Consiliul Unirii versus Reîntregirea Ţării

În calitatea mea de vechi şi consecvent luptător pentru (Re)Unirea teritoriilor româneşti de la est de Prut cu Patria-mamă, voi încerca în cele ce urmează să-mi exprim public frămîntările legate de nou înfiinţatul Consiliu al Unirii şi problematica Reîntregirii Ţării şi voi încerca să vin şi cu nişte sugestii în vederea eficientizării acestuia. Să lămurim pentru început noţiunea de Consiliu. Conform DEX, Consiliu înseamnă: ,,Colectiv organizat, cu sarcini de conducere, de administrare sau de avizare etc. a activității unei organizații, firme, societăți comerciale, instituții etc…; Organ de conducere consultativ sau executiv, care funcționează pe lângă o instituție, o organizație etc…; Denumire dată (îndeosebi în structura statelor de tip comunist) unor organe sau organisme centrale de partid și de stat…”

Deci, să fie clar pentru toată lumea: ca să existe un Consiliu, mai întîi ar trebui să existe instituţia, organizaţia sau partidul care urmează a fi conduse (administrate) prin intermediul acestuia! În cazul nostru nici pomeneală de aşa ceva, astfel, denumirea ,,Consiliul Unirii” este total nereuşită şi lipsită de substanţă! În atare situaţie, CU nu poate pretinde a fi mai mult decît un ,,club de discuţii” asupra problematicii Unirii… Nu-i rău să avem un astfel de Club, dacă acesta va contribui la strîngerea rîndurilor forţelor politice de orientare naţional-patriotică, unionistă şi constituirea (prin fuzionare) a unui singur Partid (Mişcări) sau, în cel mai rău caz, la crearea unei Alianţe pt Reîntregirea Ţării , care ar merge în viitoarele alegeri parlamentare cu o platformă pronunţat unionistă, cu o singură Listă şi cu un singur Staf Electoral! Prin participarea membrilor marcanţi ai acestui Club în diferite emisiuni televizate sau radio, printr-un şir de articole dedicate problemei Reunificării Ţării şi Neamului Românesc, acest Club ar contribui în mare măsură la crearea unei stări de spirit unioniste în societate, lucru absolut necesar pt cîştigarea viitoarelor alegeri parlamentare de către forţele unioniste. Şi în sensul sensibilizării organismelor internaţionale asupra necesităţii imperioase a lichidării consecinţelor Pactului Stalin-Hitler acest Club are un cuvînt de spus! Un lucru extraordinar ar putea face membrii CU domiciliaţi în România: să declanşeze o amplă campanie de dobîndire a cetăţeniei R.Moldova de către cei cu rădăcini basarabene pînă în a 3-a generaţie, ca să poată participa şi aceştia, nu doar cei veniţi călare pe tancuri peste noi, în viaţa politică din R. Moldova! Reîntregirea Ţării se va produce atunci, cînd majoritatea parlamentară, atît la Chişinău, cît şi (mai ales) la Bucureşti o vor deţine UNIONIŞTII! Din păcate, actualii guvernanţi, ca şi predecesorii lor, atît de o parte a Prutului, cît şi de cealaltă, au alte preocupări, mai mult, unora chiar le convine situaţia, urmărindu-şi interesele meschine… Să nu-şi facă nimeni iluzii: nici un Apel, nici o Declaraţie, oricît de valoroase n-ar fi persoanele care subsemnează, nu sunt în stare să-i determine pe aceştia să acţioneze în sensul Reîntregirii Ţării, aceştia pur şi simplu trebuie măturaţi de la putere şi înlocuiţi cu persoane noi, adevăraţi Patrioţi ai Neamului! Evident, printre membrii CU sunt personalităţi notorii care merită să ajungă în Parlamentele celor două state româneşti! În acest sens este absolut necesar să fie alcătuite nişte Liste Naţionale pt viitoarele alegeri parlamentare, atît din România, cît şi din România de Est! Acest lucru se poate realiza doar în cadrul unor Adunări Generale a memrilor CU, una-în RM, alta-în România, şi în nici un caz nu trebuie lăsat pe mîna unui grup restrîns de oameni, sper că vă daţi seama de ce… Pasul II ar trebui să fie alegerea Partidui sau Alianţei Electorale sub egida cărora aceştia ar putea intra în alegeri. Mulţi cred că în R.Moldova există cel puţin trei partide unioniste: Pl, PNL şi PNR… Din păcate lucrurile nu stau deloc aşa… PL, spre exemplu, nu are în Statutul şi Programul său un astfel de obiectiv, iar declaraţiile liderului acestuia, Mihai Ghimpu, la această temă nu lasă nici o umbră de îndoială… PNR este cvaziinexistent, ponderea lui în societate este egală cu ,,0″, de aceea nu voi zăbovi mult asupra lui… Rămîne PNL… Din păcate şi aici situaţia este confuză rău de tot: dacă în Statutul PNL este stipulat ca obiectiv major Unirea R.Moldova cu România, Programul acestuia este unul eminamente statalist, independentist… Ori, ştiut lucru, Programul oricărui partid nu este altceva decît un Plan de Acţiuni în vederea transpunerii în viaţă a scopului principal stipulat în Statut. Prin prevederile sale Programul PNL, de fapt, anihilează completamente obiectivul Unirii, stipulat în Statut… Ca să nu rămînă nici un dubiu asupra celor afirmate, mai jos reproduc cîteva pasaje din Programul PNL cu mici comentarii:
,,Ca partid ce se revendică din doctrina liberală, PNL îşi propune, în plan extern, obţinerea calităţi de membru al Partidului Liberal, Democrat şi Reformator European şi al Internaţionalei Liberale” , de unde rezultă că PNL îşi propune să existe, ca şi R.Moldova, o veşnicie…
,,PNL pledează pentru constituirea şi consolidarea polului politic liberal, în cadrul căruia să se regăsească toate forţele liberale din Republica Moldova.” E clar? Nu pentru constituirea unui pol unionist, ci a unuia liberal… Probabil, au în vedere cu marii ,,unionişti” Filat ţi Ghimpu…
,,PNL consideră că Republica Moldova are nevoie de un ritm de creştere economică de minimum 10 -15 la sută anual, pentru a se apropia de standardul european de viată.” Astea chiar sunt poveşti de adormit copiii… Mai trebuiau să precizeze şi cîţi ani…,,Partidul susţine promovarea de către stat a identităţii cetăţeneşti. Sîntem moldoveni ca cetăţeni ai celui de-al doilea stat românesc, Republica Moldova, iar identitatea etnică ţine în exclusivitate de dreptul şi de libertatea de autoidentificare individuală.” Adevăraţi români, ce mai…
,,Partidul acceptă cedarea unei părţi din suveranitatea statală în cazul formării Uniunii Interstatale România – Republica Moldova şi al aderării la UE, ca primă etapă spre unificarea celor două state – România şi Republica Moldova…” Cine spunea că PNL s-a dezis de scopul de integrare a RM în UE ca ,,stat independent”, ca ,,primă etapă”? Şi apoi, cum adică, ,, acceptă cedarea unei părţi din suveranitatea statală în cazul formării Uniunii Interstatale România – Republica Moldova”? Deci, numai în aşa condiţii?! Mare provocare…

