Un volum incitant…

O incitantă carte este cea semnată de domnul Ilie Barangă şi intitulată Noi contribuţii bibliografice la studiul operei lui Mihail Diaconescu, Editura „Magic Print”, Oneşti – Bacău, anul 2009. Este un volum masiv de 765 pagini, rezultat al unei activităţi de cercetare desfăşurate stăruitor şi sistematic pe parcursul mai multor ani petrecuţi de autor în biblioteci.

Domnul Ilie Barangă s-a impus ca bibliograf, biblioteconomist, profesor, istoric literar, lexicograf şi publicist. A predat cursuri de limba română (gramatică descriptivă) la Facultatea de Învăţământ Pedagogic a Universităţii din municipiul Piteşti. A publicat articole, studii, comunicări ştiinţifice şi eseuri de biblioteconomie, istorie literară şi istoria presei în reviste precum Tribuna (Cluj-Napoca), Argeş (Piteşti), Calende (Piteşti), Buletinul Societăţii de Ştiinţe Filologice (Bucureşti), Buletinul Ştiinţific al Facultăţii de Învăţământ Pedagogic (Piteşti), Sud (Giurgiu), Săgetătorul (Piteşti), Curierul zilei (Piteşti) şi altele. Este autorul volumelor Publicaţii periodice în Argeş între 1875-1900 (1971), Fenomenul literar şi social cultural în presa argeşeană veche (1990), Dicţionarul presei argeşene (2003) şi altele.

Cu mai bine de un sfert de secol în urmă domnul Ilie Barangă a publicat o lucrare intitulată Contribuţii bibliografice la studiul operei lui Mihail Diaconescu apărută în anul 1983 în Colecţia Universitas editată de Institutul de Învăţământ Superior Piteşti. Noul volum este deci o reluare a unor preocupări ştiinţifice mai vechi.

În paginile volumului sunt adunate peste 2.000 de titluri ale unor exegeze asupra vastei creaţii a Domnului Mihail Diaconescu. Sunt exegeze prezente în volume monografice (despre opera lui Mihail Diaconescu au apărut până acum şase ample volume monografice), în dicţionare publicate în ţară şi în străinătate, în cronici, recenzii, articole, studii, eseuri, comunicări ştiinţifice, prefeţe, lucrări de licenţă, dizertaţii la masterat, teze de doctorat, cursuri universitare, capitole din volume de critică sau din lucrări ştiinţifice de sinteză, menţiuni.

Pe bună dreptate domnul Ion Stoica, directorul Bibliotecii Universitare din Bucureşti, o autoritate în domeniul biblioteconomiei, a afirmat, în prefaţa Bibliografia ca operă (pag. 5-11), care însoţeşte masivul volum semnat de profesorul Ilie Barangă, că lucrarea pe care o semnalăm aici are o valoare ştiinţifică exemplară. În mod deosebit ea este revelatoare pentru relaţia indestructibilă dintre biblioteconomie şi bibliografie. Domnul Ion Stoica scrie: „Lucrarea domnului Ilie Barangă Noi contribuţii bibliografice la studiul operei lui Mihail Diaconescu face parte din acea zonă generoasă a bibliografiei în care se întâlnesc toate virtuţile domeniului. Domnul Ilie Barangă a înţeles demult şi bine misiunea inconturnabilă a bibliografului, aceea de a rămâne un Cicerone al cercetării, împreunând în gând şi faptă, competenţă, zel bibliografic, acribie, consecvenţă afectivă şi, pe deasupra, conştiinţa nevoii de a construi sinteze„.

În lumea literară şi ştiinţifică, respectiv în cele mai variate cercuri intelectuale, romancierul, istoricul şi criticul literar, filosoful culturii, esteticianul şi criticul de artă Mihail Diaconescu este perceput ca unul dintre cei mai activi apologeţi ai Ortodoxiei. Parcurgând „noile contribuţii bibliografice” ale domnului Ilie Barangă, se poate uşor constata faptul că volumele semnate de Mihail Diaconescu au fost comentate de-a lungul anilor de un mare număr de teologi, monahi, preoţi şi înalţi ierarhi ai Bisericii noastre. Printre ei se numără patriarhul de fericită amintire Teoctist, mitropolitul Antonie Plămădeală, IPS Nicolae, Corneanu Mitropolitul Banatului, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Andrei Andreicuţ, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, PS Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, Pr. Acad. Prof. Univ. Dr. Mircea Păcurariu, Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru Abrudan, Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru Radu, Pr. Acad. Prof. Univ. Dr. Dumitru Popescu, Pr. Prof. Univ. Dr. Gheorghe I. Drăgulin, Pr. Conf. Univ. Dr. Ioan Stancu, Pr. Prof. Vasile Boholţeanu, Pr. Prof. Univ. Dr. Gheorghe Bogdan, Pr. Dr. Valentin Bogdan, Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă, Arhidiacon Dr. Sebastian Barbu Bucur, Pr. Nicolae Crângaşu, Ieromonah Cristofor Dancu, Pr. Iosif Zoica, Pr. Ion Ionaşcu, Pr. Ion Marin Mălinaş, Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Nichita, Pr. Dorel Octavian Rusu, Pr. Dumitru Sandu, Pr. Cornel Paiu, Arhidiacon Dr. Teodor Savu, Pr. Sabin Vodă, Pr. Florin Croitoru şi mulţi alţii.

Eruditele comentarii, interpretări şi analize dedicate de aceşti teologi personalităţii şi operei lui Mihail Diaconescu au apărut în reviste eclesiastice precum: Biserica Ortodoxă Română şi Glasul Bisericii (Bucureşti), Studii Teologice şi Ortodoxia (Bucureşti), Lumina Lumii (Râmnicu Vâlcea), Telegraful Român (Sibiu), Mitropolia Olteniei (Craiova), Altarul Banatului (Timişoara), Mitropolia Moldovei şi Bucovinei (Iaşi), Argeşul Ortodox (Piteşti), Călăuza Ortodoxă (Galaţi), Cronica Episcopiei Huşilor (Huşi), Credinţa Străbună (Alba Iulia), Renaşterea (Cluj-Napoca), Legea Românească (Oradea), Îndrumător bisericesc, misionar şi patriotic (Oradea), almanahul Viitorul, editat de Arhiepiscopia Ortodoxă Română pentru Europa Occidentală şi Meridională (Paris), Almanahul Parohiei ortodoxe române din Viena, Buletinul Ştiinţific, seria „Teologie Ortodoxă” (Piteşti), Vestitorul Ortodoxiei (Bucureşti), dar şi în publicaţii laice precum Cotidianul (Bucureşti), Steaua (Cluj Napoca; unde părintele acad. Dumitru Popescu a semnat unul dintre cele mai ample şi mai importante comentarii dedicate operei lui Mihail Diaconescu), Argeş (Piteşti), Vatra (Târgu Mureş) şi în multe altele.

Masiva lucrare a domnului profesor Ilie Barangă este revelatoare pentru amploarea excepţională a receptării de care opera scriitorului Mihail Diaconescu se bucură în cele mai variate cercuri ale publicului lector, dar mai ales pentru dimensiunea ei teologică ortodoxă. Domnul Ilie Barangă ne dovedeşte astfel, încă o dată, că tocmai datorită dimensiunii ei teologice ortodoxe vasta operă a scriitorului, istoricului şi esteticianului Mihail Diaconescu marchează profund şi definitiv evoluţia culturii române şi europene…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*