O fantomă bîntuie prin Europa: Republica Moldova sau Republica Molotov-Ribbentrop

Chiar de la bun început vreau să subliniez: R. Moldova este o anomalie istorică, o consecinţă directă a Pactului Molotov-Ribbentrop! Eu îi mai zic REPUBLICA MOLDOVA – coadă de şopîrlă: şopîrla a rămas de partea dreaptă a Prutului, iar coada – pe malul stîng… Paradoxal, dar unii chiar cred că pot face din coadă de şopîrlă-şopîrlă… Rusia comunistă nu s-a limitat doar la ocuparea şi anexarea teritoriilor româneşti de la est de Prut, dar le-a şi hăcuit, trecînd in mod absolut ilegal şi criminal la Ucraina sudul si nordul Basarabiei, nordul Bucovinei si ţinutul Herta, tăindu-ne, astfel, ieşirea la Dunăre şi Marea Neagră şi văduvindu-ne de Carpaţii noştri milenari… Unde ne sunt cetăţile noastre de pe Nistru, Cetatea Albă şi Hotinul?  Unde ne este Cernăuţiul nostru istoric? De cînd Tighina face parte din Transnistria?

R. Moldova nu-şi controlează o bună parte din teritorii și frontiere, acestea fiind ocupate de ruşi…Un astfel de stat se cheamă stat eşuat! În situaţia cînd REPUBLICA MOLDOVA are frontieră doar la vest, iar la est porţile sunt deschise vraişte şi controlate de ruşi, apare fireasca întrebare: cui aparţine, de fapt, frontiera de la Prut?

R. Moldova este un stat insolvabil şi falimentar la toate capitolele… Experimentul de peste 20 de ani de existenţă a R.Moldova ca ,,stat independent” a eşuat definitiv şi ireversibil! După 20 de ani de ,,independenţă” PIB-ul REPUBLICA MOLDOVA pe cap de loc. a constituit în 2010 doar 1 630 dolari, tocmai… 50 la sută din PIB-ul anului 1991, în timp ce PIB-ul  României a fost de 7 542 dolari/pers! Chiar dacă vom păstra ritmurile de creştere economică, ne-ar trebui cam 40 de ani ca să atingem nivelul anului 1991 şi vreo 150 – pe cel al României! În prezent datoria externă însumată a REPUBLICA MOLDOVA  depăşeşte deja cinci miliarde, în timp ce veniturile în bugetul de stat pe anul 2011 vor constitui doar 1.7 mld USD… Situaţia s-a schimbat pe parcursul anilor din proastă în şi mai proastă… Astfel, dacă în 1991 datoriile externe ale REPUBLICA MOLDOVA (în USD) constituiau 180 mln, în 2007 – 2.3 mld, în 2011 – peste cinci mld…  REPUBLICA MOLDOVA s-a postat temeinic pe ultimul loc în Europa după nivelul de trai, aceasta  nu este în stare să asigure nici dreptul la viaţă cetăţenilor săi… Anume din această cauză lumea pleacă pe un cap din ,,raiul moldovenesc”. Deja au emigrat circa 1.3 milioane de persoane (38 la sută!) şi exodul continuă!

Rămîn satele pustii, se închid şcolile din lipsă de copii, ni se stinge Neamul văzînd cu ochii! Iar cei plecaţi nu se mai întorc (la ce să se întoarcă?), locul lor fiind ocupat de venetici… Actualmente ponderea populaţiei băştinaşe în REPUBLICA MOLDOVA constituie circa 53 la sută, există pericolul real ca peste  patru-cinci ani aceasta să coboare sub 50 la sută, iar de aici pînă la stingerea totală a fiinţei naţionale nu mai este decît un pas! Din simplul motiv că ,,eliberatorii” ne vor hotărî soarta, la urnele de vot, în condiţiile cînd conaţionalii noştri, plecaţi în lumea largă, sunt scoşi din viaţa politică. Credeţi că actualii noştri guvernanţi, foarte democraţi şi liberali, vor întroduce votul electronic sau prin corespondenţă, asigurîndu-le acestora dreptul la vot? Eu, unul, nu cred! Lor le convine să plecăm cu toţii: pe de o parte îşi asigură liniştea, nu mai are cine protesta; pe de alta – cei plecaţi trimit în REPUBLICA MOLDOVA cam trei-patru bugete anuale, anume pe remitenţele acestora şi se mai ţine acest stat artificial; în al treilea-lea rînd, în locul băştinaşilor plecaţi, vin ruşi… În concluzie: existenţa in continuare a R.Moldova ca ,,stat independent” este echivalentă cu stingerea fiintei naţionale in aceste teritorii! Probabil că acesta şi este scopul lor diabolic: să ne transforme Republica Moldovae în gubernie rusească…

REPUBLICA MOLDOVA nu are bază economică şi nu dispune de resurse energetice şi zacaminte naturale proprii, toate acestea fiind importate, costul lor depăşind întreg bugetul R.Moldova… Pe de altă parte, numai întreţinerea Preşedinţiei, Parlamentului, Guvernului, ambasadelor, aRepublica Moldovaatei, vămilor, raioanelor şi altor structuri parazitare ne costă peste un mld de EURO… Închipuiţi-vă ce s-ar întîmpla dacă numai șase luni cei plecati peste hotare n-ar trimite încoace nici un ban: R.Moldova ar intra în colaps total!

