Ungaria exportă xenofobia şi rasismul în România

Conform tuturor definiţiilor consacrate „xenofob” este acela care nutreşte şi manifestă aversiune faţă de persoane de altă naţionalitate sau faţă de alte popoare/naţiuni, iar „rasismul” este o teorie social-politică reacţionară care propovăduieşte inferioritatea biologică şi intelectuală a unei rase, susţinând superioritatea unei rase faţă de altele, iar pe această bază, exterminarea unor colectivităţi etnice sau umane. Atât xenofobia, cât şi rasismul, au devenit ideologie şi politică oficială de stat în timpul Germaniei naziste, Italiei fasciste şi Ungariei horthyste şi szalasiste!

Recrudescenţa xenofobiei şi rasismului înregistrate în Ungaria, în ultima perioadă de timp, îngrijorează şi stârnesc reacţii din partea unor state aparţinând Uniunii Europene, SUA şi chiar a ONU! Reprezentanţi ai acestora, în dorinţa firească de a stopa escaladarea fenomenului şi de a preveni accederea totală la putere în Ungaria a partidelor politice şi organizaţiilor de extremă-dreaptă ultranaţionaliste şi xenofobe, au adoptat poziţii deschise prin care au condamnat astfel de manifestări, cerând implicarea fermă a autorităţilor statului ungar pentru eradicarea lor.

Între organizaţiile şi asociaţiile ultraextremiste şi xenofobe din Ungaria se numără „Mişcarea tinerilor din cele 64 de comitate”, „Garda Maghiară”,  „Oastea haiducilor”, „Armata naţională a santinelelor”, „Armata brigadierilor”, „Garda Naţională Ungară”, urmaşa „Gărzii Maghiare”, ş.a. Datorită protestelor internaţionale, precum şi dezvăluirilor din mass media internaţională, „Garda Maghiară”, organizaţie ultraextremistă, xenofobă, rasistă, antisemită, antiromânească, antirromă şi fascistă – a folosit simboluri fasciste ce au aparţinut în trecut partidelor fasciste din Ungaria – înfinţată de Partidul „Jobbik”, aflat, în prezent, în coaliţia de guvernare de la Budapesta, a fost scoasă în afara legii. Între acţiunile rasiste cu care „garda” a oripilat întreaga Europă s-au numărat, între altele, cele violente care, prin ameninţari şi intimidări, au urmărit determinarea localnicilor de etnie română şi a ţiganilor de a părăsi acele zone, respectiv localitatea Gyongyospata (Ungaria), despre care a relatat şi publicaţia franceză „Liberation” şi  localitatea Battonya (Ungaria). Este de reţinut că pentru a determina intervenţia autorităţilor statului ungar în anchetarea şi aplicarea legilor faţă de alte două asemenea organizaţii, respectiv „Mişcarea tinerilor din cele 64 de comitate” şi „Oastea haiducilor”, a fost necesară intervenţia ambasadorului SUA în Ungaria! Grupările respective au transformat tabăra de la „Insula maghiară”, din localitatea Veroce (Ungaria), într-un loc de întâlnire al celor mai extremişti şi şovini unguri pe care îi are în prezent această ţară.

Aici au fost enunţate sloganuri xenofobe şi rasiste de genul „să redevenim agresivi, violenţi, mai sălbatici ca animalele” sau „trebuie ajuns acolo ca, atunci când vedem pe cineva de altă culoare, să apăsăm pe trăgaciul carabinei”. În acest loc cele două organizaţii ultraextremiste au declarat în mod deschis război evreilor şi persoanelor de altă culoare, generând îngrijorări în mediile internaţionale. Evoluţia galopantă, extrem de rapidă, a fenomenului xenofob, rasist şi intolerant etnic din Ungaria a determinat şi implicarea ONU în această problemă. Astfel, Githu Muigai, specialist al organizaţiei în problematica rasismului contemporan, după efectuarea unei deplasări în scop de informare şi analiză în Ungaria, a declarat că ceea ce se petrece aici este extrem de periculos pentru Europa şi a insistat pe necesitatea unor acţiuni rapide de combatere a antisemitismului din această ţară!

