Avem Partid!

Aduc la cunoştinţa compatrioţilor mei voitori de bine pentru această ţară vestea cea bună: la viitoarele alegeri, în ciuda tuturor pronosticurilor pesimiste şi a tuturor manevrelor anti-democratice şi anti-româneşti, veţi avea cu cine să votaţi! De data aceasta, pentru prima oară în ultimele decenii, românii vor găsi pe listele de candidaţi oameni normali şi onorabili, persoane care vă seamănă, pe care chiar dumneavoastră, alegătorii, îi veţi desemna să figureze pe listele de candidaţi!

Lansăm acum, pentru anul de graţie 2012 şi următorii, strategia politică intitulată LISTA NAŢIONALĂ, o strategie imaginată cu ani în urmă, la care lucrăm de mult, dar pe care nu am putut-o aplica până acum deoarece ne-a lipsit principala componentă a acestei strategii: un partid. Un partid serios, necompromis, care să împărtăşească idealurile şi aşteptările dumneavoastră, un partid care să se pună la dispoziţia strategiei noastre.

Am încercat de-a lungul anilor să înfiinţăm un asemenea partid, am încercat pe toate căile, dar nu am reuşit, din motive care includ, alături de greşelile noastre, acte de sabotaj şi diversiune prin care puterea politică a reuşit să ne blocheze drumul, să paralizeze iniţiativa noastră. …La timpul potrivit vom da toate detaliile.

Deocamdată suntem însă în măsură să vă dăm informaţia şi vestea cea mai importantă: Avem partid! Aveţi partid!

S-au găsit oamenii care să pună interesul ţării, interesul acestui Neam, al viitorului nostru în această ţară, mai presus de partid, de ambiţii politice înguste, personale sau de grup. Aceşti oameni, care de 20 de ani menţin în viaţă un partid curat, bine organizat, au înţeles atât intenţiile noastre, cât şi şansele de reuşită, deloc mici, ale proiectului LISTA NAŢIONALĂ, implicându-se ei înşişi în definivarea şi realizarea proiectului!

Partidul de care vorbesc este Partidul Naţional Democrat Creştin – PNDC. Partid înfiinţat în 1991 de domnii OPREA NIŢĂ şi fiul său, dr. HORIA NIŢĂ, o familie de autentici luptători pentru cauza naţională! (vezi www.pndc.com.ro) Acest partid îşi pune la dispoziţia noastră, a Dumneavoastră, dreptul său de a prezenta liste de candidaţi la alegeri, liste pe care dorim să le alcătuim numai împreună cu alegătorii.

Acţiunea noastră se va derula în mare parte pe Internet, care este, deocamdată, singurul instrument de care ne vom putea folosi pentru a contracara monopolul pe care partidele politice şi, în general, forţele anti-româneşti şi anti-democratice l-au pus pe mass media.

Cine suntem noi?

Suntem un grup de iniţiativă al cărui iniţiator şi purtător de cuvînt este subsemnatul ION COJA (vezi www.ioncoja.ro).  Din acest grup fac parte şi domnii OPREA NIŢĂ şi HORIA NIŢĂ. În linii mari spus, grupul nostru este alcătuit din persoane şi personalităţi de orientări politice variate, pe care i-a adunat împreună voinţa de a găsi soluţii viabile pentru salvarea ţării din starea de dezastru naţional la care au adus-o ultimii ani, ai aşa zisei tranziţii. Considerăm că grupul nostru este reprezentativ pentru cele mai importante şi semnificative componente ale societăţii româneşti, pentru structura electoratului nostru. Reprezentativi pentru imensa majoritate de oameni curaţi şi cinstiţi din România!

Pornim de la convingerea că (1) actuala clasă politică nu este reprezentativă pentru potenţialul societăţii româneşti de a face faţă problemelor cu care este confruntată România. Societatea românească nu se recunoaşte în liota de incompetenţi şi impostori din aşa zisa noastră clasă politică! Din Parlament şi din structurile Guvernului!

Pornim de la convingerea că (2) starea de dezastru naţional este însuşi rezultatul urmărit de cei care ne-au guvernat până acum, este opera malefică a unei minorităţi perverse, sperjure, trădătoare de Neam şi ţară, o minoritate a cărei îndepărtare de la pârghiile guvernării se impune cu maximă urgenţă.

Pornim de la convingerea că (3) România se află sub dictatura partidelor parlamentare, a unor structuri mafiote corupte şi iresponsabile, trădătoare de ţară. Luaţi împreună, aceştia alcătuiesc o minoritate fără Dumnezeu, fără suflet, egoistă şi rapace, egal repartizată în toate partidele care s-au succedat pe la guvernare!

Pornim însă şi de la convingerea că oamenii serioşi, demni şi cinstiţi, buni profesionişti, sunt majoritari printre noi. Cei mai mulţi în această ţară sunt oamenii de caracter, oamenii care nu şi-au făcut de ruşine nici familia, nici numele de român, de om! Dimpotrivă!

