doctrină naționala și cu semnul electoral permanent reprezentând o pâine, care să înfăptuiască programul BLOCULUI UNITĂȚII NAȚIONALE.

Veniti cu noi!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*