O trecere în revistă a datelor statistice din palierul fenomenului xenofob şi rasist din Ungaria, ne oferă o evidenţă cutremurătoare: în prezent, în Ungaria patru din zece persoane sunt xenofobe, iar 20% din totalul persoanelor cu drept de vot sunt extremişti de dreapta!!! Această realitate este susţinută inclusiv de presa ungară. Iată adevărul şi răspunsul corect despre cum a ajuns în Parlamentul Ungariei şi în coaliţia de guvernare Partidul „Jobbik”, de extremă dreaptă! Aceasta este cauza şi explicaţia corectă a recrudescenţei fenomenului xenofob, rasist şi antisemit la care s-a ajuns azi în Ungaria! Acestor organizaţii, asociaţii, mişcări, gărzi, armate, oşti, partide, etc., l-i s-a permis înfiinţarea legală în Ungaria, deşi orientarea lor ideologică era evident extremistă, xenofobă, rasistă şi ultraşovină. Apoi activitatea le-a fost tolerată prin neimplicarea autorităţilor ungare care de multe ori au adoptat o atitudine de spectatori faţă de acestea. Prin urmare, la cauza datorată procentului mare de xenofobi şi extremişti de dreapta existenţi în rândul populaţiei Ungariei s-a mai adăugat, ca şi cauză, expectativa şi atitudinea tacită a autorităţilor statului ungar, cu mici excepţii, faţă de organizaţiile în cauză.

Deosebit de grav şi îngrijorător este faptul că organizaţiile adepte ale  ideologiilor xenofobe şi rasiste din Ungaria şi-au creat filiale în România. Condiţii propice şi adepţi pentru constituirea lor s-au găsit în zonele locuite de minorităţile maghiară şi secuiască, în rândul unor elemente antiromâneşti şi antisemite, ultraextremiste, şovine, intolerante şi exclusiviste din punct de vedere etnic, promotoare ale segregaţionismului teritorial pe criterii etnice. În avangarda acestor organizaţii se situează  filiala din România a „Mişcării tinerilor din cele 64 de comitate”, cu ramificaţii în judeţele Harghita, Covasna, Cluj, Arad şi Bihor şi „Plutonul secuiesc” înfiinţat în ţara noastră ca filială a „Gărzii maghiare”, din Ungaria, interzisă acolo prin lege. Despre această organizaţie publicaţia franceză „Liberation” spunea că „seamănă sămânţa urii”! “Mişcarea” a iniţiat şi organizat, în judeţele Covasna, Harghita, Cluj şi Bihor, aniversarea a 70 de ani de la Dictatul de la Viena (30 august 1940) în urma căruia România a fost dezmembrată teritorial de către Ungaria horthystă. În cadrul tuturor acestor manifestări s-a făcut apologia personalităţii lui Miklos Horthy, conducătorul Ungariei fasciste! Cu acelaşi prilej, discursul lui Szocs Csongor, liderul din Miercurea Ciuc al „Mişcării”, s-a derulat pe aceleaşi coordonate revizionist-extremiste şi separatist teritoriale: „atunci 46% din Ardeal a fost redobândit şi pentru noi cei din mişcare este o zi foarte importantă pentru că ţelul nostru este ca Ardealul să se unească cu Ungaria”.

De asemenea, în cadrul incidentelor cu caracter rasist şi xenofob provocate de „Mişcarea tinerilor din cele 64 de comitate”, în România, s-a înscris şi cel provocat de Papp Ferencz, liderul acesteia din Cluj-Napoca, în localitatea Izvorul Crişului, judeţul Cluj, când  respectivul l-a atacat, lovindu-l cu brutalitate, pe un tânăr din localitatea Huedin, de origine africană. Aceaşi temă xenofobă şi rasistă a fost utilizată de „mişcare” şi în cazul protestelor organizaţiilor de rromi îndreptate împotriva autorităţilor locale ale judeţului Harghita, fiind apostrofaţi cu mesajul „ţigani împuţiţi”. O altă acţiune a acestei organizaţii ultraextremiste s-a desfăşurat în noiembrie 2010, la Miercurea Ciuc, când cca. 100 de membri au au cerut eliberarea, dintr-o închisoare din Ungaria, a ultraextremistului rasist, xenofob şi terorist Gyorgy Budahazy, arestat pentru activităţi teroriste. Această acţiune a avut şi un caracter antisemit.