,,PNL pledează pentru reîntregirea cît mai rapidă a spaţiului românesc de pe ambele maluri ale Prutului, însă consideră că Republica Moldova trebuie să avanseze spre procesul de reîntregire în paralel cu modernizarea şi europenizarea sa, conform standardelor euratlantice şi angajamentelor asumate prin Pactele semnate cu NATO şi UE.” Avînd în vedere că toate acestea se vor întîmpla la Paştele Cailor, deci şi Unirea, după PNL, ar trebui să se producă tot atunci…
,,PNL se pronunţă univoc pentru integrarea în NATO, ca şi garanţie a securităţii celui de-al doilea stat românesc în faţa sistemului de securitate estic, dominat de Rusia.” E clar? Nici pomeneală de Unire, ca unică soluţie pt integrarea în NATO… Iar R.Moldova va adera la NATO ca ,,stat independent” cînd va zbura porcul…
,,Partidul pledează pentru transformarea armatei în una profesionistă, cu militari angajaţi în bază de contract, care să fie compatibilă ca spirit, practici, dotare, cu standardele NATO, cu necesităţile garantării securităţii naţionale.” Încă o aberaţie statalistă…
,,Republica Moldova este parte integrantă a spaţiului cultural european şi integrarea plenară şi fără echivoc în structurile europene constituie efortul principal în asigurarea unui loc firesc al cetăţenilor săi în noua arhitectură europeană.” Ca ,,stat independent”, fireşte…
,,PNL consideră că soluţionarea politică definitivă a conflictului transnistrean poate fi făcută şi prin acordarea cetăţeniei române tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, de pe ambele maluri ale Nistrului, indiferent de naţionalitate.” Iar eu consider că acordarea cetăţeniei romăne pentru românii din stînga Prutului, în condiţiile existenţei şi în continuare a R. Moldova ca ,,stat independent”, va accelera exodul populaţiei şi va duce la stingerea Neamului Românesc în aceste teritorii şi transformarea R.Moldova în gubernie rusească în foarte scurt timp! În viziunea mea, cea mai rapidă şi cea mai rezonabilă cale de redobîndire a cetăţeniei române este (Re)Unirea cu Patria-mamă România! Astfel, toţi cetăţenii R. Moldova vor deveni imediat şi automat cetăţeni ai României şi, implicit, ai Europei, dar cu teritorii cu tot şi nu în afara lor! În 1940 basarabenii şi-au pierdut Ţara, iar în consecinţă – şi cetăţenia! Iată de ce datoria patrioţilor basarabeni este să-şi recapete mai întîi Ţara, iar problema cetăţeniei se va rezolva de la sine în doar cîteva luni!

