Asasinii economici, asasinii politici și bogățiile României

În fiecare an, la 27 martie, românii din Ţara-Mamă, din Grădina Maicii Domnului, împreună cu românii de pretutindeni sărbătoresc Unirea Basarabiei cu România. Genialul Mihai Eminescu a publicat 6 articole în ziarul „Timpul”, în perioada 3-14 martie 1878, consacrate Basarabiei. În ziua de 3 martie 1878, Poetul Naţional scria: „A rosti numele Basarabia e una cu a protesta contra dominaţiunii ruseşti. Numele Basarab şi Basarabeni există cu mult înaintea vremii în care acest pămînt devenise românesc; acest nume singur este o Istorie întreagă”.

De 27 martie 2012, Regimul alogenilor Băsescu-Isărescu-Ungureanu i-a batjocorit şi umilit pe români cu trei acţiuni: vînzarea S.C. CUPRU MIN S.A. Abrud şi a celui mai mare zăcămînt de cupru din Europa, pentru suma ridicolă de 200 milioane euro; eliminarea Limbii Române, urmaşă a Limbii Primordiale, din Universitatea de Medicină şi Farmacie (U.M.F.) Tîrgu Mureş, de la Facultatea de Medicină şi Farmacie în limba ungară; anunţarea creşterii impozitelor şi taxelor locale, cu peste 16 la sută, în anul 2013. Prin Hotărîre a Guvernului Ungureanu a fost eliminată Limba Română, limba oficială în România, dintr-o Facultate de Stat din Tîrgu Mureş, la cererea şi în urma şantajului U.D.M.R. Cele două partide româneşti – P.D.L. şi U.N.P.R. – aflate la Putere împreună cu U.D.M.R. au eliminat Limba Română din învăţămîntul superior în domeniul medical din Tîrgu Mureş, la fel ca în timpul ocupaţiei ungureşti de după Diktatul de la Viena, din 30 august 1940. Opoziţia (P.S.D., P.N.L. şi P.C.), care curtează în genunchi U.D.M.R., ameninţă cu Moţiunea de Cenzură, despre care ştie că nu va trece în actualul Parlament. În situaţia creată, din nou, de Ungaria şi U.D.M.R. era normal ca U.S.L. (P.S.D., P.N.L. şi P.C.) să iniţieze o Moţiune simplă în Senat şi să blocheze lucrăturile antiromâneşti. Nu a făcut-o, sperînd ca Cicciolina de pe centura politicii dîmboviţene să-i poată şantaja, din nou, după alegerile parlamentare.

În ziua de 26 martie a.c., fără a avea aprobarea proprietarului, a Poporului Român, dată prin Referendum Naţional, a fost vîndută, chipurile la licitaţie, exploatarea minieră CUPRU MIN Abrud, împreună cu cel mai mare zăcămînt din Europa de cupru, aur, argint, uraniu şi metale rare, cel de la Roşia Poieni, vecin cu cel mai mare zăcămînt din lume de aur, argint, uraniu, wolfram şi alte metale rare, aflat la Roşia Montană.

Poporul Român, în timpul Regimului Ceauşescu, a pregătit exploatarea zăcămîntului de la Roşia Poieni din anul 1978, iar producţia de cupru a început în anul 1983. Capacitatea proiectată la această exploatare este de 9-15 milioane tone minereu extras pe an. Zăcămîntul de la Roşia Poieni este estimat la peste 1,5 miliarde tone şi conţine, în medie, 0,4 la sută cupru/tonă, adică șase milioane tone cupru, peste 100 tone aur, peste 200 tone argint şi cantităţi însemnate de uraniu, molibden, germaniu şi stronţiu. În prezent, preţul de vînzare la Bursă a cuprului este de 8.400 dolari S.U.A./tonă, cu tendinţă de creştere continuă. La acest preţ, numai cuprul din zăcămîntul de la Roşia Poieni valorează circa 50 miliarde euro. La data vînzării S.C. CUPRU MIN Abrud S.A., în firmă se afla concentrat minier pregătit pentru livrare, în valoare de peste 450 milioane euro. La S.C. CUPRU MIN Abrud S.A., Statul Român, prin Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, deţinea 100 la sută din acţiuni. Această exploatare minieră este rentabilă, obţinînd profit şi asigurînd 400 locuri de muncă. La Roşia Poieni există cea mai mare exploatare minieră de suprafaţă din Europa. După ce Poporul şi Statul Român au cheltuit sume uriaşe pentru a se ajunge la stadiul actual al exploatării, la cererea F.M.I., Regimul Băsescu-Isărescu-Boc-Ungureanu a pregătit vînzarea exploatării miniere şi a zăcămîntului uriaş de la Roşia Poieni, prin licitaţie cu strigare. În loc ca Guvernul Ungureanu să stabilească şi să pornească licitaţia de la o valoare de cel puţin 53 miliarde euro, a început de la suma derizorie şi stabilită arbitrar de numai 60 milioane euro. Acum, guvernanţii sînt mulţumiţi că au obţinut, de la o firmă multinaţională cu sediul în Toronto, Canada, în urma aşa-zisei licitaţii, suma de 200,77 milioane euro, adică nici jumătate din valoarea stocului de concentrat minier care aşteaptă să fie scos din România. Societatea CUPRU MIN Abrud este obiectiv de interes naţional şi este încadrată între obiectivele strategice ale României. Prin vînzarea acestei societăţi s-a dat o lovitură securităţii şi siguranţei naţionale, dar mai ales Poporului Român. Licitaţia a fost cîştigată de firma canadiană Roman Cooper Corp, care este necunoscută în Canada şi în România.

