Marea adunare pentru constituirea polului civic Alianța Forța Națiunii

Mișcarea România Altfel – Mi.R.A. a hotărât să își schimbe denumirea și menirea în ALIANȚA FORȚA NAȚIUNII, ca prim pas premergător înființării unui pol civic național prin coagularea cât mai multor forțe civice, acum risipite în grupuri, mișcări, organizații și alte forme asociative fragmentare, obiectiv pe care și l-a asumat încă de la apariția în peisajul mediatic și al socializării ca asociație militantă apolitică în toamna anului 2008.

Ne complacem stării de fragmentare socială, insistăm și intensificăm inconștient  noi înșine această atomizare  umană chiar și pe rețelele de socializare în care are loc, de fapt, desocializarea românilor, insularizarea…Este un proces care se amplifică prin apariția aproape zi de zi a noi și noi grupuri care au în comun doar dorința sinceră de a se motiva și  mobiliza civic și politic, dar devenind astfel și mai  risipiți și risipitori, și mai dezbinați, lăsându-se pe nebăgare de seamă învrăjbiți, instigați, manipulați, dirijați nu doar în viața reală, ci și în cea virtuală ca parte din ce în ce mai acaparatoare a vieții reale.

Obiectivul principal al asociației militante Mi.R.A. a fost și a rămas unificarea forțelor cât mai multor ligi, organizații, asociații, grupuri din toate mediile societății, coagularea, organizarea și intrarea în bătălie politică pentru ca societatea civică să își dobândească statutul de  putere reală în stat, pentru a se  dovedi o forță națională și pentru a înceta să se mai comporte și să fie folosită ca masă de manevră și de decor electroral.

Am lansat în tot acest timp numeroase  manifeste și apeluri la unitatea de spirit, la stoparea diversității fără legică și logică, a polarizării exagerate și buimace a națiunii române și așa răvășită, derutată, în derivă…

Am difuzat numeroase mesaje  individuale sau colective românilor, diferitelor medii, niveluri, bresle și categorii ale societății civile, inițiatorilor, militanților și administratorilor acestor exagerat de multe și mărunte ”morfe” sociale care le fac un imens serviciu tagmelor politice, găștilor oligarhice și rețelelor mafiotarde prin a se risipi în prea multe și, în majoriotate, cu adevărat neînsemnate și  ineficiente cuiburi ca de cuci…

Fiecare simțim forfota confuză provocată de aspirațiile, ambițiile, orgoliile, vanitățile tot mai multor români care, spre lauda lor, simt că trebuie și și vor să se implice, să facă ceva pentru țară, care știu că au un simț patriotic profund ajungând la maturitatea ideatică, ideologică și identitară, căpătând credibilitate și dovedindu-se organizatori de soi, lideri cumpătați și mai ales buni români.

Fiecare știm că a venit vremea cea de pe urmă a declanșării unui proces istoric fără precedent și fără alternativă: îngemănarea, înfrățirea, aglutinarea, compactizarea, coagularea societății civice prin manifestarea unității de spirit național, singura energie colectivă capabilă să ne apropie, să ne descătușeze și să ne salveze de la exodul în masă, transfrontalier, dar mai ales de la cel intrinsec, individual, spiritual și cultural. Marile frontire ne-au fost transferate mentalului, zidurile s-au prăbușit la comanda liderilor lumii în afara noastră, dar au fost reconstruite între timp, pe ascuns, în conștiința fiecăruia dintre noi, de către arhitecții și constructorii obscuri ai destinelor umanității, în goana nebună a globalizării forțate.

Acest proces hotărâtor și ireversibil, de constituire a unui pol național civic, nu se poate realiza decât prin alipirea, prin afilierea, prin sudarea, prin unirea  nu doar în cuget și simțiri, ci și în fapt, a majorității  grupurilor, asociațiilor, organizațiilor, mișcărilor, alianțelor, ligilor dar mai ales a oamenilor de la vârful acestora și constituirea unei alianțe civice puternice, a unei adevărate forțe a națiunii.

Prieteni militanți pentru sfânta cauză a salvării Țării și Neamului Românesc de la pieirea lentă prin automăcinare și rătăcire în lume spre bucuria ca de căpcăuni a trădătorilor din interior la comanda celor dinafară, este momentul hotărâtor să ne clintim din inerție, să ne mobilizăm și să participăm la o istorică adunarea pe care o va organiza Grupul de Presă Alcero-NAȚIUNEA la o dată pe care o vom stabili de comun acord și care propunem să fie imediat după vacanța de vară.

Este momentul să formăm un nucleu, un grup al grupurilor de inițiativă, să ne întrunim într-o sală încăpătoare de a cărei închiriere ne vom ocupa ca organizatori și, după numeroase comunicate și mediatizare intensă,  în prezența presei scrise, a televiziunilor, a posturilor de radio, a invitaților din toate mediile și de la toate nivelurile, să dăm o identitate, un sens, o misiune, un stindard , un statut, o structură organizatorică polului civic Alianța Forța Națiunii, având drept obiectiv pragmatic înlocuirea cât mai grabnică a clasei politice compromise și ostile propriei națiuni în ultimii 20 de ani, cu cei mai de soi reprezentanți ai societății civile, cu cele mai autentice valori ale neamului, mai ales ale generației tinere.

Este un proiect cu adevărat istoric. Este, de fapt, singura șansă a României pentru a se salva moralmente, educațional, cultural și chiar fizic, pentru a evolua sănătos ieșind din obscuritatea patimilor și prejudecăților politice, redefinindu-se și participând ca putere hotărâtoare în stat la deciziile politice, făcând și impunând un ”altfel” de politică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*