Despre „schimbarea la feţe” a Uniunii…

La 15 iunie, de ziua trecerii în nemoarte a  lui Eminescu, unicul poet naţional al românilor, la Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova  a fost mare bairam.

Aici, în prezenţa Excelenţei Sale, Primului truditor de pe  gliile mănoase ale Patriei, dl Vlad Filat, dar şi a primadoanei Scenei Lifterare Universale, Ana lui Manole  Bantoş, şi a altor divi şi dive de necurpins, s-au dezvelit busturile lui B. Schiţco şi Iu. Ciocan, doi  incomensurabili scriitori preclasici moldoveneşti, numele cărora de acum încolo  îl va purta şi această tagmă scriitoricească de renume mondial, ce însumează  doar… 400 de membri, dar care (uniunea, desigur)îi premiază anual , cam se ştie de ce, doar pe Busuioc, Leahu, Balalaicu-Păun, Popa, Botnaru şi. (se citeste: punct!)

De la 15 iunie, eu, dar şi ceilalţi  399 de membri ai aşa-zisei Uniuni, nu putem  fi decît unicii fericiţi  ai Planetei.

Facem  parte  din Uniunea Scriitorilor “B. Schiţco şi Iu. Ciocan”, noul tandem  Eminescu -Maiorescu al mileniului trei, cărora nu le este dat să lipsească din nici un program  al Uniunii, finanţat de  Primul Ministru, Primărie şi Institutul Cultural Român “Mihai Eminescu” din Chişinău.

 Asta da schimbare! Ăsta da act de eroism anticomunist şi liberal-democrat! Mulţumim frumos, dle preşedinte Suceveanu!!! Domnul Cimpoi poate dormi liniştit.

Uniunea e la picioarele de nădejde ale cui nu doriţi!

O uniune, în care un spătar  şi-un zbîrciog-ospătar guvernează, dau verdicte, fac liste, stabilesc ierarhii şi, în numele primului vostru ministru, eliberează certificate pentru veşnicie  cînd şi cui vor ei.

Aceştia oferă burse de 24 mii lei  în plic cui răuvoiesc, acordă premii – la discreţia liberă a lor, apoi  înmînează  premii speciale  tuturor, cu excepţia scriitorilor incomozi primului lor ministru, cu mașină  Fiat  şi sponsorizări permanente cu tot.

Aceştia invită la  activităţile Uniunii, inclusiv   la Gala Premiilor, pe cine-i adoră, propun la conferirea de titluri şi ordine pe cei de le fac  sluj şi nu dăunează imaginii protectorului lor şi tot aşa…

Aceştia o invită  pe  tînăra  Doina Postolachi  tocmai de la Bucureşti, care,  ajunsă la Uniune, bolnavă şi obosită de drum şi caniculă, e anunţată că, de fapt, n-are premiu  şi că a fost  doar o simplă eroare  a … juriului condus  magistral de întîia criticastră a Patriei, omninetrecuta Ana lui Manole Bantoş!

Tot madama cu pricina afirmă că scriitorul Proca Ioan ot Coloniţa a scris trei cărţi despre trei personalităţi ale culturii basarabene şi nu numai basarabene, dar uită, aproape  fenomenal, numele şi prenumele acestora, ca dovadă elocventă că dînsa chiar a citit tot ce crede c-ar fi şi jurizat.

Aceştia dau cite 115 lei pentru achiziţiile cărţii pentru copii, semnate de scriitorii nepreferaţi  şi cîte 270 de lei de la “Moldcell “ membrilor  ce au întîlniri cu cititorii la Soroca, în timp ce ei, diriguitorii  din Uniune, iau, zice-se, cîte 1500 lei  de la  oricare  randevu cu elevii şi studenţii  din …Chişinău.

Halal de aşa atenţie!

Mulţumim frumos, dle Chiril Gaburici, director general al companiei “Moldcell!”

Din 140 mii lei dăruiţi de Dvs  Uniunii – şi 270 este prea mult pentru  unii!!!

Domnitorii uniunii, din prea multă lene, catadicsesc  a nu mai trudi asupra “Cărţii Poeziei-2012” şi-i oferă dreptul exclusiv  de selectare aceleiaşi  balalaici  lifterare, cu pene de păun împăiat, care-i  include acolo doar pe membrii  tutelari  ai propriei sale  caste.

Dirijorii Uniunii  tac și zîmbesc, fără vreo… vină!

Domnitorii  dau, cel puţin, anual, premii şi ajutoare materiale busuiocului de la Turnătoria naţională, carele înşfacă banii cu gura şi zice cu celelalte :”Să vii la Uniune înseamnă pierdere  ireversibilă de timp!” şi se duce să mai încheie un pact cu Diavolul  în hronicul găinăriilor sale.

Domnitorii oferă, cel puţin anual, cîte un premiu pentru botnarul tălmăcirii  scriitorilor  ruşi, creîndu-i , prin absurd, şi o categorie  nobilă, dar fără concurenţi.

Juriul ales de vlădicii  Uniunii  tace și zîmbeşte, fără vreo…vină.

Tot ei încropesc expertize literare în trei fraze pentru instanţele de judecată, pronunţîndu-se de partea cocotelor favorizate de PLDM şi a deputaţilor  acestuia.

După care, zîmbesc, zîmbesc, zîmbesc  fără  vreo… vină.

Ce conducere de cristal mai avem! La soare te poţi uita, da’ la dînsa—ba!

Şi capac la toate, Excelenţa sa, dl Filat I al guberniei mai vrea încă “o uniune solidară, ce ar avea grijă de membrii săi”.

Probabil, se referea la Schiţco şi Ciocan, probabil, a vrut să spună “uniune solitară, care are grijă doar de membrii găştii  eterne”.

Mulţumesc  frumos, Excelenţă!

Noi, scriitorii de peste hotarele preferinţelor actualilor şerifi ai Uniunii, am înţeles perfect  ce-aţi  voit să ne spuneţi! Şi  precum  aţi  procedat în faţa lui Huli Iglesias, pupăm și noi mîna, în care-aveţi banii pentru scriitorime şi îngenunchem la picioarele  sacre ale Dvs, cu 101 trandafiri albi ca şi noile obraze (a se citi: feţe)ale tot mai schimbatei și liberei conduceri a stră-străvechii Uniuni de scriitori liberali şi democraţi, aşa cum veţi tot porunci  să fie.

În veci!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*