Se pare că firma canadiană nu a exploatat niciodată cupru, nu are experienţă şi nici capabilitate. Guvernul Ungureanu nu oferă informaţii pe aceste teme. Acţionarul principal la cîştigarea licitaţiei pentru Roşia Poieni este omul de afaceri canadian Stephen Roman, fost vicepreşedinte, în perioada 1996-2002, al firmei canadiene Gabriel Resources, condusă de Vasile Frank Timiş, firma care a preluat, în condiţii dubioase şi prin numeroase ilegalităţi, exploatarea minieră de la Roşia Montană. De altfel, perimetrele minelor de la Roşia Montană şi Roşia Poieni sînt învecinate, iar bogăţiile din subsol sînt extrem de mari şi valoroase. Cei doi oameni de afaceri au pus mîna pe marile zăcăminte de aur, argint, uraniu, cupru şi metale rare ale Poporului Român, beneficiind de susţinerea alogenilor (majoritatea evrei) aflaţi în funcţii de conducere în Statul Român, precum şi a „cozilor de topor” româneşti, care s-au implicat în acte de mare corupţie.

Jefuirea bogăţiilor naturale ale Poporului Român a fost programată şi apoi supravegheată şi impusă de organismele financiare internaţionale. Negociator-şef din partea Guvernului României în raporturile cu Banca Mondială a fost, deloc întîmplător, alogenul Traian Băsescu, pe atunci ministru al Transporturilor. În cazul zăcămintelor de cupru din România, întîi Banca Mondială a cerut guvernanţilor români, în timpul Regimului Emil Constantinescu, să închidă minele şi să privatizeze uzinele de prelucrare Phoenix din Baia Mare şi Elcond din Zalău, care apoi au fost închise. Ulterior, Fondul Monetar Internaţional a cerut Regimului Băsescu-Tăriceanu să privatizeze exploatările miniere de la Roşia Poieni şi Moldova Nouă. Guvernul Tăriceanu, prin H.G. nr. 590/2006, a aprobat strategia de privatizare a S.C. CUPRU MIN S.A. Abrud, pe care a modificat-o şi completat-o prin H.G. nr. 347/2008 şi H.G. nr. 1226/2008. Condiţiile pentru privatizarea – de fapt jefuirea – S.C. CUPRU MIN S.A. Abrud s-au copt numai în timpul Regimului Băsescu-Boc-Ungureanu, care a fost obligat de F.M.I. ca pînă în aprilie 2012 să vîndă, pe nimic, cel mai mare zăcămînt de cupru, aur, argint şi metale rare din Europa, cel de la Roşia Poieni. Cu premeditare şi pe baza unui plan diabolic au fost închise uzinele de preparare de la Zlatna, Zalău şi Baia Mare, pentru ca apoi Statul Român să accepte ca, în contractele pentru Roşia Montană şi Roşia Poieni, să se precizeze că întreg concentratul minier se scoate din România pentru a fi prelucrat în străinătate, iar autorităţile româneşti nu au acces la nici un fel de date privind cantităţile din bogăţiile extrase din Munţii Apuseni. Reprezentanţii Guvernului Ungureanu (P.D.L., U.N.P.R., U.D.M.R. şi deputaţii minorităţilor etnice) susţin că au negociat cu investitorul străin o redevenţă de patru – șase la sută, pe cînd în alte ţări ea este de peste 80 la sută. Rezultă că avem de a face cu un alt jaf uriaş, ceva mai mic decît cel pregătit pentru Roşia Montană, unde este asociat cu producerea celui mai mare dezastru ecologic din lume, prin folosirea a 200 milioane kg cianură.

