După 22 de ani: Adevăruri ascunse

Au trecut 22 de ani de la lovitura de Stat din decembrie 1989, regizată şi finanţată din străinătate, îndreptată împotriva Poporului Român şi a României. Aşa-zişii emanaţi ai revoluţiei şi urmaşii lor la Putere au ascuns şi ascund Poporului Român numeroase adevăruri în legătură cu evenimentele din decembrie 1989 şi cu Holocaustul împotriva românilor. Ei speră, împreună cu asasinii politici şi asasinii economici din străinătate, că, peste cîţiva ani, nu va mai avea cine să le pună întrebări incomode şi, mai ales, să-i tragă la răspundere pentru faptele lor. Cei care au pus mîna pe Putere în România post-decembristă au pe conştiinţă peste 1.100 de cetăţeni români ucişi în ultimele 15 zile ale anului 1989, precum şi miile de răniţi din acea perioadă. În 22 de ani, Regimurile Iliescu, Constantinescu şi Băsescu nu au reuşit – de fapt, nu au vrut – să afle adevărul în legătură cu criminalii din decembrie 1989.

Toate cele trei regimuri auto-intitulate democratice i-au elogiat pe revoluţionari, le-au acordat anumite drepturi, inclusiv urmaşilor celor ucişi, precum şi anumite privilegii pentru revoluţionarii întîrziaţi, respectiv cei care şi-au „fabricat“ dosarele cu mare întîrziere după evenimentele de la sfîrşitul anului 1989. „Emanaţii revoluţiei“ i-au dezbinat pe revoluţionari, iar acum, spre finalul mandatului preşedintelui Băsescu, îi aruncă peste bord. În ultima jumătate a lunii decembrie, în fiecare an, în oraşele-martir au avut loc manifestări comemorative, iar preşedinţii Iliescu, Constantinescu şi Băsescu au constatat că Parchetul nu a reuşit să încheie cercetările pentru asasinatele din finalul anului 1989 şi apoi şi-au luat noi angajamente publice, pe care să le uite pînă în anul următor.

După al II-lea Război Mondial a fost impus de către URSS în România regimul comunist, prin falsificarea alegerilor din anul 1946. Au urmat crimele săvîrşite de Securitatea condusă de alogeni, mai ales evrei şi unguri. La sfîrşitul anului 1989 s-a procedat invers în România, respectiv întîi s-a recurs la crime şi apoi au fost fraudate toate tipurile de alegeri, pentru ca străinii care au pus mîna pe România şi au transformat-o într-o colonie să nu piardă Puterea şi să nu fie oprit Holocaustul împotriva românilor. Acest Holocaust are trei mari obiective, pe care toţi românii trebuie să le cunoască, respectiv:

1).Exterminarea Poporului Român, urmaş al Poporului Primordial, Adevăratul Popor Ales de Bunul Dumnezeu. Strămoşii noştri geto-daci au dat lumii cea mai veche civilizaţie, cu mai bine 10.000 de ani î.Chr., precum şi cea mai veche scriere din istoria umanităţii. Din Dacia Edenică au plecat strămoşii noştri în toată Europa, în Asia, în Africa şi în America. Tăbliţele de la Sinaia şi numeroasele dovezi arheologice, precum şi  cărţile aflate în arhiva Vaticanului confirmă că limba strămoşilor geto-daci a fost Limba Primordială. Pe teritoriul Daciei a existat cel mai vechi centru de civilizaţie din Europa, de unde s-au răspîndit scrierea şi religia crucii.   Aceste adevăruri au fost ascunse Poporului Român de către cei care au falsificat istoria! Genialul Mihai Eminescu scria, în ziarul „Timpul“, din 2 noiembrie 1877, că „Va veni ziua în care şi pietrele vor vorbi adevărul, în care cartea faptelor petrecute va sta deschisă şi se va citi atît de lămurit, încît toată doctrina paralogismelor nu va fi în stare să-i întunece înţelesul“.

2). Lichidarea Statului Român şi ştergerea României de pe harta Europei.

