Trădarea României

Hotărîrea Guvernului României, numărul 402, privind aprobarea stemei comunei Ilieni, judeţul Covasna, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 306, din 11 mai 2010, precizează că localitatea Ilieni se află la „graniţa dintre Ţinutul Secuiesc şi Ţara Bârsei“. Conform anexei 2 la H. G. nr. 402/2010 – „Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei Ilieni, judeţul Covasna“ –, „borna de hotar semnifică faptul că localitatea se află la graniţa dintre Ţinutul Secuiesc şi Ţara Bârsei“.

Utilizarea într-o hotărîre a Guvernului României a expresiilor „Ţinut Secuiesc“ şi „graniţa“ reprezintă o încălcare a articolului 3, alin. (3) din Constituţia României, potrivit căruia „teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe“. În acelaşi timp, legea nr. 2 din 16 februarie 1968, privind organizarea administrativă a teritoriului României, prevede la art. 1 că teritoriul României „este organizat în unităţi administrativ-teritoriale: judeţul, oraşul şi comuna“. De asemenea, „graniţa“ nu poate exista decît între state, iar prevederea din hotărîrea guvernului, care stabileşte o „graniţă interioară“, induce ideea delimitării teritoriale a Ţinutului Secuiesc ca entitate autonomă, cu graniţă proprie.

Istoricul H. G. nr. 402/2010

În cadrul şedinţei Consiliului Local al comunei Ilieni din 24 aprilie 2007, a fost adoptată Hotărîrea Consiliului Local nr. 17/2007, privind aprobarea stemei comunei, în care se menţionează că „borna de hotar semnifică faptul că unitatea administrativ-teritorială se află la graniţa dintre Ţinutul Secuiesc şi Ţara Bârsei“.

Ulterior, în şedinţa Consiliului Local din 27 noiembrie 2007, se adoptă Hotărîrea nr. 73/2007, prin care se modifică articolul 1 din Hotărîrea nr. 17/2007. Cu toate acestea, articolul 1 din textul celor două hotărîri coincide, fiind menţinută şi sintagma „Ţinutul Secuiesc“.

Hotărîrea Consiliului Local nr. 31 din 7 iulie 2009 stipulează la art. 1: „se aprobă modificarea anexei la Hotărîrea Consiliului Local al comunei Ilieni nr.73/2007, după cum urmează: în locul sintagmei – „graniţa dintre Ţinutul Secuiesc şi Ţara Bârsei“ – se va trece „la limita teritorială dintre judeţul Covasna şi judeţul Braşov“.

În pofida modificării decise, în proiectul de hotărîre a guvernului s-a menţinut şi aprobat că „borna de hotar de pe stema comunei semnifică situarea localităţii la graniţa dintre Ţinutul Secuiesc şi Ţara Bârsei“.

Notă. Prin sentinţa nr. 76/F, pronunţată la date de 18 aprilie 2011, Curtea de Apel Braşov a admis acţiunea formulată de reclamantul Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Maramureş în contradictoriu cu pîrîtul Guvernul României şi, în consecinţă, dispune anularea Hotărîrii Guvernului României nr. 402/2010 privind aprobarea stemei comunei Ilieni, judeţul Covasna. Guvernul a declarat recurs».

Sursa: Aurel Rogojan, Fereastra serviciilor secrete. România în jocul strategiilor globale. Editura Compania, Bucureşti, 2011, pag. 399-400.

***

Aşadar, Consiliul Local al comunei Ilieni revenise asupra deciziei de a invoca o presupusă „graniţă“ cu inexistentul „ţinut secuiesc“, dar Guvernul României, în nemernicia sa, emite o hotărîre de guvern prin care încalcă Constituţia şi Legea nr. 2/16 februarie 1968. Curtea de Apel din Braşov îi deschide ochii guvernului antiromânesc Boc-Bela– admiţînd, prin absurd, că are nişte miniştri şi consilieri-jurişti tîmpiţi (ca să folosesc exprimarea frustă a preşedintelui Traian Băsescu) –, dar guvernul maghiarizat Boc-Bela, în turpitudinea sa, face recurs! Ceea ce atestă că nu are miniştri şi consilieri-jurişti tîmpiţi, ci că a comis o acţiune deliberată. Adică perseverează în atitudinea sa trădătoare. Fiindcă asta înseamnă să recunoşti într-o hotărîre guvernamentală un ținut „secuiesc” inexistent, doar pentru a înlesni maghiarizaţilor din guvern şi din Covasna și Harghita paşii necesari obţinerii secesiunii teritoriale de jure. Căci, secesiunea de facto au obținut-o de multă vreme. Prin aceasta, guvernul trădător Boc-Bela a comis un atentat la securitatea naţională, la suveranitatea, unitatea şi independenţa României, pentru că a încălcat articolul 1 din Constituţie.

H. G. nr. 402/2010 a guvernului trădător Boc-Bela intră sub incidenţa art. 155-156 şi 163 din Codul Penal şi a art. 3 al Legii nr. 51/1991 privind siguranţa naţională. Iată de ce trebuie reintrodusă pedeapsa cu moartea: pentru pedepsirea definitivă a trădătorilor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*