„Plutonul secuiesc” este o organizaţie paramilitară, ultraextremistă, separatistă, şovină, xenofobă, rasistă, antiromânească, antisemită, axată pe ideologia neorevizionismului maghiar revanşard. Este filiala din România a „Gărzii Maghiare” din Ungaria. Din punct de vedere ierarhic, „Plutonul secuiesc” se subordonează „Batalionului Vass Albert” cu sediul în localitatea Gyor, Ungaria. „Plutonul”dispune de o organizare de tip militar: brigăzi specializate, uniforme, funcţii, grade şi activităţi de instrucţie ce se derulează în condiţii de relief  şi supravieţuire dificile, în diverse locaţii ascunse din zone montane. Membrii „Plutonului secuiesc” depun jurământul pe coroana Sf. Ştefan (faţă de Ungaria). Este de reţinut că, după interzicerea activităţii „Gărzii Maghiare” în Ungari, activitatea acesteia a fost transferată în România. Liderul acestei organizaţii este Csibi Barna care nu mai are nevoie de prezentări, el fiind cunoscut românilor prin acţiunile sale profund antiromâneşti ca un element şovin, ultraextremist, rasist şi xenofob. Acesta contestă apartenenţa Transilvaniei la România, negând deciziile Tratatului de Pace de la Trianon. El este autorul şi purtătorul lozincilor antiromâneşti şi antisemite:  „pământul secuiesc nu este România”, „Dl.Băsescu, paşaportul, vă rog”, „vreau un stat nou – Ţinutul secuiesc”, „ să-ţi fie ruşine, iar ai cumpărat de la evrei” ş.a. Este cel care a încercat să conturbe, în scop de incitare la violenţe interetnice, manifestările dedicate Zilei Naţionale de la 1 Decembrie, de la Cluj-Napoca şi cel care a adus o ofensă gravă tuturor românilor prin „spânzurarea” simbolică a lui Avram Iancu la Miercurea Ciuc!

La întrebarea care se pune: Există, în prezent, în România organizaţii xenofobe, rasiste şi antisemite? Răspunsul este Da! Situaţia este, însă, paradoxală. Deşi acestea sunt prezente pe teritoriul ţării noastre, ele nu au fost înfiinţate de români, ca etnie, şi nu aparţin lor ci, au fost constituite de elemente ultraextremiste, şovine, separatiste, xenofobe şi rasiste din rândul minorităţilor maghiară şi secuiască, din România, care împărtăşesc ideologia reacţionară a neorevizionismului maghiar revanşard cu sprijinul aceloraşi elemente declasate din Ungaria. Toate acestea s-au petrecut şi se petrec peste voinţa românilor care nu pot fi caracterizaţi ca fiind intoleranţi etnic, rasişti sau xenofobi, din contră, românii sunt cunoscuţi pentru toleranţa lor faţă de alte etnii sau minorităţi! Apariţia, iar mai apoi activitatea acestor organizaţii xenofobe şi rasiste în România a fost posibilă datorită permisivităţii de neimaginat a autorităţilor statului român în acordarea girului legal de funcţionare şi de neaplicare a legislaţiei care interzice asemenea organizaţii. Un lucru este cert: scoaterea în afara legii a acestora este imperios necesară şi foarte urgentă, iar până atunci nu ar trebui să mire pe nimeni dacă România va fi inclusă pe lista ţărilor europene care găzduiesc şi tolerează organizaţii cu caracter rasist, xenofob, antisemit pe teritoriul său, promotoare ale ideologiei de tip fascist şi care fac apologia cultului unor fascişti unguri notorii, criminali de război,  precum Miklos Horthy şi Nyiro Joszef!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*