3). Realizarea proiectului „Israel în România“, care vizează „mutarea“ acestui stat pe teritoriul ţării noastre, în Grădina Maicii Domnului. Acest proiect se materializează de 22 de ani, iar finalizarea este prevăzută în anul 2014, prin cesiunea de creanţe. Niciunul dintre preşedinţii României, premieri, lideri de partide politice, şefi ai SRI şi SIE nu a negat existenţa acestui proiect ! Mai mult, lideri de la Tel Aviv s-au lăudat public că „Israelul a cumpărat România“. Este edificator faptul că preşedintele Băsescu şi foştii preşedinţi Iliescu şi Constantinescu nu au luat nicio atitudine publică faţă de această afirmaţie. Nici premierul Emil Boc în vizita recentă în Israel, unde s-a ţinut prima şedinţă comună a guvernelor celor două ţări, nu a contrazis cele afirmate cu privire la cumpărarea României de către evrei. În Parlamentul României acest subiect este tabu! De asemenea, în mass-media nimeni nu îndrăzneşte să abordeze această realitate! Opoziţia nu are voie să introducă în Parlament o moţiune simplă pe această temă, iar senatorii şi deputaţii români nu au curajul să formuleze întrebări, sau să-l interpeleze pe primul-ministru. Majoritatea parlamentarilor alogeni din Senat şi Camera Deputaţilor ignoră total şi interesat proiectul  „Israel în România“. De ce ascund cu toţii acest adevăr? Cui foloseşte? Această realitate este confirmată de modificarea structurii proprietăţilor din România, de programele Regimului Băsescu-Boc vizînd facilitarea obţinerii de către evrei a mai multor milioane de hectare de terenuri agricole şi din domeniul silvic, precum şi de propunerea legislativă a PSD şi PDL vizînd exproprierea românilor din România de către titularii licenţelor de exploatare a resurselor minerale. În Senatul României nu a existat niciun vot împotriva acestei iniţiative legislative. La toate acestea se adaugă obţinerea cetăţeniei române de peste 1 milion de evrei, în perioada post-decembristă, precum şi majoritatea evreiască existentă în Parlament, cea din fruntea principalelor funcţii în Statul Român şi din conducerea Băncii Naţionale a României. Oare de ce îşi ascund adevărata origine etnică?  Principala cale aleasă pentru realizarea proiectului „Israel în România“ o constituie îndatorarea externă uriaşă, care să ajungă în anii 2012-2013 la 200-300 miliarde euro, urmată de cedarea unei mari părţi din teritoriul României în contul datoriei externe! În această direcţie a acţionat Regimul Băsescu-Boc care, în numai trei ani, a îndatorat Poporul Român cu peste 80 miliarde euro. În 22 de ani de pace, în România a fost programat, s-a desfăşurat şi continuă un război politic şi, mai ales, un război economic împotriva Poporului Român!

Regimurile Iliescu, Constantinescu şi Băsescu, împreună cu guvernele pe care le-au format şi tutelat, au condus România în mod programat pe drumul dezastrului în toate domeniile, dar avînd totdeauna mentalitatea de stăpîni asupra cetăţenilor români! Cele trei regimuri post-decembriste au acţionat pentru susţinerea proiectului „Israel în România“ şi împotriva Poporului Român, pe care l-au supus la Holocaust! Toate guvernele post-decembriste au fost obligate prin Constituţie (art. 47) „să ia măsuri  de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent“. În realitate, aceste guverne împreună cu majorităţile parlamentare formate la comandă externă, transmisă prin preşedinţii României, au luat măsuri care să conducă la prăbuşirea economică, la subminarea economiei naţionale, la înlăturarea protecţiei sociale şi la scăderea continuă a nivelului de trai pentru marea majoritate a populaţiei. Preşedinţii României şi liderii partidelor politice, care au făcut cu schimbul la guvernare, au ascuns Poporului Român adevăratul scop al constituirii majorităţilor parlamentare împreună cu UDMR, o organizaţie nonguvernamentală şi antiromînească. Românii au fost minţiţi că este nevoie de majoritate parlamentară pentru a se asigura îndeplinirea Programului de guvernare. Adevărul este că prin majorităţile parlamentare s-a urmărit şi se urmăreşte ca politicile antiromâneşti impuse din străinătate şi proiectul „Israel în România” să fie aplicate fără nicio modificare şi la termenele dictate. Guvernele post-decembriste au fost preocupate să satisfacă pretenţiile antiromâneşti ale asasinilor economici şi asasinilor politici străini, precum şi să asigure prosperitatea clientelei politice, în urma unor acte de corupţie. Urarea prezidenţială: „Să trăiţi bine!“ a fost adresată şi repetată pentru clientela politică şi pentru cei care s-au îmbogăţit de pe urma demnităţilor publice. În locul unei clase politice dictate Interesului Naţional s-a creat, în ultimii 22 de ani, în cea mai mare parte, o adunătură de popîndăi şi papagali politici, care au colaborat şi colaborează cu asasinii economici şi Mafia transnaţională. În loc de democraţie, a fost impuse un monopol politic asupra instituţiilor Statului Român şi o formă mascată de dictatură, care şi-a schimbat periodic doar culoarea.

