Scrisoare deschisă adresată grupurilor de inițiativă pentru constituirea polului civic național

Stimați lideri ai grupurilor Alianța Cetățenilor, Mişcarea Virtuală DACIA, Mişcarea Euro-Civică Română și ai asociațiilor partenere ale acestora,

Alianța Forța Națiunii (Mișcarea România Alltfel) militează pentru constituirea unui pol civic național prin coagularea cât mai multor forțe, acum risipite în exagerat de multe grupuri, asociații, organizații, mișcări și alte forme asociative fragmentare. Înființarea unui pol civic de proporții este obiectivul asumat încă de la apariția asociațiiei militante Mișcarea România Altfel – Mi.R.A., în septembrie 2008. Din păcate, noi românii, guralivi, temperamentali, viteji la vorbe cum suntem, ne complacem stării de atomizare, de disipare, de desocializare chiar și pe rețelele de socializare. Este un proces care se amplifică prin apariția a noi și noi grupuri aspirante care au în comun doar neastâmpărul, năzuința de a sensibiliza, coopta și mobiliza cât mai mulți aderenți risipiți și risipitori…
Obiectivul principal al A.F.N. este unificarea forț
elor și energiilor din toate mediile societății prin coagularea, armonizarea, organizarea asociativă, modelarea afinităților ideatice și intrarea în bătălia politică pentru ca societatea să își cucerească dreptul de putere reală în stat ca forță  manifestă, încetând să se mai comporte ca masă de manevră și de decor electroral. Am lansat, în acest sens, în cei trei ani de existență, repetate apeluri la unitatea de spirit, la stoparea polarizării exagerate a societății române și așa buimace, în derivă și exod. Am difuzat numeroase mesaje către românii din diferitele medii sociale și bresle profesionale, către fondatorii și administratorii grupurilor polimorfe care, risipite rămânând, le fac un imens serviciu tagmelor politice, structurilor oligarhice, rețelelor mafiotarde, găștilor interlope.
Există o efervescenț
ă confuză de aspirații ambițioase, lăudabile ale multor români care simt că trebuie să se dedice țarii, dovedind spirit patriotic, maturitate ideatică și identitară, ceea ce le conferă credibilitate ca mobilizatori, lideri spirituali, organizatori și ideologi. Din păcate există și multe ambiții orgolioase, disociative.  

Credem că este momentul declanșării unui proces istoric de îngemănare, de aglutinare, de coagulare a societății, de retrezire și  manifestare a spiritului patriotic – singura energie colectivă capabilă să ne apropie, să ne descătușeze, să ne salveze de la dezrădăcinare prin pierderea irecuperabilă a conștiinței naționale odată cu surghiunul, prin autoabandonarea spirituală și culturală ca urmare a exodului fără precedent. Zidurile exterioare care ne-au ținut captivi decenii la rând au fost reconstruite în noi discret, aproape imperceptibil, în conștiința și sufletul temător al fiecăruia, la comanda liderilor lumii obsedați de o globalizăre forțată prin care să fim ușor controlați, dirijați, manevrați, învrăjbiți prin cultul fals al diversității.
Constituirea  unui mare pol civic, a unei forț
e mabifeste a națiunii române  nu se poate realiza decât prin alianță, prin alipirea și sudarea vertebrelor viitoarei noi coloane vertebrale a României, prin solidarizarea grupurilor, asociațiilor, organizațiilor, mișcărilor, alianțelor, ligilor dar, mai întâi, a oamenilor de la vârful acestora. Doar astfel  își vor îndeplini misiunea asumată militanții autentici pentru salvarea Țării și Neamului Românesc de la pieirea lentă după pofta conspirativă a trădătorilor și dușmanilor României.

Trebuie să ne clintim din inerție, să ne mobilizăm , să ne organizăm și să ne întrunim într-o mare adunare pe care Alianța Forța Națiunii și Grupul de Presă Alcero-Națiunea au capacitatea să o organizeze, împreună cu partenerii de dialog fondatori, la o dată pe care o vom stabili de comun acord, după constituirea unui nucleu de inițiativă, a unui grup al grupurilor ca prototip al viitoarei alianțe civice naționale.  
Reamintim faptul că putem asigura o sală încăpătoare cu logistica necesară, că dispunem de mijloace eficiente de mediatizare în ț
ară și întreaga lume prin prezența televiziunilor, posturilor de radio, a presei scrise și a multor invitați de notorietate din toate mediile și de la toate nivelurile.

Dorim să contribuim, astfel, la conferirea identității acestui pol civic vital națiunii române, să participăm de la egal la egal și prin consens la îndeplinirea unei misiuni de onoare, colective, pentru definirea structurilor organizatorice ale viitoarei mari alianțe civice al cărui rol este înlocuirea clasei politice compromise și lustrabile cu cei mai valoroși reprezentanți ai societății, mai ales ai generației tinere. Este un proiect cu adevărat grandios, istoric. Dar și singura șansă a Neamului Românesc de de a se salva moral, cultural, spiritual, politic și economic, de a-și salva ființa națională din ce în ce mai amenințată.

Pentru această misiune colectivă trebuie să ne stăvilim patimile, să ne înfrânăm prejudecățile și ambițiile egoiste de persoană și grup, să ne remodelăm lăuntric, în ființa noastră umană complicată și să ne redefinim ca forță colectivă,  ca putere decisivă în statul reformat.
Avem încredere în voinț
a  și capacitatea de a ne întruni în cadrul primei mari adunări naționale pentru constituirea unui mari forțe civice a românilor. Să ne ajute Dumnezeu!
Romeo Tarhon, Alianța Forța Națiunii, 1 sept.2011

COMUNICAT: Suntem în măsură să informăm opinia publică asupra faptului că la data de 1 septembrie 2011 a fost conturat primul protocol de parteneriat între asociațiile ”Alianța Cetățenilor”, ”Mişcarea Virtuală DACIA” și ”Alianța Forța Națiunii”, manifestându-și aceleași  intențiil de conlucrare și coparticipare și alte grupuri, între care și „Mişcarea Euro-Civică Română”. Urmează ca până la sfârșitul lunii septembrie să fie redactat și parafat documentul de constituire a nucleului fondator al viitoarului pol civic.

PRIMELE DECLARAȚII ȘI OPINII EXPRIMATE:

”Parteneriatul ”Alianța Cetățenilor”, ”Mişcarea Virtuală DACIA”, ”Miscarea Romania Altfel-Forta Natiunii ”și celelalte grupuri  va necesita o primă dezbatere de fond pentru a clarifica și defini obiectivele etapele, proiectele comune, creând premisele declanșării procesului de constituire a polului civic, dând un exemplu de urmat si celorlalte grupuri” (Constantin Ciobanu).

„Bun venit alaturi de noi! Frumos spus! Românii încep să gândească…Este bine…” (Minerva Grama).

”Trebuie gândită o Întâlnire a celor interesaţi. Dacă d-l Tarhon are mijloacele necesare, cu atât mai bine ! Acum câteva minute, şi „Mişcarea Euro-Civică Română” şi-a manifestat interesul pentru a ni se alătura.” (Gheorghe Giovanni Țeavă).

„Cel mai important lucru, pentru început, este consensul câtorva persoane responsabile pentru constituirea nucleului de inițiativ. De aici trebuie pornit. Micul magnet va atrage rapid pilitura de fier…Fiecare dintre ”soliștii” care intră în formație va da un exemplu. Acest prim pas, această inițiativă trebuie mediatizată. Succes!”(Romeo Tarhon)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*