De la șase luni la cinci ani sau de la trei la 15 ani pentru Tamas Sandor și Szonda Szabolcs?

Dacă tot scrie cu patimă și ură ungurimea jurnalistică, la comandă politică, în presa maghiară din România și chiar și din Ungaria, că “binecunoscutul antimaghiar Dan Tanasa” este vinovat în cazul anulării concursului pentru ocuparea postului de director al Bibliotecii Judetene Covasna, concurs organizat și măsluit de către președintele Consiliului Județean Covasna, UDMR-istul Tamas Sandor, atunci să ducem subiectul și mai în adâncime și să lămurim motivele pentru care Tamas Sandor și fostul director al Bibliotecii Judetene Covasna, Szonda Szabolcs, vor avea dosare penale și cam ce pdeapsă îi așteaptă.

Țin mai întâi să le dau de știre viitorilor inculpați faptul că hotărârea definitiă și irevocabilă a Curții de Apel Brașov de anulare a concursului din septembrie 2008 pentru ocuparea postului de director al Bibliotecii Județene Covasna, concurs organizat defectuos, cu ”dedicație”, cu încălcarea gravă a prevederilor legislative de catre presedintele CJ Covasna, Tamas Sandor (foto), va avea urmări penale atât pentru împricinatul președinte de consiliu județean, cât și pentru fostul director Szonda Szabolcs. Motivele sunt cât se poate de simple și clare.

La data de 30.04.2009, Prefectura Covasna a atacat în contencios administrativ numirea lui Szonda Szabolcs la conducerea Bibliotecii Judetene Covasna, conform următoarelor prevederi legale în vigoare  care nu lasă loc ambiguităților:

ART. 123, alin.5 din Constitutia României prevede faptul că „Prefectul poate ataca, în fața instanţei de contencios administrativ, un act al consiliului judeţean, al celui local sau al primarului, în cazul în care consideră actul ilegal. Actul atacat este suspendat de drept”.

Iar conform Legii nr. 554/2004 – CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV, ART. 3 – Tutela administrativă, prevede:

(1) Prefectul poate ataca direct în faţa instanţei de contencios administrativ actele emise de autorităţile administraţiei publice locale, dacă le consideră nelegale; acţiunea se formulează în termenul prevăzut la art. 11 alin. (1), care începe să curgă de la momentul comunicării actului către prefect şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
(3) Până la soluţionarea cauzei, actul atacat potrivit alin. (1) şi (2) este suspendat de drept”.

Cu alte cuvinte, Tamas Sandor si Szonda Szabolcs au comis un abuz în serviciu contra intereselor publice, fapt pedepsita de Codul Penal. Vreme de mai bine de doi ani, Szonda Szabolcs a indeplinit ilegal activități specifice functței de director fafără să fie director, încasând lunar salariul și alte ”drepturi”, păgubind  bugetul CJ Covasna de sume însemnate.

Din punct de vedere juridic, Szonda nu a mai fost director după data de 30.04.2009.

Dar iată cum este încadrată și pedepsită de Codul Penal fapta comisa de cei către cei doi:

ART. 248

Abuzul în serviciu contra intereselor publice
Fapta funcţionarului public, care, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţă, nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori al unei alte unităţi din cele la care se referă art.145 sau o pagubă patrimoniului acesteia se pedepseşte cu închisoare de la șase luni la cinci ani.
ART. 248^1
Abuzul în serviciu în formă calificată
Dacă faptele prevăzute în art. 246, 247 şi 248 au avut consecinţe deosebit de grave, se pedepsesc cu închisoare de la cinci la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.
ART. 249
Neglijenţa în serviciu
Încălcarea din culpă, de către un funcţionar public, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă s-a cauzat o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori al unei alte unităţi din cele la care se referă art. 145 sau o pagubă patrimoniului acesteia ori o vătămare importantă intereselor legale ale unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă.
Fapta prevăzută în alin. 1, dacă a avut consecinţe deosebit de grave, se pedepseşte cu închisoare de la doi la zece ani.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*