Grupurile, mișcările și ligile răspund apelului pentru formarea unui pol civic istoric

Manifestul Mișcării Dacia

În urma invitațiilor lansate de  Alianța Forța Națiunii și ziarul Națiunea către  fondatorii, liderii și reprezentanții grupurilor, mișcărilor, organizațiilor și ligilor pe care le păstoresc, de a-și  prezenta ca entitate colectivă principiile, aspirațiile și proiectele, de a iniția o serie de dezbateri și de a întinde o mână prietenească, românească, celorlalte grupuri având în comun dragostea pentru țară și neam dar  și amărăciunea că lucruriloe nu merg bine și că românitatea este risipită, fragmenntată în prea multe ”insule” asociative, au început să răspundă chemării noastre oameni de ispravă care au înțeles necesitatea  constituirii unui pol civic militant prin socializare și unirea cât mai multor forțe și glasuri.

Începând de astăzi ne facem o datorie de onoare de a prezenta aceste mișcări și grupuri pe măsura sosirii la tribuna de dezbateri în spațiul nostru piblicistic și spiritual.

În vederea agregării cu alte forţe progresiste, Mişcarea Dacia supune atenției propriul  Manifest prin care, sperăm,  ne indentificăm cel mai bine, prezentându-ne principiile, obiectivele şi măsurile pe care le  gândim pentru punerea acestora în practică.

”În starea actuală, omenirea alunecă inevitabil spre autodistrugere”

Terra nu mai poate suporta exploatarea disperată a resurselor sale limitate, producând în schimb cantitaţi nelimitate de deşeuri şi emisii nocive care distrug ecosistemul planetar. Resursele energetice sunt aproape de epuizare. La creşterea prognozată a populaţiei în urmatorii 20 de ani, Terra va trebui să asigure hrana echivalentă consumului populaţiei mondiale din ultimii 80 de ani. Consumurile cresc exponenţial și iraţional. Terra nu mai poate suporta. Omenirea este pe marginea  prăpastiei care se adanceşte pe zi ce trece, dintreluxul Nordului superindustrializat si mizeria endemică a Sudului nedezvoltat, dintre bogăţie şi sărăcie pe toată planeta. Potrivit revistei Forbes, în martie 2011 existau în lume 1210 miliardari în dolari SUA, cu 214 miliardari mai mulţi decât în 2010, cumulându-se, pe o perioadă de criză(!), o avere de 4,5 trilioane dolari, mai mare decât Produsul Național Brut al întrgii Germanii. După SUA, cu 413 miliardari, urmează China cu 115 și Rusia cu 101 miliardari în dolari. În acest timp, oamenii și mai ales copiii din țările sărace, mor cu milioanele din cauza foametei și a bolilor.

Bunul simţ nu mai poate suporta hipermaterialismul vulgar şi imoral care înăbuşe spiritualitatea – cel mai de preţ dar al lui Homo Sapiens Sapiens. Producerea și difuzarea în masă a armelor, consumul de droguri, alcoolismul, tabagismul, sexualitatea exacerbată și celelalte racile morale ale actualului sistem, conduc la creșterea fără precedent a criminalității, la pierderea demnității umane și a identității umane ca specie superioară.

Ce se întâmplă pe Pământ, singura noastră casă în care putem viețui?

Grupuri multi-trilionare în Euro sau dolari, formate din magnaţi ai industriei si finanţelor, lacomi si iresponsabili, dictează astazi, în interes propriu, evoluţia omenirii spre o bunăstare aparentă, care ascunde o sărăcie cruntă. Creşterea profitului este singura ”religie” a acestei lumi. Dezvoltarea economică exageratăeste singura proiecţie spre un viitor incert. Armele si ameninţarea cu forţa înăbuşe în sânge virtuţile umane de iubire, iertare, compasiune, fraternitate între oameni şi popoare, dând naştere, ca reacţie, terorismului.

Ce se întâmplă la noi în România?

