Discriminarea creştinismului în Europa

În bătrâna Europă, în care s-a propoveduit Evanghelia de două mii de ani, al cărui leagăn este eminamente creştin, aflăm că în zorii mileniului al treilea creştinismul este discriminat în favoarea unor religii apărute peste noapte, odată cu imigranţii din alte zone ale lumii.

Am observat că într-o agendă a Uniunii Europene nu apar sărbătorile religioase creştine, într-o carte intitulată Exiting a Dead End Road (,,Ieşirea dintr-o fundătură”), carte care însumează 350 pagini, întocmită de experţi în drepturile omului, parlamentari şi jurişti europeni şi americani, carte apărută recent la Viena, privind situaţia religioasă din spaţiul european, aflăm cu surprindere şi îngrijorare alte lucruri la fel de grave. La detaliile date în cartea respectivă se adaugă raportul întocmit de Comisia Europeană pentru Drepturile Omului(OSCE) şi de Observatorul Intoleranţei şi Discriminării împotriva creştinilor din Europa(ODIHR) dat publicităţii la 8 decembrie 2010. Raportul conţine o descriere detaliată a fenomenului european menţionat şi citate surprinzătoare din cuvintele unor intelectuali sau din documente privind drepturile universale ale omului. Oferă o listă de cazuri reprezentative pentru diferitele categorii de intoleranţă şi discriminare.

Directorul Observatorului, Dr. Gudrun Kugler, spune: ,,Intoleranţa şi discriminarea împotriva creştinilor includ refuzarea drepturilor creştinilor, cum ar fi la libertatea  de exprimare sau libertatea de conştiinţă. Libertatea religioasă este pusă în pericol, în special dimensiunile publice şi instituţionale ale sale. Primim de asemenea multe veşti privind eliminarea simbolurilor creştine, prezentarea eronată şi stereotipurile negative ale creştinilor în media şi dezavantaje sociale pentru creştini, cum ar fi ridiculizarea sau împiedicarea promovării la locul de muncă.“ ,,Lucrăm pentru o mai mare conştientizare a unei probleme în creştere în Europa ca prim pas pentru remedierea ei. Scopul nostru este drepturi egale pentru toţi, inclusiv pentru creştini.“ Dl. Mario Mauro, membru al Parlamentului European şi  reprezentant OSCE pe probleme de libertate religioasă, a spus în propriul comunicat de presă: ,,Exemplele prezentate… demonstrează că discriminarea împotriva creştinilor are loc nu numai în ţările unde creştinii sunt minoritari, dar cazurile de intoleranţă şi discriminare împotriva creştinilor sunt prezente atât la est, cât şi la vest de Viena, fără a mai pune la socoteală persecuţiile violente care afectează comunităţile creştine dinafara OSCE… Există câteva tipuri de discriminări… intenţionate, când discriminarea este motivată de antipatia simţită faţă de creştini, şi neintenţionate, când nişte legi aparent neutre date de guvern conduc la tratament inegal al creştinilor.“ Dl. Mauro termină prin a aminti importanţa asigurării libertăţii religiei, ca şi garantarea dreptului la libertatea de conştiinţă şi, de asemenea, asigurarea participării depline la viaţa publică prin modificarea legislaţiei care provoacă intoleranţa contra creştinilor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*