Despre Unire şi Integrare Europeană la modul pragmatic

De prin 1998 autorităţile din Bîcenia tot încearcă să ne convingă ca R.Moldova iată-iată va adera la UE… Ca ,,stat independent”, bineînţeles… În opinia mea, povestea despre integrarea R.Moldova în UE este cea mai mare minciună şi păcăleală pe care au promovat-o şi continuă s-o facă guvernanţii de pe malul Bîcului! Eu am vorbit, am scris şi demonstrat de nenumărate ori: R.Moldova n-are nici o şansă să adere la UE ca ,,stat independent”şi că unica soluţie ca şi aceste teritorii româneşti să devină parte a UE este calea germană, în cazul nostru – (Re)Unirea cu Patria-mamă România! Cel mai trist este că şi cei din AIE îşi dau seama perfect de acest lucru, dar continuă să ne prostească… De ce oare?

O categorie de ,,unionişti” din RM (eu le zic unionişti perverşi, sau unionişti de-a îndoaselea…) leagă problema (Re)Unirii cu Ţara de integrarea R.Moldova în UE… ,,Ne vom regăsi în UE!”, zic aceştia…, adică-niciodată, subliniez eu… Dar dacă nu exista UE, în genere, nu trebuia nici să vorbim despre Unire, sau cum?! Unirea este necesară, în primul rind, ca un act de justiţie şi reparaţie istorică şi nu trebuie legată în nici un fel de existenţa sau inexistenţa UE! Unirea este stringent necesară mai ales pentru noi, cei din stînga Prutului, deoarece Republica Molotov-Ribbentrop, în ferma mea convingere, n-are nici un viitor, iar existenţa acesteia ca ,,stat independent” este echivalentă cu stingerea fiinţei naţionale româneşti în aceste teritorii!

O altă categorie de ,,unionişti”, reprezentată de unele partide, organizaţii obşteşti, ONG-uri sau persoane aparte (FDRM – Dabija, ARBNBŢH – Viţă, PL -Ghimpu, PNL -Pavlicenco, MAE (pînă a-şi da obştescul sfîrşit) – Petrencu, ş.a.) de mai multă vreme tot încearcă să inoculeze în societate ideea că Unirea se poate realiza prin acordarea de către Statul Român a cetăţeniei române tuturor basarabenilor pe motiv că aceasta le-a fost furată în 1940/1944 fără voia lor… Este adevărat, dar e doar jumătate de adevăr!… Iar adevărul întreg este că basarabenilor şi nodbucovinenilor în acei ani de răstrişte li s-a furat  Ţara, iar în consecinţă-şi cetăţenia! Iată de ce datoria patrioţilor români din stînga Prutului este să-şi recapete mai întîi Ţara, iar problema cetăţeniei se va rezolva de la sine în doar cîteva luni! Nu cred că cei care promovează această idee o fac din simplă naivitate, convingerea mea e că AOPR/PRN consideră că acordarea cetăţeniei romăne tuturor românilor din stînga Prutului, în condiţiile existenţei şi în continuare a R. Moldova ca ,,stat independent”, va accelera exodul populaţiei şi va duce la stingerea Neamului Românesc în aceste teritorii şi transformarea R.Moldova în gubernie rusească în foarte scurt timp!

În viziunea AOPR/PRN, cea mai rapidă şi cea mai rezonabilă cale de redobîndire a cetăţeniei române este (Re)Unirea cu Patria-mamă România! Astfel, toţi cetăţenii R. Moldova vor deveni imediat şi automat cetăţeni ai României şi, implicit, ai Europei, dar cu teritorii cu tot şi nu în afara lor!AOPR/PRN consideră că acordarea cetăţeniei romăne tuturor românilor din stînga Prutului, în condiţiile existenţei şi în continuare a R. Moldova ca ,,stat independent”, va accelera exodul populaţiei şi va duce la stingerea Neamului Românesc în aceste teritorii şi transformarea R.Moldova în gubernie rusească în foarte scurt timp!

