Contractele confidenţiale şi arestările aşteptate

După „ revoluţiile” programate pentru anul 1989 în ţările din fostul lagăr socialist, a urmat lunga perioadă de tranziţie, înapoi, spre capitalism, iar acum în al doilea deceniu din primul secol al mileniului III a fost declanşată o criză financiară globală. După prăbuşirea unui mare imperiu, fosta Uniune a Republicilor Sovietice Socialiste (U.R.S.S.), în actualul deceniu s-a pus la cale prăbuşirea altor două imperii al căror nume începe tot cu Uniunea, una de peste ocean (U.S.A.) şi alta de pe bătrânul continent (U.E.). În acest context internaţional, cu o mulţime de necunoscute, când dolarul şi euro se află în mare dificultate, iar preţul aurului creşte în fiecare zi, în România, Regimul Băsescu-Boc îşi ia avânt, în timp ce ţara se află pe sârmă.

Într-o ţară vecină, Ucraina, unde a avut loc după acelaşi scenariu o „revoluţie” portocalie, au început arestările la vârful celor care au pierdut Puterea. Iulia Timoşenko, fost prim-ministru, a fost arestată pentru abuz de putere, respectiv pentru că a adus prejudicii ţării sale prin achiziţionarea gazului rusesc la preţuri mult mai mari decât cele de pe piaţa mondială.

Această arestare şi mediatizarea cazului i-a pus pe gânduri pe mulţi dintre cei care s-au aflat în conducerea României în ultimii 22 de ani şi care se fac vinovaţi de fapte mult mai grave decât cele pentru care este arestată doamna Iulia Timoşenko. Ai noştrii foşti conducători ştiu că sunt vinovaţi de subminarea economiei naţionale şi de genocid. Ei nu mai au linişte şi aşteaptă arestările.Pentru a amâna momentul arestărilor, cei care s-au aflat cu schimbul la conducerea şi guvernarea României, acţionează pe toate căile pentru a nu pierde Puterea. După 22 de ani, pentru marea majoritate a românilor din ţară şi a celor alungaţi în numeroase ţări ale lumii, este evident că subminarea economiei naţionale şi Holocaustul împotriva românilor s-au desfăşurat şi continuă pe baza unui program diabolic.

Fără niciun temei legal Regimurile Iliescu,Constantinescu şi Băsescu, împreună cu eternul guvernator al Băncii Naţionale şi cu guvernele pe care le-au format şi tutelat, au încheiat numeroase contracte cu clauze secrete sau confidenţiale pentru Poporul Român, cel care prin mari sacrificii a construit enorm în timpul socialismului, cel care este proprietar al bogăţiilor naturale, conform Constituţiei. În principiu, cei care s-au aflat la Putere au încheiat contracte cu clauze confidenţiale, iar după ce a avut loc schimbarea, respectiv alternanţa la guvernare, cei din fosta Opoziţie au menţinut secretul sau confidenţialitatea asupra contractelor şi mai ales a clauzelor din numeroase contracte, acţionând în continuare în favoarea asasinilor politici şi asasinilor economici, mai ales a celor străini. Prejudiciile aduse Bugetului de Stat sunt de multe zeci de miliarde de euro pe an. Ca urmare, prin neîncasarea la Bugetul de Stat, în fiecare an, a zeci de miliarde de euro, coroborat cu neatragerea programată a peste 20 de miliarde euro fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana şi, mai ales, după desfiinţarea a aproape 6 milioane locuri de muncă şi lichidarea faptică a zeci de mii de societăţi comerciale, s-a ajuns la proiectarea şi adoptarea de bugete anuale cu mari deficite care să ofere pretextul încheierii unor acorduri înrobitoare cu Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială şi Comisia Europeană, precum şi al unor împrumuturi externe de 1-2 miliarde euro în fiecare lună. În Regimul Băsescu-Boc, în numai doi ani şi jumătate, au fost luate împrumuturi externe de 75 miliarde euro. Niciodată, Regimurile Iliescu, Constantinescu şi Băsescu şi, totodată, niciun guvern nu au informat Parlamentul şi Poporul Român despre creditele externe luate, destinaţia lor şi programul de rambursare a datoriilor externe, care au ajuns la peste 150 miliarde euro. Cei care s-au aflat cu schimbul la Putere şi au încheiat contracte confidenţiale cu asasinii economici au trăit cu convingerea că niciodată nu vor ajunge să fie traşi la răspundere pentru crimele din decembrie 1989, pentru subminarea economiei naţionale şi pentru genocid ! Ei au uitat că Puterea nu este veşnică şi că sunt trecători prin această viaţă ! Totodată au uitat un cunoscut proverb românesc: „socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg.” După declanşarea primului val al crizei economice şi în timp ce România se află în criză a apărut la orizont al doilea val al crizei internaţionale, dar mult mai gravă şi cu efecte imprevizibile este criza financiară globală. Conducătorii marilor puteri economice şi financiare din lume caută, zi şi noapte, soluţii pentru a stopa prăbuşirea dolarului şi a monedei euro, precum şi la criza datoriilor suverane. În acest context mondial, fără precedent în istoria omenirii, Regimul Băsescu-Boc împreună cu Opoziţia de catifea (P.S.D., P.N.L. şi P.C.) caută soluţii pentru a nu pierde Puterea spre a nu ajunge să răspundă penal pentru faptele lor, inclusiv pentru Holocaustul împotriva românilor. Nici măcar acum când, în faţa crizei economice şi financiare fără precedent, ar trebui să fie valorificate la maximum toate bogăţiile Poporului Român şi când ar fi cazul să fie stopată jefuirea Bugetului de Stat, actuala Putere refuză să facă transparente multe contracte confidenţiale încheiate de către fostele guverne. Dintrea acestea, exemplificăm cu următoarele cazuri:

Contractul de privatizare a Societaţii Naţionale a Petrolului PETROM S.A., firmă care activează în sectoarele de explorare, exploatare, producţie, rafinare şi distribuţie a ţiţeiului, gazelor naturale şi produselor petroliere şi desfăşoară activităţi de cercetare şi este un furnizor major de energie, de importanţă strategică pentru economia românească şi pentru bunăstarea locuitorilor săi. Acest contract a fost încheiat de către Regimul Iliescu-Năstase cu firma de stat O.M.V. din Austria şi, ulterior a fost aprobat în Parlament de către reprezentanţii P.D.S.R., P.D., P.N.L., P.C., U.D.M.R. şi deputaţii minorităţilor etnice, devenind Legea nr.555/2004. Împotriva acestui jaf uriaş şi a proiectului de lege al Guvernului Năstase s-a pronunţat şi a acţionat numai Partidul România Mare. Preşedintele Băsescu şi premierul Boc au criticat acest contract de privatizare a PETROM, dar nu au acţionat pentru rezilierea lui şi nici pentru abrogarea Legii nr.555/2004. Prin acest contract şi prin legea menţionată s-a stabilit că, timp de 10 ani, O.M.V şi alte firme care exploatează ţiţei şi gaze naturale din România plătesc Statului Român cele mai mici preţuri din lume pentru aceste produse, respectiv 10 dolari/baril la ţiţei şi 15 dolari/1.000 mc la gaze naturale, indiferent de nivelul preţului acestor produse pe piaţa mondială. Începând cu anul 2015, în contractul de privatizare şi în Legea nr.555/2004 nu este prevăzut niciun preţ pentru ţiţeiul şi gazele naturale exploatate din România. Până la 31 decembrie 2014, Guvernul Năstase s-a angajat că nu va modifica prevederile din legislaţia românească care să conducă la diminuarea profiturilor uriaşe obţinute de către firmele care exploatează ţiţei şi gaze naturale din România. Acelaşi Regim Iliescu-Năstase a modificat Codul fiscal, Legea nr.571/2003 şi la art.216 a stabilit că firmele care exploatează şi exportă ţiţei şi gaze naturale din România sunt scutite de plata impozitelor către Bugetul de Stat. De asemenea, prin Legea nr.555/2004, la capitolul V s-au stabilit despăgubiri pe perioade de 15 şi 30 de ani pe care vânzătorul (Statul Român) să le plătească cumpărătorului (O.M.V.) reprezentând pretenţii în legătură „cu abandonarea şi scoaterea din funcţiune a sondelor abandonate, oprite, închise sau care aşteaptă să fie abandonate, la data finalizării, în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în angajamentul de despăgubire privind mediul.” (art.18, alin.2, Legea nr.555/2004). Precizăm că nu există vreo prevedere referitoare la limita superioară a acestor pretenţii ale firmei O.M.V.. Recent, această firmă a pretins Regimului Băsescu-Boc să-i plătească suma de 600 milioane euro reprezentând pretenţii pentru scoaterea din funcţiune a unor sonde abandonate. Guvernul Boc va plăti cu prioritate aceste pretenţii, iar pentru salariaţii bugetari zice că se mai gândeşte dacă în anul 2012 va restitui câteva procente din cele luate în anul 2010 şi pentru pensionari poate că va acoperi o mică parte din scăderea reală a pensiilor ca urmare a celei mai mari inflaţii din Uniunea Europeană. Acest contract de privatizare a PETROM are clauze secrete, iar Guvernul Boc refuză să le facă transparente. Mai mult, Regimul Băsescu – Boc refuză să abroge acele prevederi din Legea nr.555/2004 care extind privilegiile de care se bucură O.M.V. la toate celelalte firme care exploatează ţiţei şi gaze naturale din România. Prin neabrogarea Legii nr.555/2004, Bugetul de Stat al României este prejudiciat anual cu circa 10 miliarde euro. Atât Puterea cât şi Opoziţia refuză să prezinte şi să dezbată în Parlament raportul Comisiei de anchetă având drept scop investigarea condiţiilor de legalitate privind privatizarea „S.N.P.PETROM S.A.” înregistrat cu nr.1872 din 8 noiembrie 2007 la Biroul Permanent al Senatului.