Problema problemelor este că această majoritate, a oamenilor cinstiţi şi capabili, nu a reuşit până acum să se organizeze, să se structureze şi să dea ea sensul de evoluţie şi de dezvoltare a vieţii social-politice şi spirituale din România.

Proiectul nostru politic urmăreşte acest scop: să edificăm o conştiinţă de sine a acestei majorităţi benefice şi binevoitoare pentru ţară, s-o organizăm ca pe o entitate şi să-i insuflăm încrederea în puterea noastră, a oamenilor serioşi, de a oferi României o alternativă la actuala guvernare. O alternativă în care românii să se recunoască, pe care s-o urmeze şi s-o sprijine cu toată dăruirea.

E timpul ca oamenii de bine din această ţară, indiferent de etnie şi alte particularităţi fireşti, să afle şi să ştie unii de alţii, să afle că ei sunt cei mai mulţi, să-şi unească puterile şi să se pună pe treabă într-un PROIECT NAŢIONAL de salvare şi consolidare a valorilor noastre supreme: identitate etnică inconfundabilă şi suveranitatea naţională inalienabilă!

Aşa cum îi este şi numele, LISTA NAŢIONALĂ încearcă, într-o primă etapă, să facă un soi de recensămînt al concetăţenilor noştri care merită încrederea şi respectul colegilor, al vecinilor, al cunoscuţilor şi implicit, la nevoie, dacă va fi cazul, respectul electoratului. La alcătuirea acestei liste sunt invitaţi să participe toţi românii care s-au săturat să vadă în fruntea noastră tot soiul de infractori, cărora li se potriveşte mai degrabă un loc dincolo de gratii, în spaţii bine păzite, de penitenţă şi de meditaţie forţată la fărădelegile săvârşite.

În principiu, LISTA va fi alcătuită prin schemă piramidală: fiecare membru al grupului de iniţiativă a propus o listă personală, proprie, pe care a trecut numele cunoscuţilor pe care îi consideră demni să figureze pe LISTA NAŢIONALĂ. Fiecare persoană înscrisă astfel pe LISTĂ va fi invitată să facă propria sa listă de propuneri, iar cei propuşi pot fi la rândul lor autori ai unei alte liste de propuneri pentru LISTA NAŢIONALĂ. şi aşa mai departe!…

Se vor accepta şi auto-propuneri, în condiţii ce urmează a fi precizate prin următoarele circulare, mai tehnice, mai aplicate la realitatea şi acţiunea concretă.

Ne aşteptăm ca pe această LISTĂ să fie înscrişi sute de mii de români. LISTA rămâne deschisă şi ea se completează mereu cu alte propuneri.

Vrem să fim bine înţeleşi: Prezenţa pe LISTA NAŢIONALĂ nu reprezintă un act de voinţă, o opţiune politică a persoanelor înscrise. Nu se pune nici problema de a accepta sau nu să figuraţi pe această LISTĂ. Prezenţa pe LISTA NAŢIONALĂ este doar un semn, din partea concetăţenilor, a cunoscuţilor, că persoana dumneavoastră merită să se bucure de respectul şi preţuirea celorlalţi! De încrederea celorlalţi! Atât şi nimic mai mult!

Insistăm asupra acestei precizări: prezenţa pe LISTA NAŢIONALĂ nu semnifică nimic cu privire la opţiunile politice ale persoanelor respective, nu angajează în niciun fel, într-o direcţie sau alta a eşichierului politic! Ci este semnul că, până la proba contrarie, persoana în cauză este apreciată şi preţuită de alte persoane, aflate şi ele pe LISTA NAŢIONALĂ, ca fiind un om cinstit, corect, priceput, un membru de nădejde al comunităţii noastre naţionale, indiferent de etnie, religie, profesie, stare materială.

Rostul LISTEI NAŢIONALE este ca prin numărul şi calitatea celor astfel „recenzaţi” să căpătăm o imagine realistă asupra potenţialului românesc de a se manifesta în istorie, în lumea de azi şi de mâine! Vom şti astfel pe ce ne putem baza dacă intenţionăm să demarăm o strategie realistă pentru ieşirea din impas şi afirmarea noastră, ca români, în lume, în istorie! Afirmarea noastră ca subiecte ale istoriei, iar nu ca obiecte docile şi neputincioase ale voinţei şi strategiei altora, de peste mări şi ţări!

De câteva decenii bune, ne-prietenii noştri duc o politică subtilă şi vicleană de descurajare a românilor, de defăimare a tot ce este românesc, pentru a vlăgui energiile naţionale, pentru a le împiedica să acţioneze cu toată încrederea în viitor. Anti-românismul este o realitate tristă a zilelor noastre, care trebuie contracarată prin toate mijloacele.

Suntem preocupaţi de declanşarea unei campanii permanente care, în respectul adevărului, să le redea românilor încrederea în propriile forţe şi mândria, satisfacţia că aparţin neamului românesc!