În viziunea AOPR/PRN, cea mai rapidă şi cea mai rezonabilă cale de redobîndire a cetăţeniei române este (Re)Unirea cu Patria-mamă România! Astfel, toţi cetăţenii R. Moldova vor deveni imediat şi automat cetăţeni ai României şi, implicit, ai Europei, dar cu teritorii cu tot şi nu în afara lor!AOPR/PRN consideră că acordarea cetăţeniei romăne tuturor românilor din stînga Prutului, în condiţiile existenţei şi în continuare a R. Moldova ca ,,stat independent”, va accelera exodul populaţiei şi va duce la stingerea Neamului Românesc în aceste teritorii şi transformarea R.Moldova în gubernie rusească în foarte scurt timp! În viziunea AOPR/PRN, cea mai rapidă şi cea mai rezonabilă cale de redobîndire a cetăţeniei române este (Re)Unirea cu Patria-mamă România! Astfel, toţi cetăţenii R. Moldova vor deveni imediat şi automat cetăţeni ai României şi, implicit, ai Europei, dar cu teritorii cu tot şi nu în afara lor!ara, iar în consecinţă-şi cetăţenia! Iată de ce datoria patrioţilor basarabeni este să-şi recapete mai întîi Ţara, iar problema cetăţeniei se va rezolva de la sine în doar cîteva luni!ara, iar în consecinţă-şi cetăţenia! Iată de ce datoria patrioţilor basarabeni este să-şi recapete mai întîi Ţara, iar problema cetăţeniei se va rezolva de la sine în doar cîteva luni!

AOPR/PRN consideră că acordarea cetăţeniei romăne tuturor românilor din stînga Prutului, în condiţiile existenţei şi în continuare a R. Moldova ca ,,stat independent”, va accelera exodul populaţiei şi va duce la stingerea Neamului Românesc în aceste teritorii şi transformarea R.Moldova în gubernie rusească în foarte scurt timp! În viziunea AOPR/PRN, cea mai rapidă şi cea mai rezonabilă cale de redobîndire a cetăţeniei române este (Re)Unirea cu Patria-mamă România! Astfel, toţi cetăţenii R. Moldova vor deveni imediat şi automat cetăţeni ai României şi, implicit, ai Europei, dar cu teritorii cu tot şi nu în afara lor!ara, iar în consecinţă-şi cetăţenia! Iată de ce datoria patrioţilor basarabeni este să-şi recapete mai întîi Ţara, iar problema cetăţeniei se va rezolva de la sine în doar cîteva luni!

AOPR/PRN consideră că acordarea cetăţeniei romăne tuturor românilor din stînga Prutului, în condiţiile existenţei şi în continuare a R. Moldova ca ,,stat independent”, va accelera exodul populaţiei şi va duce la stingerea Neamului Românesc în aceste teritorii şi transformarea R.Moldova în gubernie rusească în foarte scurt timp! În viziunea AOPR/PRN, cea mai rapidă şi cea mai rezonabilă cale de redobîndire a cetăţeniei române este (Re)Unirea cu Patria-mamă România! Astfel, toţi cetăţenii R. Moldova vor deveni imediat şi automat cetăţeni ai României şi, implicit, ai Europei, dar cu teritorii cu tot şi nu în afara lor!ia lor… Este adevărat, dar e doar jumătate de adevăr!… Iar adevărul întreg este că basarabenilor şi nodbucovinenilor în acei ani de răstrişte li s-a furat Ţara, iar în consecinţă-şi cetăţenia! Iată de ce datoria patrioţilor basarabeni este să-şi recapete mai întîi Ţara, iar problema cetăţeniei se va rezolva de la sine în doar cîteva luni!ia lor… Este adevărat, dar e doar jumătate de adevăr!… Iar adevărul întreg este că basarabenilor şi nodbucovinenilor în acei ani de răstrişte li s-a furat Ţara, iar în consecinţă-şi cetăţenia! Iată de ce datoria patrioţilor basarabeni este să-şi recapete mai întîi Ţara, iar problema cetăţeniei se va rezolva de la sine în doar cîteva luni!

AOPR/PRN consideră că acordarea cetăţeniei romăne tuturor românilor din stînga Prutului, în condiţiile existenţei şi în continuare a R. Moldova ca ,,stat independent”, va accelera exodul populaţiei şi va duce la stingerea Neamului Românesc în aceste teritorii şi transformarea R.Moldova în gubernie rusească în foarte scurt timp! În viziunea AOPR/PRN, cea mai rapidă şi cea mai rezonabilă cale de redobîndire a cetăţeniei române este (Re)Unirea cu Patria-mamă România! Astfel, toţi cetăţenii R. Moldova vor deveni imediat şi automat cetăţeni ai României şi, implicit, ai Europei, dar cu teritorii cu tot şi nu în afara lor!Nu cred că cei care promovează această idee o fac din naivitate: în convingerea mea avem de a face cu o nouă/veche diversiune: acordarea în masă a cetăţeniei române celor din stînga Prutului va accelera exodul populaţiei, fapt care va avea ca efect stingerea fiinţei naţionale româneşti în aceste teritorii şi transformarea R.Moldova în gubernie rusească în foarte scurt timp!… Accentuez şi cu această ocazie: cea mai rapidă şi cea mai rezonabilă cale de redobîndire a cetăţeniei române este (Re)Unirea cu Patria-mamă România!