Contractul de concesionare a zăcămintelor de la Roşia Montană, încheiat în timpul Regimului Constantinescu şi susţinut, pe toate căile şi prin toate mijloacele, de către Regimul Iliescu-Năstase şi Regimul Băsescu-Tăriceanu-Boc. Se ştie că, la Roşia Montană (Alburnus Maior) se extrage aur şi argint de multe mii de ani, acolo existând cele mai vechi, lungi şi frumoase, galerii din perioada dacică, din epoca romană şi până în anul 2006, când mina a fost închisă, la cererea celor de la Roşia Montană Gold Corporation (R.M.G.C.). La Roşia Montană se află cel mai mare şi mai bogat zăcământ din lume de aur, argint, uraniu şi metale rare, respectiv circa 4.000 tone aur, peste 2.300 tone argint şi cel mai mare zăcământ de wolfram de pe planetă. Contractul dintre Statul Român şi R.M.G.C. are multe prevederi secrete, iar altele sunt confidenţiale. Ceea ce se ştie este faptul că, Statul Român a negociat că beneficiază de 2% din profitul pe care îl va obţine R.M.G.C. şi în plus are dreptul să cumpere, la preţul pieţei, câteva sute de kg de aur. Experţii de la Oxford au evaluat acest zăcământ la peste 100 miliarde euro. Suma este mică în raport cu valoarea reală a bogăţiilor de la Roşia Montană. După ce la Roşia Montană se exploatează aur şi argint de peste 4.000 de ani, acum asasinii politici şi asasinii economici străini susţinuţi de cozi de topor din România vor să jefuiască această bogăţie uriaşă, lăsată de Bunul Dumnezeu Poporului Român, în cel mult 15-17 ani prin dinamitarea a patru munţi, a Roşiei Montane şi a vestigiilor arheologice unicat în lume, urmând să folosească 150 milioane kg de dinamită şi 200 milioane kg cianură. Biserica Ortodoxă Română şi Academia Română sunt împotriva acestui proiect al celor de la R.M.G.C. Partidul România Mare a fost întotdeauna împotriva proiectului R.M.G.C. şi a folosirii cianurilor. De asemenea, majoritatea europarlamentarilor din România, exceptându-i pe cei din partea P.D.L., au votat în Parlamentul European o Rezoluţie privind interzicerea folosirii cianurilor în minerit. Specialiştii români în geologie susţin cu argumente credibile că barajul înalt de 180 m în spatele căruia este proiectat un iaz de decantare pe 363 ha, fără straturi impermeabile pe fundul său, nu va rezista şi se va produce cel mai mare dezastru ecologic din Europa şi din lume. Datorită unor acte de mare corupţie, proiectul R.M.G.C. a fost şi este susţinut de toate guvernele de după anul 1998. După ce instanţele judecătoreşti au anulat un certificat ilegal de descărcare de sarcină arheologică dat pentru o suprafaţă de 1.200 ha, când în realitate s-a făcut o cercetare arheologică doar pe câteva ha, s-a ajuns ca în luna iulie a.c., Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, condus de U.D.M.R. (prin medicul veterinar Kelemen Hunor), prin Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Alba a eliberat certificatul de descărcare de sarcină arheologică nr.9/2011 pe baza „Raportului de cercetare arheologică preventivă – Masivul Cârnic, pentru perioada 1999-2000, 2002-2006”, elaborat de un colectiv de cercetare de la Universitatea Toulouse, format din un cercetător, trei cercetători asociaţi, la care s-a adăugat un asistent în geologie de la Cluj-Napoca. Pentru a putea elibera acest certificat pentru Masivul Cârnic, înscris pe lista UNESCO, ca monument istoric, Guvernul României nu a apelat la specialiştii români în domeniu şi abia după 5-11 ani a eliberat acest document pentru care Parchetul ar trebui să se autosesizeze. Între Institutul Naţional al Patrimoniului (condus de Kovacs Jozsef, U.D.M.R.) şi R.M.G.C. s-a încheiat un protocol secret, înregistrat la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional cu nr.3.518 din 19 iulie 2011. „Părţile semnatare se obligă să păstreze în regim de confidenţialitate, termenii şi condiţiile prezentului protocol.”