REPUBLICA MOLDOVA este un stat sfîşiat, acesta nefiind în stare să asigure liniştea şi concordia, lipsa unor animozităţi interetnice, în societate. Insecuritatea societală din R. Moldova poartă un caracter identitar, totul se învîrte în jurul unei probleme artificiale: cine suntem şi ce limbă vorbim… Nici actualii guvernanţi nu sunt dispuşi să recunoască oficial (în Constituție) că băştinaşii acestor locuri sunt ROMÂNI şi că Limba de Stat  a REPUBLICA MOLDOVA este LIMBA ROMÂNĂ, astfel, pace şi securitate societală în această zonă a Europei nu va fi prea curînd…

REPUBLICA MOLDOVA este un stat bazat pe minciună, neadevăr şi valori false precum: limbă moldovenească, popor moldovenesc, popor polietnic, monumentele lui Lenin, Cotovschi, Lazo şi comsomolului leninist, inchinarea la biserica rusă, tancuri urcate pe piedestal si cu ţevile îndreptate spre România, pichete de grăniceri, unde se face ,,educaţie patriotică” prin proslăvirea ocupanţilor ruşi ca apărători ai ,,patriei” ş.a.m.d.

E ca un castel construit pe nisip: n-are nici o şansă să stea în picioare mult timp…

Existenţa frontierei pe Prut, trasată de Stalin şi Hitler, constituie un focar de instabilitate în Europa! Atîta timp cît va exista această frontieră strîmbă între români, nu va fi linişte şi stabilitate în Europa…

Integrarea REPUBLICA MOLDOVA în UE ca stat independent – cea mai mare minciună şi păcăleală pe care au promovat-o vreo dată guvernanţii de pe malul Bîcului… Foarte curînd îşi vor da seama de acest lucru și cei mai înrăiţi susţinători ai acestei idei, şi atunci decepţia în clasa politică din REPUBLICA MOLDOVA va fi cvazitotală! Doar apariţia unei noi forţe politice, care le-ar oferi oamenilor cu adevărat soluţii pentru ieşirea din situaţia catastrofală în care se află Republica Molotov-Ribbentrop şi populaţia acesteia, i-ar mai aduce în faţa urnelor de vot!

Iar soluţia pentru toate problemele existente în REPUBLICA MOLDOVA nu este decît una singură: (Re)Unirea cu Patria-mamă România, lichidarea consecinţelor Pactului Molotov-Ribbentrop! Redevenind parte integrantă a Statului Unitar Român, avînd în vedere că România este membră şi a NATO, şi a Uniunii Europene, teritoriile româneşti din stînga Prutului vor deveni automat parte şi a NATO, şi a UE! În doar cîteva luni vor fi egalate salariile, pensiile şi bursele cu cele similare din România, toţi cetăţenii R. Moldova vor deveni automat cetăţeni ai României şi, implicit, ai UE, dar cu teritorii cu tot, şi nu în afara lor! În scurt timp România şi Uniunea Europeană vor veni aici cu investiţii masive, vor deschide sute de mii de locuri de muncă bine plătite, astfel ca tinerii noştri să nu mai fie nevoiţi să plece în lumea largă ca să-şi cîştige existenţa, mai mult, astfel îi vom putea aduce acasă şi pe cei plecaţi de nevoie în stăinătate!    Unindu-ne cu România (în hotarele recunoscute pe plan internaţional), problema Transnistriei va fi transferată în competenţa  Uniunii Europene şi a NATO, unicele forţe de pe glob, în stare să determine Republica Moldovaine Rusia să-şi onoreze obligaţiile asumate la Istanbul în 1999!

Curentul unionist în teritoriile româneşti înstrăinate prinde tot mai mult radacini: tînăra generaţie, intelectualitatea, cei cu cetăţenie română, cei plecati peste hotare…, în marea lor majoritate sunt sustinatorii acestui curent.

Cine sa realizeze Unirea? Clasa politică actuală  – nici intr-un caz: absolut toate partidele aflate la guvernare, inclusiv PL, deopotrivă cu comunistii, sunt separatiste, se străduiesc din  răsputeri să  perpetueze consecinţele Pactului Molotov-Ribbentrop, spre beneficiul lor si nenorocirea noastra, ai celor mulţi… A fi democrat încă nu înseamnă a fi patriot… Notiunea de patriot vine de la cuvîntul Patrie… Aici e toată problema: toate componentele AIE, la fel ca si comuniştii, îi zic Republicii Molotov-Ribbentrop – Ţară (Patrie), pentru ăştia ,,Ţara” se terminăla Prut, în timp ce adevărata noastră Patrie este România în frontierele ei fireşti de pînă la ocupaţia rusească din 1940…

De aceea, se impune ca pe scena politică din REPUBLICA MOLDOVA să apară o nouă şi veritabilă forţă politică, alcătuită din tineri bine şcoliţi si educaţi in spiritul Limbii Române şi a Istoriei Românilor, care n-au apucat sa fie contaminaţi de molima comunisto – sovietică, și asupra carora nu planează suspiciunea de fi colaborat cu KGB sau SIS, şi al carei obiectiv declarat ar fi tocmai readucerea teritoriilor româneşti de la est de Prut acasă, în componenţa României! În acest sens a fost lansat proiectul ,,Partidul Reîntregirii Naţionale (PRN)”, vezi www.proromania.net, iar Grupul de Iniţiativă pentru crearea PRN este în ultima fază  de constituire. Așadar, cei din raioane, care sunt pregatiţi şi au vocaţia pentru a fi lideri, ar trebui să se grăbească… (Pentru răuvoitori: eu nu pretind a fi lider, nici măcar nu mă aflu în REPUBLICA MOLDOVA, dar asta e o altă poveste…). Principala preocupare a noului Partid vizează educaţia patriotică şi conştientizarea populaţiei privind necesitatea imperioasă a (Re)Unirii cu Patria-mama România,  crearea unei stări de spirit unioniste în societate, folosind toate argumentele de rigoare, în spiritul Constituţiei REPUBLICII MOLDOVA şi a Actelor Internaţionale în domeniu!

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*