Puterea din ultimii 20 de ani a hotărât vânzarea pe nimic a bogățiilor subsolului, care sunt ale noastre, nu ale guvernelor care s-au succedat în această perioadă; avem încă uraniu, aur, argint și cupru în valoare de peste 100 miliarde de dolari, de cinci ori datoriile noastre externe. Numai depozitele aurifere sunt evaluate la cca 64 miliarde dolari. Minele care nu au fost încă vândute au fost închise pentru conservare la presiunea grupurilor internationale din acest domeniu, pentru a scăpa de concurență și a controla prețurile. Multe din aceste mine permit extragerea aurului prin decantare și nu prin cianurizare. Autoritățile au secretizat toate aceste informații pentru a-și putea desfășura în voie afacerile oneroase .

Agricultura, cu care țara noastră se mândrea – am fost cândva al treilea exportator de porumb din lume – acum este în paragină, dezorganizată, ineficientă. Magazinele vând  mai ales legume și fructe de import din Turcia și din alte țări. În schimb, autoritățile au acceptat să se facă experiențe pe produsele noastre agricole, cu pesticidul Initium de pildă, noi fiind cobaii… Despre industrie nu mai putem vorbi, fabricile construite cu sacrificiul vieții noastre au fost vândute ca fier vechi.Turismul a fost dat în mod deliberat pe mâna unor persoane clientelare incompetente, care nu visează decât îmbogațirea peste noapte. Furnizarea de gaze, electricitate, apă, etc., a fost cedată unor firme străine, care acționează în mod practic ca monopoluri. Nu mai avem nici o Bancă comercială importantă, cu capital integral românesc.

Cultura noastră tradițională este sufocată de manelizarea forțată. Sănătatea și Învățământul sunt lăsate în grija Celui de Sus. Limba romaneascâ este stâlcită de analfabeți cu poziții înalte în Stat. Morala? ”Virtutea” cea mai de preț a românilor a devenit corupția, pe care, dacă nu o practicăm, cel puțin o acceptăm. Pădurile sunt sacrificate. Arborii sunt tăiați fără milă, sub diferite pretexte. Poluarea a devenit insuportabilă, Bucureștiul deținând recordul European în această privință. Deviza conducătorilor corupți este: “După noi, potopul”…

România a fost scoasă la mezat

Prăbușirea este inevitabilă. Este o chestiune de timp. Ce este de făcut? Să contemplăm dezastrul cu minile în buzunare, în ideea că prabuşirea nu ne va afecta pe noi, ci pe copiii, nepoţii, sau, ceva mai încolo, pe strănepoții noştri? Să ne prefacem că acceptăm minciunile cu care suntem bombardaţi din toate părţile de presă şi de televiziune? Nu mai vorbim despre clasa politică, aservită puterii economico-financiare şi gangurilor subterane, pentru care minciuna şi dezinformarea sunt singurele raţiuni de a fi !? Să ne descurajăm şi să ne pierdem raţiunea, adică exact ceea ce vrea Puterea?

Mișcarea Dacia are un răspuns bine documentat și realist la aceste probleme

Mișcarea Dacia este o asociere nepartidică a românilor din țară și de pretutindeni, care își însușesc Principiile și Obiectivele acesteia, fără vreo restrictie sau discriminare. Pentru participarea la viitoarele alegeri, Mișcarea  Dacia trebuie însă să se înregistreze sub forma unui ”partid”, sau să se alăture altor mişcări cu Principii şi Obiective asemănătoare, în vederea formării acestuia. Mișcarea Dacia își propune să reacționeze pacifist, cu mijloacele puse la îndemână de sistemul actual, constituind o forță politică de excepție, nici de stânga, nici de centru, nici de dreapta, ci de înainte și în sus! Mișcarea Dacia nu pleacă la drum cu intenții de răzbunare, ci cu spirit unificator și cu dorinţa de a aşeza societatea românească pe bazele bunului simț, a respectului față de om si de mediul în care viețuim.

Mișcarea Dacia va ţine „porţile deschise” tuturor celor ce vor dori să-şi pună competența şi capacitatea, nu în slujba banului (“ochiul dracului”), ci a interesului național.