Genialul Mihai Eminescu scria, în ziarul „Timpul” din 12 septembrie 1878, că: „Elementele străine vor inunda România ca valurile potopului, după ce vor fi subminat terenul pe care hidoasa pocitură conduce ca regizor comedia meschină jucată de bufonii partidului său”. Acelaşi poet şi patriot nepereche, Mihai Eminescu aprecia, în ziarul „Timpul” din 19 august 1878, că: „Naţiunea va judeca la momentul oportun pe cei ce merită să fie judecaţi şi va mustra pe cei ce s-au jucat cu interesele ei”.

Asasinii economici şi asasinii politici străini, împreună cu complicii lor din România pentru afacerea Roşia Poieni, trebuie să fie identificaţi cît mai rapid, să fie cercetaţi penal şi judecaţi pentru săvîrşirea mai multor infracţiuni, respectiv: trădare; trădare prin transmitere de secrete; acţiuni duşmănoase contra statului; spionaj; subminare a economiei naţionale; complot; divulgarea secretului care periclitează siguranţa statului; abuzul în serviciu contra intereselor publice; abuzul în serviciu în formă calificată; neglijenţă în păstrarea secretului de stat; luarea de mită; darea de mită; primirea de foloase necuvenite; traficul de influenţă; gestiunea frauduloasă.

Cetăţenii români au ocazia să afle dacă procurorul general al României sau Direcţia Naţională Anticorupţie (D.N.A.) se autosesizează şi încep urmărirea penală împotriva făptuitorilor, persoane fizice române şi străine, care la cererea unei bănci străine (F.M.I.) au scos la vînzare, pentru numai 60 de milioane de euro, şi au vîndut doar cu 200 milioane euro firma românească CUPRU MIN Abrud şi zăcămintele de cupru, aur, argint şi metale rare de la Roşia Poieni, care valorează împreună peste 53 miliarde euro. Asasinii politici străini şi autohtoni, precum şi patrihoţii se laudă că au reuşit o privatizare de succes împotriva Poporului Român. Românii aşteaptă să vadă şi tele-justiţie în legătură cu autorii şi complicii jafului inimaginabil din averea Poporului Român săvîrşit la Roşia Poieni de autori cunoscuţi şi alţii care aşteaptă să fie identificaţi de organele de urmărire penală.

Cu toate că ştia că s-a pus la cale, de către Regimul Băsescu-Isărescu-Boc-Ungureanu, vînzarea unei firme profitabile româneşti şi a celui mai mare zăcămînt de cupru din Europa, pentru un preţ extrem de mic, la Roşia Poieni, Opoziţia (P.S.D., P.N.L. şi P.C.), precum şi „vorbeţii” acesteia au ocolit subiectul şi s-au ocupat de mărunţişuri, inclusiv de numeroasele detalii legate de excursia palpitantă a unui deputat PDL, trecut la UNPR, pînă în Kenya şi retur. Faptul că i-a fost furată Poporului Român o bogăţie uriaşă, de peste 53 miliarde euro, nu a sensibilizat prea mult Opoziţia de catifea, care şomează voit în Parlamentul României.

Atît Puterea, cît şi Opoziţia se pregătesc intens pentru fraudarea alegerilor locale din 10 iunie a.c. şi pînă atunci încearcă să-i pacălească, din nou, pe cetăţenii români cu comentarea sterilă în mass-media a sondajelor mincinoase. La alegerile locale şi parlamentare din anul 2012, cetăţenii români trebuie să nu uite că vînzarea exploatării miniere şi a zăcămîntului uriaş de la Roşia Poieni a fost făcută de cei de la Putere (P.D.L., U.N.P.R., U.D.M.R. şi deputaţii minorităţilor etnice) cu acordul tacit al celor din Opoziţie (P.S.D., P.N.L. şi P.C.). De altfel, începutul jafului de la Roşia Poieni l-a făcut Guvernul Tăriceanu. Liderii USL au declarat public şi au repetat că, după cîştigarea alegerilor din acest an şi formarea noului guvern, vor continua programele convenite cu Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială şi Comisia Europeană. De fapt, atît programele impuse Guvernelor Boc şi Ungureanu, cît şi scrisorile de intenţie ale FMI sînt îndreptate împotriva Poporului Român şi fac parte din Holocaustul împotriva românilor în lagărul de exterminare numit România.

Nicăieri în lume nu există un precedent ca la Roşia Poieni! Opoziţia (P.S.D., P.N.L. şi P.C.), O.N.G.-urile care apără drepturile omului şi curajoşii jurnalişti de la televiziunile necontrolate de Putere au ocazia să ajute Poporul Român şi organele de cercetare penală prin formularea multor întrebări în legătură cu Roşia Poieni, dintre care nu ar trebui să lipsească următoarele:

1) Care sînt cantităţile estimate de cupru, aur, argint şi metale rare din zăcămîntul de la Roşia Poieni?

