Din nou despre lista națională a Partidului Naţional Democrat Creştin

Acest proiect mizează pe sprijinul concetățenilor noștri care nu au participat în vreun fel, ca autori sau beneficiari, la producerea dezastrului de după decembrie 1989. Pe termen scurt, scopul urmărit de LISTA NAȚIONALĂ este ca la viitoarele alegeri să prezentăm electoratului din România o alternativă valabilă, serioasă, la oferta electorală cu care vor veni partidele parlamentare. Anume, ne propunem să prezentăm o listă de candidați care să satisfacă exigențele firești ale unor alegători responsabili de votul pe care îl acordă cuiva.

Pe termen lung, încercăm să punem bazele unei strategii de supraviețuire și reconstrucție națională, ne propunem să stimulăm și să organizăm implicarea și participarea la acest proiect a românilor voitori de bine pentru Neam și Țară, a românilor capabili să-și asume un asemenea proiect. Nu sunt puțini acei români pe care se poate conta.

În măsura în care candidații propuși de LISTA NAȚIONALĂ DE CANDIDAȚI vor primi votul dumneavoastră și vor ajunge în structurile legiuitoare și executive, ne propunem ca prin acești reprezentanți și cu sprijinul societății civile românești să demarăm operațiunea de (1) asanare a clasei politice, de (2) relansare a economiei românești și de (3) redobândire a suveranității naționale.

LISTA DE CANDIDAȚI se va alcătui printr-o consultare cât mai largă cu dumneavoastră, stimați concetățeni, pentru a putea înscrie în competiția electorală numai persoane

– cu o bună pregătire profesională, dovedită și recunoscută în propriul mediu profesional;

– persoane de a căror moralitate nu avem motive să ne îndoim;

– persoane sensibile la nevoile comunității locale și ale Neamului;

– persoane dispuse și capabile să se dedice intereselor comunitare, naționale.

Vă invităm, stimați compatrioți, să alcătuim împreună LISTA DE CANDIDAȚI propuși de LISTA NAȚIONALĂ. Conform unei frumoase tradiții, pe această listă de candidați își vor afla locul și români, concetățeni de-ai noștri, care aparțin unor minorități etnice. Nu contează etnia candidaților, dacă sunt „buni români”, adică întrunesc condițiile de mai sus.

În forma ei lărgită, LISTA NAȚIONALĂ este o listă deschisă, ea va cuprinde un număr cât mai mare, zeci și zeci de mii de persoane, dintre românii pe care se poate conta ca factori pozitivi, benefici pentru societatea românească. Prin alcătuirea LISTEI NAȚIONALE facem un soi de recensămînt al românilor care se bucură de o frumoasă și bine meritată reputație, persoane pe care se poate baza PROIECTUL NAȚIONAL de recuperare a valorilor românești, de relansare a economiei românești, de redobândire a suveranității naționale, a tot ce am pierdut înainte și după 1990. Înainte de a porni la realizarea PROIECTULUI NAȚIONAL vrem să știm care este potențialul românesc, care ne sunt puterile.

Identificarea acestor câteva mii, zeci de mii de români de ispravă, o vom face, în principal, cu sprijinul publicului românesc! Cu sprijinul celor care citesc aceste rânduri.

Pornim de la convingerea că încă mai există un potențial uman excepțional în România, incluzând și diaspora, românii din statele învecinate. De zeci de ani, am putea spune că dintotdeauna, autoritățile politice ale Țării au evitat ori nu s-au priceput să mobilizeze acest potențial uman și să-l valorifice spre binele Neamului și al fiecăruia dintre noi. Ne vom strădui ca LISTA NAȚIONALĂ să-i înregistreze pe cei mai dotați dintre noi, mai performanți, dispuși să-și valorifice calitățile cu care i-a înzestrat bunul Dumnezeu în beneficiul progresului și al armoniei sociale, al mântuirii noastre ca neam și fiecare în parte.