În acest spirit, Mișcarea DACIA a conceput un pachet de măsuri de guvernare, ce urmează să fie implementate după câştigarea alegerilor. Principiile Mișcării vor fi transpuse în fapt în doua mari etape: Etapa pregatitoare, în care vor fi create condițiile necesare pentru transformarea evolutivă a sistemului economic, social și politic actual, și etapa fundamentală, care va permite introducerea treptată a tuturor laturilor noului sistem de organizare a societății, conform unei noi ”paradigme”.

Etapa pregătitoare

Imediat după câștigarea alegerilor, se va organiza, în cadrul legal şi constituţional existent, un REFERENDUM, în vederea reorganizării politice și teritoriale a Țării pe baza principiilor de eficiență, competență și responsabilitate. Vor fi puse în discuție pentru aprobarea lor de catre romanii de pretutindeni:

Schimbarea numelui Țării în DACIA;

Înlocuirea actualului sistem parlamentar bicameral cu o adunare legislativă unică, denumită SFATUL ȚĂRII, format din câte un reprezentant ales al fiecărui județ și 3reprezentanţi ai orașului București;

Exercitarea conducerii țării de către un DOMNITOR CONSTITUŢIONAL , ales de Sfatul Țării pe o perioada de 6 ani, fără posibilitatea realegerii;

Exercitarea puterii executive de către un Guvern compus din 12 Dregători, aleşi de Sfatul Ţării pe baza Competenței și a Probității Morale; fiecare Dregător va coordona o ramură a activității economico-sociale a Țării ( Justiţie, Interne, Apărare, Externe, Finanțele şi Investițiile, Comunicaţiilor şi Mediilor de Informaţii, Industria, Cercetarea şi Energia, Comerţului şi Turismului, Agricultura şi Ecosistemul, Transporturile și Infrastructură, Sănătatea, Munca şi Familia, Educația şi Cultura), având în frunte un Prim-Dregător și vor avea la dispoziție un grup de experți din fiecare domeniu;

Adoptarea unei noi CONSTITUȚII, care sa consfințească schimbările de mai sus și să permită punerea în aplicare a Principiilor şi Obiectivelor Miscării; Noua Constituție va ocroti și garanta dreptul de proprietate personală, privată și de grup, subordonându-l însă interesului național. 

Imediat după victoria în alegeri vor fi adoptat în regim de urgență Legile care vor asigura bunul mers al societății. Alte reglementări vor viza dreptul de a respira aer nepoluat, în care scop vor fi legiferate limite stricte pentru emisiunile poluante, inclusiv o limitare a transportului auto individual în centrele aglomerate și vor fi prevăzute sancțiuni extreme împotriva persoanelor sau unităților care nu respectă aceste reglementări. Se va asigura dreptul la o bătrânețe decentă. La sfârșitul acestei etape, se va reduce în mod vizibil discrepanța dintre cei bogați și cei cu venituri mici și întregii populații a Țării i se va asigura accesul nemijlocit la un nivel de trai, decent, civilizat. Totodată vom elimina amestecul politicii în administrarea bunului public. Sarcina cea mai dificilă pe care și-o asumă Mișcarea Dacia în Etapa de Pregătire a trecerii la Noul Sistem, este aceea a schimbării treptate a Conștiinței Individuale și Sociale. Conștientizarea dezastrului spre care se îndreaptă societatea și a necesității și urgenței schimbării modului nostru de viață, reprezintă factorul hotărâtor al salvării viitorului. Schimbarea se referă la:

– stabilirea unei ierarhii reale a valorilor umane: familia, dragostea și respectul reciproc, prietenia, cinstea și corectitutinea, modestia, răbdarea și iertarea, precum și a celor sociale: comunicarea, colaborarea, întrajutorarea, fraternitatea;

– raționalizarea obiceiurilor de consum, prin eliminarea risipei (apă, electricitate,

gaze) și a consumurilor futile, extravagante, ostentative sau chiar dăunătoare (obiecte de lux, autoturisme-”monștri”, locuințe supra-dimensionate, alimentație ”grea”, alcool și țigări, etc.);

– folosirea în mod curent a mijloacelor publice de transport sau a celor nepoluante (bicicleta), exceptând cazurile de urgență sau folosirea autoturismului pentru mai mulți membri ai familiei (în vacanță, excursii, etc.);

– o nouă atitudine față de mediul ambiant: protejarea spatiilor verzi sau de agrement, plantarea de pomi fructiferi oriunde se găsește o bucățică de pământ, stimularea grădinăritului pe spații mici, depozitarea atentă și colectarea organizată a deșeurilor menajere, etc.