2) Care este acum valoarea de piaţă a zăcămîntului de la Roşia Poieni şi cu cît se estimează că va creşte în următorii ani?

3) Care a fost firma ce a evaluat zăcămîntul de la Roşia Poieni înainte de înstrăinare şi ce valoare a stabilit pentru acesta?

4) Care este, la sfîrşitul lunii martie a.c., valoarea de piaţă a S.C. CUPRU MIN S.A. Abrud?

5.În ce constă importanţa strategică a celor peste șase milioane tone cupru şi a sutelor de tone de aur, argint şi metale rare din zăcămîntul de la Roşia Poieni?

6) Cine, de ce şi cînd a decis că uriaşa bogăţie de la Roşia Poieni, împreună cu CUPRU MIN Abrud, trebuie înstrăinate?

7) Cine a hotărît şi de ce ca zăcămîntul cel mai mare din Europa de cupru, aur, argint şi metale rare să nu fie exploatat de Statul Român şi în interesul Poporului Român?

8 ) Care persoane, din România şi din străinătate, au făcut lobby pentru firma Roman Cooper Corp din Toronto, Canada, care a cîştigat licitaţia?

9) Ce comisioane s-au dat/primit şi cine sînt beneficiarii?

10) Care este temeiul legal al scoaterii la licitaţie a S.C. CUPRU MIN S.A. Abrud şi a celui mai mare zăcămînt de cupru din Europa?

11) Cine a stabilit şi de ce că preţul de pornire a licitaţiei pentru exploatarea şi zăcămîntul de la Roşia Poieni este de numai 60 de milioane euro?

12) Ce a cîştigat şi cît a pierdut Statul şi Poporul Român în urma licitaţiei din 26 martie a.c. pentru Roşia Poieni?

13) Cînd şi pe cine din Guvernele Boc şi Ungureanu a mandatat proprietarul, Poporul Român, să înstrăineze, şi încă la o valoare extrem de mică, averea sa de la Roşia Poieni?

14) Cine şi pe ce temei legal a stabilit că firma cîştigătoare a licitaţiei va plăti Statului Român, în următorii 2 ani şi în rate, suma de 200,77 milioane euro, cînd numai valoarea concentratului minier aflat în stoc la Roşia Poieni este de 450 milioane euro?

15) Cine şi de ce a dat aproape gratuit la o firmă străină cel mai mare zăcămînt de cupru din Europa, împreună cu S.C. CUPRU MIN S.A. Abrud?

16) Cine sînt vinovaţii pentru concursul de infracţiuni în legătură cu afacerea Roşia Poieni, care prejudiciază Statul şi Poporul Român cu mult peste 53 miliarde euro?

17) De ce nu a lăsat Regimul Băsescu-Isărescu-Tăriceanu-Boc-Ungureanu urmaşilor şi urmaşilor urmaşilor noştri să exploateze bogăţia dată de Bunul Dumnezeu Adevăratului Popor Ales în Ţara Sfîntă, în Dacia Edenică, în Grădina Maicii Domnului?

18) După interzicerea pedepsei cu moartea prin Constituţia din anul 1991, la ce pedepse se aşteaptă cei care au pus la cale şi au înfăptuit acest jaf uriaş împotriva cetăţenilor români şi a generaţiilor viitoare?

19) De ce şi pentru ce sume persoanele implicate în afacerea Roşia Poieni au încălcat Constituţia României, art. 136, alin. 3 şi 4, care precizează că „Bogăţiile de interes public ale subsolului (…) fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice. Bunurile proprietate publică sînt inalienabile”.

20) De ce a renunţat Regimul Băsescu-Isărescu-Tăriceanu-Boc-Ungureanu la exploatarea minieră de la Roşia Poieni, o afacere foarte profitabilă pentru Statul şi Poporul Român, mai ales în următorii 10-20-30 de ani?

21) De ce nu a fost urmat de către Regimul Băsescu-Boc-Ungureanu exemplul din Polonia, unde Statul nu a pierdut controlul asupra resurselor naturale şi a integrat în aceeaşi companie exploatarea şi prelucrarea cuprului?

22) De ce nu s-a făcut privatizarea S.C. CUPRU MIN S.A. Abrud prin Bursă?

23) Este adevărat sau nu că firma canadiană, cîştigătoare a licitaţiei, s-a angajat să plătească Statului Român, în rate, suma de 200 miliarde euro pentru S.C. CUPRU MIN S.A. Abrud şi suma de numai 90 milioane euro pentru protecţia mediului?