Suntem de asemenea preocupaţi de instaurarea şi întreţinerea unei atmosfere de bună convieţuire, liber consimţită între toate componentele etnice, religioase, sociale sau profesionale din societatea românească, a unor relaţii de cooperare, armonie şi concordie socială, de co-interesare a tuturor cetăţenilor români într-un climat de loialitate reciprocă, de respect şi preţuire a Celuilalt, prin acceptarea senină şi neprecupeţită a îndatoririlor de cetăţean român.

Nu promitem drepturi şi avantaje, căci v-aţi săturat de minciuni şi propagandă. Vă chemăm să conştientizăm împreună care ne sunt îndatoririle, obligaţiile faţă de cei ce vin după noi, faţă de propria noastră demnitate de om! De român! Vă chemăm să acţionăm în consecinţă! Nu pentru privilegii, ci pentru Patrie şi Onoare!

Sigla Partidului Naţional Democrat Creştin este sfânta cruce! Sub acest semn vă chemăm să ne adunăm forţele şi să transformăm România într-o ţară mai frumoasă decât cea pe care au stricat-o şi urâţit-o vînzătorii de neam şi de ţară! Să facem din România un pământ al credinţei în bine, în dreptate, în puterea muncii şi a talentului de a rodi, de a-l face pe om, pe fiecare dintre noi, să-şi valorifice integral potenţialul de creaţie şi făptuire cu care l-a înzestrat bunul Dumnezeu! O Românie în care descurajarea şi combaterea imposturii, a veleitarismului agresiv, a invidiei şi a minciunii să devină politică de stat!

*

 Într-un sens mai restrâns, LISTA NAŢIONALĂ este numele sub care va participa la alegeri alianţa politică constituită în jurul PNDC, alianţă de partide şi ONG-uri cu vocaţie patriotică. În mod deosebit invităm să candideze pe LISTA NAŢIONALĂ persoanele independente politic, care nu vor, cel puţin deocamdată, să se înregimenteze politic, adică candidaţii independenţi pe care actuala legislaţie îi împiedică, practic, să candideze, să aibă un cuvînt de spus în viaţa noastră politică. Or, majoritatea oamenilor de valoare din România s-au ţinut deoparte de clasa politică, considerând, pe bună dreptate, că-i compromite apartenenţa la vreunul dintre partidele care au făcut atât de mult rău ţării, care au făcut de ruşine numele de român, de om!

Pe oamenii de ispravă, cu vocaţie pentru activitate publică, „obştească”, îi invităm acum, sub egida unui partid întru totul onorabil, să se pregătească sufleteşte pentru a accepta povara candidaturii la alegerile locale sau naţionale.

Îi invităm pe toţi românii voitori de bine pentru viitorul nostru românesc să se gândescă cu seriozitate la ei înşişi şi la persoanele cunoscute pentru a identifica, printre colegi, prieteni sau cunoscuţi, persoanele demne să candideze şi capabile, odată alese fiind, să servească cu devotament şi profesionalism cauza interesului naţional!

Primim propuneri din partea oricui, inclusiv auto-propuneri, iar dacă aceste propuneri satisfac criteriile noastre, candidatura se acceptă! Ne-o însuşim şi o promovăm cu bucurie!

Avem nevoie de sute de candidaţi pentru alegerile parlamentare şi de câteva mii de candidaţi pentru primării! În curând vom demara ACŢIUNEA NAŢIONALĂ, conform PROIECTULUI NAŢIONAL existent, proiect a cărui definitivare aşteaptă sugestii şi propuneri din partea oricui! Alcătuirea LISTEI NAŢIONALE este una dintre priorităţi!

 *

      Pornim la un drum greu, la o construcţie de lungă durată. Cunoaştem destul de bine dificultăţile cu care ne vom confrunta, ştim bine că se vor ivi şi altele, la care nu ne-am gândit. Dar mai presus de toate ştim bine cât de mult are nevoie ţara de ceea ce ne-am propus să facem! Şi ştim bine şi cât de mare este răul pe care-l vom pricinui tuturor dacă vom da greş, dacă vom rata şansa pe care Istoria ne-o oferă în ceasul al 12-lea. Nu avem nicio scuză dacă nu vom reuşi să fim la înălţimea speranţelor pe care dorim să le stârnim în sufletul românilor, atât de dezorientaţi şi de dezamăgiţi de ce se întâmplă cu viaţa lor, cu ţara lor, cu copiii lor!

Reuşita noastră depinde mult de cei care vor veni alături de noi! Îi primim pe toţi ca pe nişte tovarăşi de drum, ca pe nişte camarazi cu care vom împărţi bărbăteşte greutăţile teribilei încercări care ne aşteaptă. Îi primim ca pe nişte colegi şi prieteni! Ca pe nişte fraţi!

Vom izbândi dacă ne vom pricepe să re-clădim frăţia românească, operă la care îi invităm să participe pe toţi compatrioţii, indiferent de etnie, religie, preferinţe politice sau ideologie!

Trăiască România şi toţi cei care îi vor binele!

Doamne, ajută!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*