Îi avem în vedere și pe românii din statele învecinate, din diasporă, de pretutindeni, pentru a fi înregistrați pe LISTĂ. Numărul mare de români care trăiesc în afara granițelor trebuie luat în seamă în orice strategie de dezvoltare a României. Bucureștiul, ca metropolă a lumii românești, are obligații mari față de acești români. Principala obligație este să-i sprijinim pe frații noștri de peste mări și țări să-și păstreze conștiința etnică, de români. Există o legislație în acest sens, făcută însă de ochii lumii, de mântuială, care nu a produs efectele dorite deoarece propriu zis aceste efecte nu au fost dorite la nivelul guvernanților, al clasei politice.  În momentul de față, așa zișii reprezentanți în Parlament ai acestor români, nu sunt altceva decât niște complici ai guvernanților, ai coruptei clase politice. Ei îi reprezintă pe românii din străinătate cam în aceeași măsură în care suntem noi, cei din Țară, reprezentați prin ceilalți parlamentari.

Este de la sine înțeles că pe LISTA NAȚIONALĂ își vor găsi locul și cetățenii români de altă etnie care îndeplinesc criteriile mai sus enunțate. Conform tradiției românești, orice minoritar fidel și loial statului român, comunității locale, este liber să-și conserve și să-și afirme propria identitate etnică, personală sau de grup, fără nicio restricție alta decât cea impusă de regulile bunei conviețuiri, ale respectului reciproc, ale armoniei sociale. Va avea toată susținerea noastră deoarece noi considerăm că diversitatea stilistică, culturală și spirituală este podoaba cea mai de preț a omenirii. Această diversitate, în cadrul unui stat național, nu subminează unitatea statului, a societății, a poporului, ci deschide, prin fiecare minoritate, punți de legătură și colaborare a României cu statele așa zis mamă!

Nu ne vom putea salva ca Popor, ca Țară, dacă vom mai tolera impostura, corupția și minciuna, care au fost atât de larg tolerate și încurajate atât înainte, cât și după 1990, inclusiv la cel mai înalt nivel! E imperios necesar să impunem în conștiința românului cultul profesionalismului și al valorilor morale, spirituale, religia iubirii Patriei și Neamului, ca expresii ale iubirii și ale vrerii celei dumnezeiești, ca expresii ale Adevărului și Binelui. Pornim la alcătuirea LISTEI NAȚIONALE și mai ales a LISTEI CANDIDAȚILOR propuși de LISTA NAȚIONALĂ, deciși să ne supunem acestor exigențe, să le respectăm cu strictețe. Nu avem nicio șansă de reușită fără ajutorul celor la care ne adresăm prin aceste rânduri.

Tot cu ajutorul Dumneavoastră dorim să definitivăm un PROIECT NAȚIONAL, de acțiuni și obiective pe care să le propunem concetățenilor noștri. Includem în acest PROIECT NAȚIONAL atât programe de anvergură, cât și acțiunile mărunte, de detaliu, care consolidează orice construcție, dându-i organicitate, farmec și durată. Sperăm să fim pregătiți cu un răspuns corect, mulțumitor, pentru cel care vine alături de noi și ne întreabă mie ce-mi dați să fac? Nu va pleca cu mâna goală, ci fiecare dintre noi va ști bine că poate să facă ceva important pentru Neam și Țară.

Lansăm această inițiativă cu speranța că vom reuși să reaprindem în sufletul toturor românilor lumina și căldura care i-a însuflețit pe înaintașii noștri participanți de-a lungul anilor la evenimentele prin a căror însumare a fost posibilă înfăptuirea României Mari. Chemarea noastră se adresează tuturor românilor, de pretutindeni, în mod special celor din Basarabia, cu nădejdea că România Mare se poate înfăptui mai întâi și mai durabil în sufletele noastre, înainte de a se vedea consfințită prin acorduri internaționale.

Să nu pregetăm să facem tot ce este în putința noastră de a făptui. Numai cu această condiție putem nădăjdui la mila și la sprijinul Dumnezeului părinților noștri!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*