Astfel, toţi cetăţenii R.Moldova vor deveni automat cetăţeni ai României, dar cu teritorii cu tot, şi nu în afara lor, aşa cum încearcă să tîmpească lumea alde dabija, pavlicenco, petrenco, ghimpu, viţă, lazăr ş.a.

 Adevăraţii patrioţi ai Neamului (apropo, a fi Patriot în R.Moldova înseamnă a fi UNIONIST!), numărul cărora creşte văzînd cu ochii, mai ales pe seama tinerei generaţii, crescută şi educată în spiritul Limbii Române şi a Istoriei Românilor, îşi doresc Unirea imediat şi fără nici un fel de condiţionări, după cum e şi firesc. Aceştia nu mai au răbdare şi nu mai vor să accepte consecinţele Pactului Stalin-Hitler, cu atît mai mult că acest Pact criminal a fost condamnat şi declarat nul ,,ab initio”de întreaga comunitate internaţională, inclusiv de R.Moldova şi România, dar şi – lucru foarte important – de cele două state semnatare, Germania şi URSS!

(Re)Unirea R.Moldova cu Patria-mamă se poate realiza doar pe cale parlamentară şi se va produce atunci cînd în parlamentele de la Chişinău şi Bucureşti majoritatea o vor deţine UNIONIŞTII! Datoria tuturor patrioţilor români, a mijloacelor mass-media, atît de o parte, cît şi de cealaltă a Prutului, la acest moment este să facă tot ce le stă în puteri pentru a crea o stare de spirit unionistă în întreg spaţiul românesc! Bineînţeles că acest lucru nu se poate face ,,tăcînd”, cum îşi închipuie unii, aici sunt binevenite toate felurile de activitate: şi mitingurile, şi Marşurile Unirii, şi Adunările Populare, şi articolele în presă, şi diverse emisiuni tematice de dezbateri la radio şi televiziune, şi-lucru foarte important-dialogurile deschise cu concetăţenii noştri, de la casă la casă, mai ales la ţară.

Asupra ultimului aspect voi zăbovi un pic. Într-adevăr, cu oamenii simpli de la sate, care nu prea au timp să citească, să asculte radioul sau să stea cu ochii pe televizor (asta-în cazul că au posibilitatea tehnică să recepţioneze canalele respective), cea mai eficientă formă de convingere este dialogul deschis cu persoane aparte sau grupuri de persoane (familii), însoţite şi de nişte argumente în formă scrisă, fie că e vorba de nişte ziare, broşuri, foi volante sau lucrări fundamentale în domeniu. La modul practic, acest lucru se poate realiza doar prin intermediul unor structuri unioniste în fiecare sat, fie că e vorba de partide, ONG-uri sau asociaţii obşteşti. Nici unul (una) dintre acestea nu poate avea structuri în toate localităţile, iată de ce este imperios necesar ca acestea să-şi coordoneze acţiunile, dacă s-ar putea-avînd un centru comun de coordonare.

Astfel, Unirea Unioniştilor este imperativul vremii! Ideal ar fi ca partidele de orientare naţional-patriotică precum PL, PNL, PAD, PNR să fuzioneze şi să se constituie într-un singur Partid (Mişcare) al Reîntregirii Naţionale! În acest sens  eu am elaborat proiectele de Statut şi Program PRN,  pot fi găsite pe pag. principală a site-ului AOPR. Unioniştii (vorba lui Mircea Druc) nu sunt nici de stînga, nici de dreapta, nici liberali, nici social-liberali, democraţi, creştin-democraţi sau populari!… Unionismul nu este o orientare politică, unionismul este o stare de spirit şi un mod de viaţă, în acelaşi timp!

Iată de ce un partid liberal, spre exemplu, nu poate să-i adăpostească sub umbrella sa pe toţi UNIONIŞTII! Aici sunt binevenite cuvintele dlui Eugen Tomac, Secretar de Stat, Director General al DRP de pe lîngă Guvernul României: ,, În plan public însă, observ că au loc nişte mişcări greu de înţeles uneori. Captarea de către diverse personaje a temei privind Unirea împinge, de fapt, în derizoriu conceptul în sine şi îl transformă într-o retorică fără sens. Un exemplu în acest sens poate fi doamna Pavlicenco, care de cele mai multe ori pune egal între un ideal naţional şi o agendă politică îngustă”. Iată de ce e nevoie de un Partid al Reîntregirii Naţionale, în care singurul criteriu de apartenenţă să fie unionismul, dorinţa sinceră de a contribui personal la realizarea Idealului sfînt de Reîntregire a Ţării şi Neamului Românesc! Cine ar putea să-i convingă pe liderii partidelor menţionate să-şi strîngă rîndurile şi să se constituie într-un singur Partid al Reîntregirii Naţionale? Poate, Bucureştiul?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*