Proiectul de constituție al Societății Culturale Bucureşti-Chişinău

Nici un partid nu poate prelua acest material în programul său, fără  acordul scris al Societaţii Culturale Bucureşti-Chişinău, exceptând Romania este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil, care se regăseşte şi în constituţia actuală.

PROIECT
NOUA CONSTITUŢIE VA CUPRINDE CELE CE URMEAZĂ:

1.Romania este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil
2. Pe teritoriul României este interzisă segregaţia etnică (şovinismul, xenofobia). Toţi elevii şi studenţii din România vor învăţa în aceleaşi clădiri-grădiniţe, gimnazii, licee, universităţi-indiferent de etnie. În învăţământul cu predare în limba minorităţii-grădiniţe, gimnazii, licee, universităţi, orele de limba română sunt obligatorii, iar istoria şi geografia României se vor preda în limba română. Pentru orele de limba română, geografie şi istorie, aşa cum se practică în intreg învăţământul românesc, vor fi profesori titulari prin concurs, suplinitori, dacă va fi cazul, tot prin concurs.
3. Limba română este obligatorie în toate instituţiile statului roman, în raporturile oficiale dintre toţi cetăţenii români şi reprezentanţii acestor instituţii. Reprezentanţii acestor instituţii nu sunt obligaţi să înveţe limba minoritarului şi nici să beneficieze de un translator. În România limba oficială este   limba română.
4. Interzicerea pe teritoriul României a activităţilor, ceremoniilor, festivalurilor, aniversărilor de tip imperial. Nu pot fi glorificaţi pe pământul României năvălitorii nici unui imperiu.
5. Interzicerea statuilor reprezentanţilor imperiilor care au atacat acest neam, aducându-i mari prejudicii şi suferinţe. Nu pot fi glorifcaţi agresorii.
6. Interzicerea oricăror denumiri de străzi cu numele unor reprezentanţi ai imperiilor  care au atacat acest neam, aducându-i mari prejudicii şi suferinţe, începând cu împăratul Traian, până la revărsarea ultimului imperiu peste fiinţa poporului nostru. Nu pot fi glorificaţi agresorii. Neamul Dac este Neamul Românesc de azi.
7. Drapelul României se arborează în toate instituţiile statului român. Nimeni, în nici o împrejurare, fie persoană juridică sau particulară, nu are voie să arboreze drapelul altei ţări, dacă nu arborează şi drapelul României.
8. Nimeni nu mai are voie să vândă pământul ţării unor străini. Dacă un om nu găseşte cumpărători printre români, îl poate vinde doar statului roman*.
9. Exploatarea subsolului României face parte din atribuţiile statului român. Se interzice cu desăvârşire înstrăinarea acestor bogăţii.
10. Pactul Ribbentrop-Molotov este una din cele mai cutremurătoare crime la adresa umanităţii. Orice tratat (orice fel de înţelegere) semnat de oricare persoană oficială din România, care a ignorat acest pact, este anulat, iar persoana respectivă este declarată complice la aceste crime. La fel şi susţinătorii.
11. Reîntregirea României este un ideal legitim al Neamului Românesc.
12. În faţa iminentei regionalizări, pe care atât puterea cât şi opoziţia sunt hotărâte să o legifereze, propunem următoarea hartă:

 

*Guvernanţii de după decembrie 1989 au făcut, cu bună ştiinţă, tot ce se poate pentru aducerea românilor sub pragul sărăciei. Au făcut legi pentru a vinde străinilor, tot ce se putea vinde din avuţia ţării.  Un milion de hectare din suprafaţa României, nu mai este al românilor, ci al străinilor. Cetăţeanii străini şi apatrizii pot cumpăra orice suprafaţă, fără nici o restricţie. Cu bună ştiinţă s-a pus la cale vânzarea României, românii urmând să fie străini la ei în ţară şi să trăiască la mila noilor proprietari. Aceşti guvernanţi au guvernat în folosul lor şi a unor interese străine. Poporul român are dreptul să revoce toate legile care l-au adus în această situaţie.

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*