Limba interzisă

Ipoteza că toate cele trei grupe principale de limbi vorbite astăzi în Europa îşi au originea în graiul acelor nomazi plecaţi din Asia Centrală bazată pe descoperirea osemintelor de origine caucaziană a regilor îngropaţi sub movile alături de arme ce poartă simboluri ale cultului soarelui trebuie revăzută deoarece restul hoardei putea să fie constituită din turanici ca unguri sau bulgari care în evul mediu şi-au ales regi din rândul valahilor creştini şi mai reprezentativi decât foştii lor şefi din stepă.

Se spune ca, după potop, Noe și-a păstrat graiul folosit înainte de a se urca în arca biblică, limbă pe care urmaşi lui o răspândiseră pe tot pământul, mai puțin în câmpia unde Dumnezeu le-a mestecat graiul pentru că au vrut să înalţe un turn până la cer.

Episodul este relatat în cartea genezei din Vechiul Testament și constituie un indiciu că oamenii care încercaseră să construiască Turnul Babel în Mesopotamia veniseră din Europa asemenea hitiţilor care, ceva mai târziu , spuneau că vechea lor patrie era lângă o mare din care răsărea soarele. Folosindu-ne de aceste informaţii la care se adaugă studiile de gealogie, geografie, climatologie, biologie, antropologie, publicate până în present, putem să afirmăm că acele vechi popoare care se deplasau de la apus către răsărit proveneau din spaţiul Carpato-Danubian-Pontic singurul din Europa care a rămas neafectat de marele îngheţ.

Aici în luminişul codrilor care acopereau 80 la sută din suprafaţa zonei au continuat să trăiască oameni care îşi construiau turnuri de orientare din lemn prevăzute pe platforma din vârf, deschisă către cele patru zări, cu o toacă ca mijloc de comunicare la distanţă.

Bisericile Maramureşene de astăzi dotate cu asemenea turnuri şi basmele românilor în care fii de împărat străbat codrii a nouă ţări şi trec peste nouă mări vorbind peste tot aceeaşi limbă sunt mărturii vagi ale strălucitei civilizaţii a lemnului care le-a precedat şi însoţit pe toate celelalte dar fără să lase urme.

În câmpia Şinear unde meşteri veniţi din Europa s-au apucat să ridice Turnul Babel din cărămizi arse în foc singurul material pe care îl aveau la îndemână sau probabil că au aplicat greşit calculele făcute iniţial pentru lemn şi au depăşit limita de înălţime.

Neînţelegerile care au urmat au fost interpretate ca un început al fragmentării limbii

universale în zona respectivă dar nu sunt informaţii că ea ar fi dispărut cu totul şi că nu a continuat să fie vorbită în ţara de origine a meşterilor pedepsiţi pentru trufia planului de a înălţa un turn până la cer.

Urmaşii lui Noe ( NO = om ?; e = apă ? ) veniseră ca oamenii paşnici care căutau păşuni

pentru turmele lor de oi care le asigurau hrană şi se aflau într-o transhumanţă prelungită din cauza apelor care au venit în urma dezgheţului și care le-a inundat vechiul areal de locuire.

Dorinţa de a construi ilustrează gradul civilizaţiei pe care o aduceau în câmpia Şinear și care îi deosebea radical de acei nomazi călăreți care începând cu şase mii de ani în urmă au invadat Europa venind în valuri succesive din Răsărit.

Pe harta Europei în centrul zonei în care s-au succedat culturile neolitice se află astăzi România unde se vorbeşte româna, o limbă fără dialecte (la nordul Dunării) care nu a fost elaborată de interesele politice ale Vaticanului sau Bizanţului ca toate celelalte din jurul său.

Nu dispunem de informaţii că limba interzisă la turnul Babel ar fi aceea din care a evoluat

româna dar cuvintele care o formează trebuie să fie cercetate ca situri arheologice cu ajutorul cărora să fie elucidate multe din enigmele istoriei universale.

Ca toate celelalte limbi ale lumii, româna trebuie să fie în primul rând ocrotită prin legi europene deoarece şi în prezent ea este interzisă în ţările vecine întemeiate de pâlcurile de migratori susţinuţi ocult să devină mai întâi clase iar apoi etnii suprapuse pe teritoriile locuite iniţial de români.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*