Pe piaţa mondială, preţul aurului creşte mult în fiecare zi, atingând noi şi noi praguri psihologice. În curând va trece de 1.700 dolari/uncie şi se îndreaptă, susţin specialiştii, spre 5.000 dolari/uncie. În prezent, rezerva de aur a României este de numai 105 tone. Conturându-se criza financiară globală, inclusiv criza datoriilor suverane, când dolarul şi euro întâmpină mari dificultăţi, mai multe ţări ( mai ales China şi India) au dus şi duc o politică înţeleaptă şi achiziţionează sute de tone de aur. Numai în România, Regimurile Constantinescu, Iliescu şi Băsescu, împreună cu guvernatorul Isărescu şi guvernele pe care le-au patronat s-au străduit şi depun mari eforturi, bazate pe acte de corupţie, pentru a permite unor firme străine să jefuiască rapid peste 5.000 tone aur din Munţii Apuseni.

Criza financiară globală va obliga Parchetul să-i cerceteze penal pe cei care au încheiat contracte confidenţiale prin care au subminat economia naţională, iar românii aşteaptă să-i vadă arestaţi pe cei care au făcut posibilă încheierea unor astfel de contracte cu clauze secrete. Spre a amâna acest final sigur, al cercetărilor penale şi al arestărilor, după modelul ucrainian, cei care sunt la Putere şi cei care sunt în Opoziţie (P.S.D., P.N.L. şi P.C.) care speră să guverneze de la sfârşitul anului 2012, sunt preocupaţi de fraudarea alegerilor locale şi parlamentare din anul viitor, inclusiv prin manipularea populaţiei cu ajutorul sondajelor de opinie măsluite.

În România, în ultimii 22 de ani, partidele politice împreună cu U.D.M.R., care s-au aflat la Putere au căutat să valorifice acestă pârghie, pe de o parte, pentru a putea bloca cercetările penale împotriva celor care au încheiat contracte cu clauze secrete sau confidenţiale, care au prejudiciat Bugetul de Stat, iar pe de altă parte pentru a putea fura în continuare, ştiind că „fraţii” lor din Opoziţie, conduşi de aceiaşi stăpâni din străinătate, îi protejează atunci când are loc „schimbarea”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*