Conform Constituţiei (art. 61, alin. 1): „Parlamentul este organul reprezentativ suprem al Poporului Român şi unica autoritate legiuitoare a ţării“. În realitate, Parlamentul a fost transformat într-o jucărie politică, unde se fură la vot! Parlamentarii care ştiu că au ajuns în Camera Deputaţilor sau în Senat în urma fraudării alegerilor au convingerea că este normal să fure şi ei la vot, mai ales prin votul multiplu, în locul colegilor absenţi, pentru a trece ordonanţele Guvernului. De fapt, în perioada 1990-2011, guvernele care au condus România spre dezastru şi Holocaust au aplicat  Parlamentului politica faptului împlinit, prin sute de Ordonanţe de Urgenţă şi prin angajarea răspunderii  pe o mulţime de proiecte de legi. Adevărul este că, Parlamentul României a fost în subordinea guvernelor post-decembriste, cu încălcarea Constituţiei! Pentru a se ajunge la un asemenea Parlament s-a recurs la fraudarea alegerilor. În România a fost legalizată prostituţia electorală! Cu ocazia alegerilor, de orice fel, are loc o întrecere capitalistă de furat voturi. Modalităţile de fraudare a alegerilor şi numeroase exemple au fost prezentate în mass-media, dar Parchetul nu se autosesizează, se face că nu aude şi nici nu vede. Mai mult, Guvernul Boc V a anunţat că va reduce cu 50 la sutăpedepsele şi amenzile pentru cei care fraudează alegerile din anul 2012. Cetăţenii care merg la vot sînt tot mai puţini. Ei nu votează oferte electorale şi programe pentru viitoarea guvernare, care să rezulte din doctrinele partidelor politice, sînt manipulaţi cu produse mediatice, iar majoritatea celor săraci sînt cumpăraţi cu produse alimentare, băuturi alcoolice, ori cu găleţi goale.

Regimurile Iliescu, Constantinescu şi Băsescu nu au fost interesate de creşterea veniturilor la Bugetul de Stat, pentru că pe seama lor nu se pot obţine comisioane, nici nu  corupţia, dar nici nu intră bani la partid pentru fraudarea alegerilor. Cele trei regimuri post-decembriste au ascuns Poporului Român adevărul în legătură cu cei care au spoliat  România şi au transformat-o într-o subordonată europeană, membră a unui imperiu. Aceste regimuri au ascuns Poporului Român şi adevărul cu privire la topul marilor corupţi şi la topul jefuitorilor avuţiei naţionale.

La 22 de ani după lovitura de Stat din decembrie 1989 apar tot mai evidente numeroasele adevăruri ascunse Poporului Român şi s-au conturat numeroase întrebări, dintre care amintim următoarele:

1. Cine a organizat, finanţat şi cu ce scop lovitura de Stat ?

2. Cine sînt criminalii din decembrie 1989 şi de ce nu au fost pedepsiţi ?

3. De ce s-a acţionat, în mod programat, pentru subminarea economiei naţionale?

4. Cine a programat Holocaustul împotriva românilor şi de ce?

5. De ce  nu sînt arestaţi, judecaţi şi condamnaţi autorii genocidului împotriva cetăţenilor români, care a făcut peste 1 milion de victime ?