24) De ce a renunţat Regimul Băsescu-Boc-Ungureanu şi a refuzat să vîndă acţiunile de la S.C. CUPRU MIN S.A. Abrud la angajaţii firmei şi la ceilalţi cetăţeni români sau firme româneşti?

25) De ce condiţiile privatizării S.C. CUPRU MIN S.A. Abrud sînt subiect tabu, la fel ca şi clauzele contractului cu firma Roman Cooper Corp din Canada, iar presa nu a avut voie să asiste la licitaţie?

26) De ce beneficiarii informaţiilor de la Serviciul de Informaţii Externe (S.I.E.) şi de la Serviciul Român de Informaţii (S.R.I.), privind atentatul la Siguranţa Naţională a României prin vînzarea S.C. CUPRU MIN S.A. Abrud şi a bogăţiilor naturale de la Roşia Poieni, nu au acţionat conform Constituţiei şi in Interes Naţional?

27) De ce, în mod premeditat, Guvernele Tăriceanu, Boc şi Ungureanu nu au alocat fondurile necesare, de cel mult 100 milioane euro, pentru modernizarea la S.C. CUPRU MIN S.A. Abrud, din împrumuturile externe de peste 100 miliarde euro pe care le-au făcut?

28) De ce România postdecembristă este singura ţară din lume unde guvernanţii au dat la străini, aproape gratuit, uriaşele bogăţii naturale? Cu ce scop? Ce legătură există între această politică supravegheată de băncile internaţionale şi proiectul „Israel în România”?

29) Există sau nu o legătură între acţiunile criminale de subminare a economiei naţionale şi înstrăinare a bogăţiilor naturale ale Poporului Român, pe de o parte, şi Holocaustul împotriva românilor, în lagărul de exterminare România, pe de altă parte?

30) De ce au o tăcere vinovată preşedintele Băsescu, foştii premieri Tăriceanu şi Boc, precum şi actualul prim-ministru Ungureanu în legătură cu jaful de la Roşia Poieni şi păgubirea Poporului Român de o bogăţie estimată la peste 50 miliarde euro? De ce nu se duc la televiziuni, să laude privatizarea de la Roşia Poieni?

31) De ce nu are frică de Dumnezeu şi de ce a păcătuit Regimul Băsescu-Ungureanu în Postul Sfintelor Paşti?

Profitînd de venirea primăverii şi, mai ales, pentru ca Poporul Român să nu afle prea multe adevăruri despre jefuirea zăcămintelor de la Roşia Poieni, stăpînii străini ai României, împreună cu alogenii aflaţi în fruntea Statului Român au pus la cale o nouă diversiune, respectiv mutarea lui Frunzăverde de pe o cracă pe alta, adică de la P.D.L. la P.N.L. Ca urmare, zi şi noapte, în mass-media se comentează această mutare dirijată a alogenului de la stînga la dreapta şi viceversa. Sîntem în Anul Caragiale !

Fostul premier Emil Boc şi, încă, preşedinte al P.D.L., care are conştiinţa încărcată cu jafurile de la Roşia Montană şi Roşia Poieni, a declarat, în 28 martie a.c.: „Nu se vinde casa părintească, niciodată!”. Însă puiul de moţ Emil Boc, ajuns prim-ministru al României, nu i-a apărat pe locuitorii din Roşia Montană şi a admis cumpărarea caselor părinteşti şi a locurilor din cimitire, cu tot cu osemintele moşilor şi strămoşilor, de către asasinii economici şi asasinii politici. Regimurile Constantinescu, Iliescu şi Băsescu, cu susţinerea P.N.Ţ.-C.D., P.N.L., P.S.D., P.D.L., U.N.P.R., U.D.M.R. şi a deputaţilor minorităţilor etnice, sub coordonarea şi supravegherea băncile internaţionale, acţionează în Holocaustul împotriva românilor şi au vîndut străinilor, la preţuri derizorii, uriaşele bogăţii de aur, argint, uraniu, cupru, metale rare, ţiţei, gaze naturale, ape minerale, cărbune, fier, nichel, plumb, zinc şi multe alte resurse naturale. Toţi cei pomeniţi mai sus au acţionat pe baza unui plan diabolic pentru vînzarea bogăţiilor naturale ale Poporului Român, iar de la începutul anului 2013 urmează să fie vîndute la persoane fizice străine, în special la evrei şi la unguri, milioane hectare de pămînt şi păduri din România.

Treziţi-vă, români, pînă nu e prea tîrziu!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*