Schimbarea Conștiinței va trebui să înceapă cu NOI, cei care am aderat la, sau simpatizăm cu, Principiile și Obiectivele Mișcării DACIA. Schimbarea conștiinței individuale, va duce la Schimbarea Conștiinței Sociale, ceea ce va permite trecerea fără convulsii sociale la etapa urmatoare, cea hotărâtoare pentru oprirea și ranversarea trendului actual spre autodistrugere.

Etapa fundamentală

În această etapă, se va aplica Strategia pentru Dezvoltarea Sustenabilă a Țării, care, în concepția Mișcării Dacia, înseamnă optimizarea creșterii economice, concomitent cu restructurarea economică și socială, prin dezvoltarea tehnologiilor înalte, nepoluante, și a metodelor de organizare, îndreptate spre creșterea bunăstării materiale și spirituale a tuturor cetățenilor, ce vor conviețui în deplină armonie cu natura, cu mediul înconjurător.

Principiile generale după care se orientează Mișcarea Dacia pentru atingerea scopului strategic menționat se referă la: reformarea Sistemului Juridic, elaborarea unui Cod Legal modern, simplu şi eficient, în vederea înlocuirii actualelor Coduri Civil, Penal și Procedural, care nu vor mai corespunde în totalitate schimbărilor structurale preconizate; ocrotirea și garantarea în continuare a proprietății private, care va fi însă subordonată Interesului Național; recuperarea și trecerea sub controlul Statului a exploatării resurselor naturale, parțial sau total înstrăinate; asigurarea condiţiilor pentru exploatarea intensivă, științifică și biologică a tuturor terenurilor agricole, forestiere şi a altor resurse agro-alimentare; stimularea industriei eco-compatibile, bazată pe tehnologii de vârf, pe o amplasare rațională a unităților de producție și pe transporturi ecologice; folosirea cu precădere a surselor energetice renovabile; optimizarea repartizării forței de muncă; trecerea la recuperarea, reciclarea și refolosirea tuturor materialelor ; revoluționarea conceptului de HABITAT, prin stimularea constituirii unor forme de micro-organizare teritorială, supuse legislației Țării, independente din punct de vedere organizatoric, care se va autosatisface în principal din activitatea proprie; descurajarea tuturor Activităților Futile (reclama și publicitatea care depășesc simpla informare, manifestările subculturale și cele care contravin moralei sau bunului simț, moda de dragul… modei, producția și importul articolelor de lux, sportul sponzorizat cu scop lucrativ, etc.), prin măsuri organizatorice, unde este cazul, sau printr-o politică severă de taxe și impozite.

Pe plan extern, se vor pune bazele unei Noi Politici Regionale şi vor fi făcute toate demersurile necesare pentru realizarea, cel puţin a unei FEDERAȚII cu statul românesc de dincolo de Prut; vor fi înlăturate pretențiile teritoriale și vor fi susținute virtuțile naționale, dincolo de orice naționalism îngust; va fi introdusă prin prevedere constituţională interdicţia participării cu trupe  armate în afara teritoriului naţional, Oastea trebuind să devină în special o Forţă de Protecţie Civilă ( informare , educare şi coordonare a populaţiei pentru Cazuri de Necesitate). Punerea în practică a Principiilor și Obiectivelor Mișcării Dacia, necesită parcurgerea unor etape logice și bine fundamentate, dar care au un orizont de realizare îndepărtat. Acest program reprezintă însă ALTERNATIVA REALĂ la sistemul actual, care evoluează inevitabil spre o catastrofă planetară apocaliptică, și are posibilitatea de a demonstra avantajele sale spirituale și materiale chiar din Etapa de Pregătire a Marii Schimbări.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*