6. Care sînt rezultatele tranziţiei de la socialism la capitalism şi de ce nimeni nu-şi asumă responsabilitatea asupra lor ?

7.  Ce consecinţe au apărut după privatizarea societăţilor comerciale cu o valoare de piaţă de peste 700 miliarde euro şi ce destinaţie s-a dat sumelor obţinute din privatizări ?

8. Cui au folosit lichidarea dirijată a peste șase milioane de locuri de muncă şi alungarea din România a peste 5 milioane de români, mai ales tineri, foarte bine pregătiţi profesional?

9. Cu ce scop s-au dat, mai ales străinilor, spre exploatare numeroasele bogăţii naturale ale Poporului Român, cu o valoare de peste 1.000 miliarde euro, şi ce sume s-au încasat la Bugetul de Stat din redevenţe, care sînt cele mai mici din lume ?

10. Care este scopul politicii diabolice de alungare a românilor din România şi de exterminare, prin multiple metode criminale, a celor rămaşi acasă, mai ales a bolnavilor şi a bătrînilor ?

11. De ce sînt sistematic şi continuu atacate Biserica Naţională Ortodoxă, şcoala, Sănătatea şi Armata?

12. Cu ce scop este răstignit satul românesc de către urmaşii celor care l-au răstignit pe Isus Christos ?

13.  De ce asasinii politici din străinătate, împreună cu alogenii aflaţi în funcţii de demnitate publică în România, acţionează pentru lichidarea satelor româneşti şi a tradiţiilor noastre multimilenare, precum şi pentru închiderea bisericilor din mediul rural ?

14. De ce regimurile alogenilor Iliescu, Constantinescu şi Băsescu au pregătit şi realizat îndatorarea Poporului Român cu peste 150 miliarde euro şi ce au făcut cu aceste sume uriaşe ?

15. Care este legătura dintre creşterea datoriei externe a Poporului Român la 200-300 miliarde euro, pînă în anul 2014, şi proiectul „Israel în România“ ?

După Moş Nicolae, preşedintele Traian Băsescu şi fostul premier desemnat Lucian Croitoru, de la BNR, le-au spus românilor că România se află într-o situaţie extrem de dificilă, chipurile, din cauza zonei euro şi că singura soluţie de salvare va fi un nou şi uriaş împrumut extern, la dobînzi mai mari de șapte-opt procente. El va întrece sumele colosale  împrumutate de Regimul Băsescu-Isărescu-Boc în ultimii trei ani, de peste 80 miliarde euro, la dobînzi de circa cinci la sută. Într-o Conferinţă de Presă, în ziua de 7 decembrie a.c., înaintea Summitului de la Bruxelles din 8-9 decembrie a.c., preşedintele Băsescu a solicitat ţărilor din Uniunea Europeană să facă public calendarul de rambursare a datoriilor externe. Acelaşi preşedinte Băsescu ţine ascuns pentru Poporul Român calendarul vizînd plata datoriilor externe. De ce ? Acelaşi preşedinte Băsescu şi eternul guvernator Isărescu ascund Poporului Român că în anul 2012 s-au angajat faţă de băncile străine ca, în anul 2012, să ramburseze 20 miliarde euro din datoria externă, la care se adaugă trei miliarde euro dobînzi. Ca urmare, Guvernul Boc V se plînge că nu are bani pentru români, nici pentru a plăti cetăţenilor sumele stabilite prin hotărîri judecatoreşti irevocabile.

Acum, în decembrie 2011, constatăm că au fost 22 de ani irosiţi pentru Poporul Român, dar, totodată, 22 de ani de Holocaust împotriva românilor ! Marile adevăruri rămîn ascunse, iar Poporul Român nu este solicitat de partidele politice să iasă în stradă pentru demonstraţii paşnice, fără violenţă, ca în decembrie 1989.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*