Astfel, putem concluziona: în R.Moldova la ora actuală nu există nici un partid cu adevărat unionist, sub egida căruia am putea merge în alegeri cu o Listă Naţională!… Şi nici nu cred că PNL, spre exemplu, ar fi de acord să întroducă în listele sale prea multe persoane din afara partidului, oricît de meritorii ar fi acestea… Mai degrabă, cei din fruntea PNL se vor folosi de numele a 2-3 persoane din CU pentru a se putea ei propulsa în Parlament, în situaţia cînd PNL este foarte slab reprezentat în teritoriu şi trecerea pragului electoral de unul singur ar fi foarte problematică… În această situaţie, cea mai rezonabilă soluţie ar fi fuzionarea PL, PNL, PAD şi PNR şi constituirea unui veritabil Partid al Reîntregirii Naţionale cu structuri în toate localităţile Republicii în baza proiectelor de Statut şi Program ale Partidului Reîntregirii Naţionale (vedeţi www.proromania.net, pag principală, daţi clik pe cuvintele respective), care, cu certitudine, sunt cele mai adecvate la acest moment. Cine îşi asumă responsabilitatea de a-i convinge pe liderii acestor partide să procedeze astfel? Eu, unul, am încercat de mai multe ori, dar fără rezultat… Mai există o problemă, deloc de neglijat: un partid liberal n-are cum să-i adune sub umbrela sa pe toţi unioniştii, ori unionişti pot fi şi creştini-democraţi, şi social-democraţi, şi monarhişti, şi conservatori…, sau, pur şi simplu, de orientare naţional-patriotică! Un Partid cu denumirea pe care o propun eu – Partidul Reîntregirii Naţionale – ar putea să-i aducă grămăjoară pe toţi unioniştii, indiferent de orientarea lor politică, inclusiv pe actualii membri ai CU, cetăţeni ai RM, ceea ce le-ar spori considerabil şansele să fie incluşi în listele electorale.

Ar mai fi o soluţie: în situaţia în care partidele menţionate vor refuza să fuzioneze (ceea ce este de aşteptat) şi să se constituie într-un singur Partid, CU ar putea să se transforme el însuşi într-un astfel de Partid al Reîntregirii Naţionale. În asemenea caz, eu, ca iniţiator al proiectului PRN, le-aş fi de real folos…

Dar, să revenim la CU, faţă de care am mai multe întrebări:

1) La ora actuală CU nu are un Preşedinte ales legitim, ar fi cazul să fie convocată Adunarea Generală a semnatarilor CU, la care, pe lîngă adoptarea unui Plan de Acţiuni, să fie ales Preşedintele şi întreaga conducere.

2) Care este modalitatea participării majoritaţii membrilor CU la luarea deciziilor şi adoptarea unor documente?

3) Cum adică, poate să adere la CU oricine doreşte? Chiar şi cei care s-au manifestat de-a lungul timpului ca antiunionişti înveteraţi? Nu transformăm noi, astfel, CU în gară sau piaţă??

4) De ce conturile pentru CU au fost deschise pe numele unei persoane fizice, din întîmplare, cea mai apropiată persoană din PNL de dna Pavlicenco? Cine şi cum va controla fluxul banilor şi modul în care aceştia au fost cheltuiţi? Vi se pare normal? Mie-deloc!

5) Cum se întîmplă că o bună parte din colegii mei din primul Parlament, semnatari ai CNU, au fost întroduşi în Lista CU fără să fie întrebaţi?

6) De ce în dreptul numelui meu din lista semnatarilor CU s-a omis şi calitatea mea de Preşedinte al AOPR/MURM (vedeţi www.proromania.net)? Anume Mişcării Unioniste şi umilei mele persoane le revine meritul de a fi relansat încă în 2005 discuţiile în societate despre necesitatea (Re)Unirii cu Patria-mamă, fapt pe care dna Pavlicenco îl ignoră cu obstinaţie… De ce?

6) De ce Harta României Mari, afişată în numele CU, e colorată doar în galben şi nu în culorile Tricolorului?

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*