Dilema e mare!… maghiar?… secui?… „maghiar-secui”?… ori „secui-maghiar”?… Numai Dumnezeu ştie!…

Multă bătaie de cap le-a mai dat unora de pe la noi, din ,,secuime”, recentul referendum. ,,Nu-i tot una câţi suntem”! era titlul unui articol dintr-o publicaţie de limbă maghiară, apărut cu vreo două săptămâni mai devreme  faţă de începutul acţiunii de recenzare. Numai că, din dorinţa de a-i îndruma pe cei recenzaţi ce şi cum trebuie să facă pentru ca nu cumva, Doamne, fereşte, numărul ungurilor – ori cel al secuilor?, din România, să scadă, atât organizaţiile politice, cât şi presa de limbă maghiară mai mult i-au încurcat şi i-au zăpăcit pe cei pe care trebuiau să-i lumineze. Bieţii oameni, nu mai ştiau pe cine anume să creadă. Dar, mai ales, nu mai ştiau cine sunt ei: maghiari?, secui?, maghiari-secui?, ori secui-maghiari? Numai Dumnezeu mai ştie! Astfel, în 30 septembrie a.c., s-a desfăşurat la Ciumani, în judeţul Harghita, şedinţa Forumului Scaunelor Secuieşti (Fiindcă, în România, pe lângă unităţile teritorial-administrative prevăzute de Constituţie, adică judeţele, mai avem şi altele, neprevăzute de Constituţie, adică ilegale – scaunele secuieşti, dar asta, nu interesează pe nimeni!). Toţi participanţii la forum au fost de acord cu următorul document întitulat ,,Sunt maghiar-secui”. Iată câteva idei mai importante pe care le cuprinde documentul: ,,Poporul secuiesc, care trăieşte pe actualul Pământ Secuiesc  şi numără peste 600.000 de cetăţeni, este o realitate existentă şi în momentul de faţă, o comunitate istorică ce dispune de un trecut istoric milenar şi tradiţii de autoguvernare, o comunitate care şi-a declarat mereu identiatea secuiască, iar această identitate şi-o declară şi astăzi. Constatăm cu îngrijorare că în cadrul campaniei organizate preliminar recensământului, într-un mod în care e lezată şi slăbită conştiinţa de identitate a poporului secui, partidele maghiare din Transilvania – călăuzite de interese de partid –  vorbesc despre conştiinţa identitară secuiască tot aşa cum ar vorbi despre o conştiinţă regională. Prin aceasta, ei nu numaică lezează dreptul persoanei la declararea liberă a identităţii, dar şi neagă actuala existeţă a  Poporului Secuiesc şi, ca o consecinţă gravă, periclitează validarea dreptului la autodeterminare, ca urmare şi înfăptuirea autonomiei teritoriale a Pământului Secuiesc. Nici un partid politic, ori organizaţie civilă(…) nu are dreptul să facă declaraţii care, generând confuzii, pune sub semnul îndoielii dreptul secuilor de a se declara secui. Singura cale accesibilă privind dăinuirea poporului secui o reprezintă validarea dreptului său la autodeterminare. Înfăptuirea acesteia nu e posibilă fără comunitatea cu identitate secuiasco-maghiară”. Se cere, ,,cu respect partidelor noastre politice şi organizaţiilor civile” să depăşească ,,interesele politice şi de partid”, să respecte demnitatea umană a fiecărui membru al poporului secuiesc, în privinţa ,,identităţii noastre de maghiari secui. Pe baza limbii noastre materne maghiare, secuii consemnaţi ca membri ai unui grup etnic separat vor figura în efectivele maghiarimii din România!” Documentul a apărut în săptămânalul ,,Videkunk”(Ţinutul nostru) Cam în aceeaşi perioadă, într-o altă publicaţie ,,secuiască”, ,,Haromszek”(Trei scaune), tot din Covsna, se publica un articol întitulat ,,Ne recenzăm, însă nu-i totuna cum o facem”. De data aceasta, chestiunile legate de ,,poporul secuiesc”; ,,identitate secuiască”; ,,dreptul secuilor de a se declara secui” etc. erau  uitate, cu voie ori fără voie. Prioritare sunt, de data aceasta,  chestiunile legate de ceea ce arătam mai sus:,,nu-i tot una câţi suntem”! Fiindcă ,,drepturile noastre lingvistice şi culturale depind de efectivul noastru”. În concluzie, ,,la întrebarea referitoare la naţionalitate să NU răspundem secuiască. Să fim TOŢI maghiari!” Numai aşa vom putea obţine ca ,,drepturile noastre să poată fi validate doar împreună cu identiatea maghiară” Oare ce vor fi înţeles bieţii oameni din cele de mai sus? Ce să se declare ei la recensământ: ,,secui”?, ,,maghiari”?, secui-maghiari”?, ori ,,maghiari-secui”? Mare dilemă! Fiindcă, în documentul adoptat la Ciumani, după ce se se insistă asupra noţiunilor de ,,popor secuiesc, cu un trecut istoric milenar”; ,,identitate secuiască, pe care şi-o declară şi astăzi”; ,,conştiinţă identitară secuiască”; ,,dreptul secuilor de a se declara secui”etc. , li se cere partidelor politice  şi organizaţiilor civice să respecte ,,idenitatea noastră de maghiari-secui”, fiindcă ,,secuii, ca un grup etnic separat, vor figura în efectivele maghiarimii din România”! Poftim de mai pricepe ce eşti!…Colac peste pupăză, cum se spune, în articol nu se mai vorbeşte nimci despre ,,poporul secuiesc” şi despre ,,identitatea secuiască”, ci se cere, insistent, ,,să fim TOŢI maghiari!”Curată harababură în capul celor ce trebuiau să-şi declare etnia Toate acestea, nu puteau să nu aibă repercusiuni neagative tocmai asupra celor care le-au iniţiat. Rezultatele recensământului în ,,secuime” nu au fost cele dorite şi aşteptate de aceştia, ci tocmai pe dos, iar ele nu pot să nu-i doară pe mulţi. Fiindcă, la Miercurea-Ciuc, ,,inima” aşa-zisului ,,ţinut secuiesc”, s-au declarat secui abia 0,06 din numărul locuitorilor! Este drept că în Cenralizatorul Populaţiei după etnie, limbă maternă şi religie apare doar rubrica ,,maghiar”. Dar există şi rubria ,,alte etnii”. Însă la această rubircă sunt înscrise doar 25 de persoane, ceea ce reprzintă procentul arătat deja: 0,06 la sută din populaţia oraşului. Într-o asemenea situaţie, mai este oare cazul să mai vorbească cineva şi să ceară ,, ţinut secuiesc autonom”. Un ţinut secuiesc fără…secui!? Dacă ar fi aşa, atunci şi cele 21 de persoane care s-au declarat germani, la rubica ,,alte etnii” ar fi îndreptăţite să ceară un ,,ţinut autonom german”!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*